Een ontdekking van onderzoekers biedt een ´groene´ oplossing in het gevecht tegen broeikasgassen

Door onderzoekers van de Universiteit van Nottingham is een goedkoop nieuw materiaal ontdekt dat kan leiden tot een innovatieve techniek om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het materiaal, genaamd NOTT-300, heeft het potentieel om de uitgifte van fossiele brandstof te reduceren door een goedkopere en effientere manier van het opvangen van vervuilende gassen zoals koolstof dioxyde CO2 en zwavel dioxyde SO2 .

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Chemistry, laat zien hoe de interessante eigenschappen van NOTT-300 een groener alternatief kunnen zijn voor de bestaande dure en veel energie verbruikende oplossingen om CO2 te absorberen.
Het nieuwe materiaal is een grote stap in de richting van de uitdagingen bij de ontwikkeling van een koolstof arme economie, welke op zoek is naar manieren om energie te produceren, gebruik makend van koolstof arme bronnen en methoden.

Mogelijke toepassingen
Professor Martin Schröder, Hoofd van de Wetenschappelijke Faculteit van de Universiteit van Nottingham, leidde het onderzoek. Hij zegt: ‘Ons nieuwe materiaal heeft het potentieel gebruikt te kunnen worden in koolstof vangende technologie om CO2 uitgifte te verminderen en daardoor een bijdrage te leveren aan de vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer.

Het geeft de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een ‘easy on /easy off’ opvangsysteem dat minder bezwaren heeft voor de economie en het milieu dan de bestaande technologieën. Het kan ook gebruikt worden in gas scheidende processen waar de verwijdering van CO2 of zure gassen zoals SO2 is gewenst.

Vermindering CO2 footprint
De onderzoekers begrijpen het belang van hun ontdekking om de broeikasgassen aan te pakken. Professor Schröder zegt: ‘Het is algemeen geaccepteerd dat het onontbeerlijk is dat de CO2 footprint van menselijke activiteit lager wordt om het negatieve effect op de klimaatverandering in de wereld te verminderen’.

Er zijn krachtige drijfveren om een efficiënte strategie te ontwikkelen om CO2 te verwijderen, gebruik makend van alternatieve materialen die tegelijkertijd een hoge absorptie capaciteit en een hoge reactie snelheid hebben voor CO2 alsmede een hoog regenererend vermogen bij haalbare economische kosten.

NOTT-300 scoort op elk van deze criteria. Hierdoor kan deze nieuwe ontdekking een signaal geven op het gebied van milieu en chemische ondersteuning. Het materiaal is economische haalbaar om te produceren omdat het wordt samengesteld uit relatief simpele en goedkope organische materialen, met water als oplosmiddel.

Hoge opname van Co2 en SO2
Professor zegt: ‘Het materiaal vertoont hoge opname van CO2 en SO2. In het geval van SO2, heeft SO2 tot op de dag van vandaag de hoogst gerapporteerde opnamen in zijn klasse. Een eigenschap van deze gassen, met andere gassen zoals waterstof, methaan, stikstofeen zuurstof is dat ze weinig of geen absorptie in de porieen laten zien.
Aanvullend op de hoge opname capaciteit en reactie snelheid is het ook erg makkelijk de geabsorbeerde gasmoleculen via simpele drukvermindering vrij te geven. Het materiaal heeft een hoge chemische stabiliteit bij gebruik van gewone organische oplosmiddelen en is stabiel in water tot een temperatuur van 400 C° .

Vertaling: Diane