Darmkanker natuurlijker behandelen

Volgens bevindingen van biologen aan de Universiteit van Californië, Irvine zou het gebruik van een gemodificeerde natuurlijke stof samen met de huidige benaderingen verbetering kunnen brengen in de behandeling van darmkanker. De ontdekking komt uit hun onderzoek over de rol van een aminozuur bij tumorontwikkeling en een potentiële methode om het proces om te keren. Hun artikel verschijnt in Nature Cancer.  De ziekte is de op één na belangrijkste oorzaak van sterfgevallen ten gevolge van kanker in de Verenigde Staten.

Tachtig procent van de karteldarm kanker komt voort uit een genetische mutatie van de proteïne coli of APC. Terwijl bij de meerderheid van de mensen met die mutatie poliepen ontstaan, worden er slechts enkele kanker, een fenomeen dat niet volledig wordt begrepen.  Het onderzoeksteam besloot om niet genetische factoren te onderzoeken die de ziekte konden beïnvloeden en specifiek de rol van het aminozuur glutamine.

“Kankercellen consumeren een grote hoeveelheid glutamine om zich te vermenigvuldigen”, zei Associate Professor Mei Kong, Molecular Biology and Biochemistry. “Maar wij ontdekten dat het beroven van alle glutamine niet alle tumorcellen doodt.  Sommige tumorcellen kunnen zich aanpassen en in feite wanneer het aanbod aan glutamine  opraakt, veranderen ze in een meer invasieve vorm van kanker. ”

De onderzoekers ontdekten dat een daling van de cellulaire niveaus van het metaboliet alpha ketoglutaraat na uithongering van glutamine de overgang van goedaardige naar kankercellen aanwakkert. Deze bevinding leidde hen naar verder onderzoek naar de rol van het metaboliet. Wanneer zij een aangepaste versie van alpha ketoglutaraat met APC-mutaties toedienden aan diermodellen, waren de resultaten significant. Slechts 23% van degenen die het gemodificeerd metaboliet hadden gekregen ontwikkelden een rectale bloeding, een indicatie van darmtumoren, vergeleken met 90% van de diermodellen die dat niet ontvangen hadden. Het remde ook de tumorgroei en beschermde tegen ziektegerelateerde aandoeningen zoals gewichtsverlies.

“Suppletie van het gemodificeerde alfa ketoglutaraat remt een sleutel van de signalering route voor kankerontwikkeling bij karteldarm kankercellen, waardoor ze veranderen in normale cellen,” zei onderzoeker Thai Q. Tran, hoofdauteur. ‘Wat ook opvalt is dat we het hebben toegediend door het te mengen met drinkwater, dus gemakkelijk in te nemen en het had geen invloed op de algemene gezondheid.”

Het onderzoeksteam wil verdere aanpassingen van het metaboliet, specifiek gericht op darmkanker cellen, onderzoeken.

“We geloven dat deze nieuwe kennis een groot potentieel betekent voor het gebruik van minder giftige en natuurlijke benaderingen in combinatie met huidige therapieën om darmkanker succesvoller te behandelen en het algeheel welzijn van patiënten beter te vrijwaren”, aldus professor Kong.