Ego bevrediging 4 – column Pauline Laumans

Het mag duidelijk zijn. Te veel mensen doen aan egobevrediging door maar veel geluid te maken en veel te reizen omdat ze thuis bij zichzelf zich heel erg ongemakkelijk voelen.

Het resultaat mag er zijn want doordat er nu minder bewegingen zijn van mensen en de mensen stiller zijn, kunnen we de vogels weer horen, laten de vogels zich ook weer gemakkelijker zien in onze tuin en lees je dat overal op aarde wilde dieren uit bossen en bergen zich weer in andere delen van het land laten zien.

Ja, de wereld is er om te delen tussen alle levende wezens en in ieder geval tussen alle dieren. Mens is ook een diersoort mocht u het vergeten zijn. De coronacrisis maakt veel duidelijk wat dat betreft.

Het vele geluid dat we produceren heeft alles te maken met dat we ons willen doen gelden, dat we zeer aanwezig willen zijn, dat we willen laten zien dat we ertoe doen, dat we een plek opeisen.

Helaas er valt niets op te eisen en waarom moet jij je laten gelden? Ben je niet in balans? Heb je geen eigenwaarde? Ben je zo leeg van binnen dat je zo hard moet schreeuwen dat de hele straat of de hele buurt het moet horen?

Ja, de coronacrisis laat ook hier zien dat we op onszelf teruggeworpen worden, omdat daar alle informatie over Leven is. Daar in de rust en de stilte kun je heel worden. Dat doe je door langdurig te luisteren wat je innerlijke zelf (de energie) jou te vertellen heeft.

Succes om te ontdekken dat reizen en veel herrie maken niet nodig is om de weg naar je eigen vrijheid in jezelf te (her)ontdekken. Yogananda schreef er al over in “Autobiografie van een Yogi”

Leer ook diep in jezelf de universele waarheid van energie te ontdekken.

Pauline Laumans
Holistisch therapeut

https://www.libertasinvivo.com/voor