Reactie mbt. aarden en klontering

Thema: ‘lage trillingsfrequenties tgv. elektrosmog zorgen voor klontering in het bloed, met als uiteindelijk resultaat een zuurstoftekort in het bloed’.

Wat velen zich niet realiseren, is dat het bloed normaal gesproken voor 94% uit water bestaat, wanneer het lichaam volledig verzadigd is met water. De rode bloedcellen zijn eigen waterzakjes die het gekleurde hemoglobine bevatten. De lichaamscellen zouden idealiter ongeveer 75% water moeten bevatten.

En dat water een ‘geheugen’ bezit ! Moleculen in het water omsluiten stoffen én (trillings-)frequenties. Het neemt informatie op en laat deze niet meer los! [Nieuwsbrieven, ‘Water’]

Water neemt niet alleen de informatie van de ‘vervuilende stoffen’ (chemische en toxische stoffen, zware metalen, parasieten, bacteriën, schimmels e.d.) in zich op, maar ook de nadelige effecten van ongewenste energieën. Denk maar eens aan het gevoel ‘leeggezogen’ te worden tgv. elektrosmog, e-stress (Laptop, monitor, TV, DECT telefoons, mobieltjes, zendmasten, etc).

Dus ook het aanwezige ‘lichaamswater’ dat in het bloed circuleert, neemt deze vervuilende en verlagende trillingsfrequenties (energetische of homeopathische informatie) op. Het uiteindelijke gevolg kan zijn, dat het circulerend water een ongewenste verbinding aangaat die weer kan leiden tot zgn. ‘klonteringen of verkalking’ in het bloed. Klontering, verharding, verkalking is niets anders dan het materialiseren van energieën.

De bloedcellen reageren sterk op deze ‘klontervorming’ in en rondom en cel, dus ook het water dat zich in en rondom het celmembraan begeeft. Dus uiteindelijk zal ook het zgn. hydro-elektrisch vermogen of de hydro-elektrische energie – de ‘waterbalans in en rondom een cel’ – doen stagneren.

Voorbeeld. Bij de meeste mensen vertoont de pijnappelklier reeds zware kalkafzettingen tegen de tijd dat ze 17 jaar oud is. Zozeer zelfs dat een MRI de pijnappelklier als één ‘brok calcium’ weergeven. Verkalking is de opeenstapeling van calciumfosfaatkristallen in verschillende delen van het lichaam; aderverkalking e.d.

De pijnappelklier begint te ‘verkalken’ als gevolg van de schadelijke effecten van allerlei chemische verontreinigingen via voeding (pesticiden, dioxines, kwikverbindingen, lood, veel additieven, etc…), maar ook door bijv. vaccinaties.

Water wekt elektrische en magnetische energie op in iedere cel van het lichaam. Doordat het water door osmose (de verplaatsing van water door de celwand heen) de cel in gezogen wordt, genereert water energie door het aanzetten van de ‘ionenpomp’ die kalium de cel in dwingen en die natrium de cel uitduwen.

Kalium, calcium, magnesium en zink zijn de belangrijkste stoffen die de hoeveelheid water binnen de cel regelen! Deze stoffen zijn nodig om het binnenste van de cellen in een osmotisch evenwicht te houden en een goede werking van de cel te handhaven.

Water is de transporteur van voedingsstoffen en –supplementen; water is het transportmiddel voor de circulatie van bloedcellen; water is een oplosmiddel voor de materialen die erin oplossen, waaronder zuurstof! Onvoldoende mineralen in het bloed aanwezig leidt ongetwijfeld tot een zuurstofarm water (lees: ook zuurstof) in en rondom de cellen. Te weinig (zuurstofrijk) water in en rondom de cellen leidt tot een ‘veroudering of verharding’ van de flexibiliteit van het celmembraan.

De cel zal tgv. onvoldoende water – dus te weinig zuurstof dat water meebrengt – in en rondom het celmembraan veroudering, verkalken, verharden. Dit geldt in het bijzonder voor het orgaanstelsel (‘verkalking’ van de lever, gal en nieren; galstenen, nierstenen e.d.), het klierenstelsel en het immuunsysteem.

Het reeds gebonden water in je lichaam neemt de trillingsfrequenties op van haar directe omgeving en transporteert deze via het bloed naar de cellen! Daarom zoveel mogelijk ‘ongebonden, vrij’ water toevoegen aan het lichaam! Het water dat vrij en ongebonden kan stromen in het bloed, is bepalend voor de osmotische balans; gevitaliseerd, zuiver schoon drinkwater is de centrale regelaar van energie!

Aarden of gronden?  Mensen die snel achter elkaar spreken – 80% van de vrouwen doen dat – zijn vaak niet geaard. Gevolg is, dat er onvoldoende Kosmische- en Aardse (energie)doorstroming door het chakra- en aurasysteem plaatsvindt. Uiteindelijk zullen de chakra-knooppunten ‘verzuren’. Er treedt een kristalverzuring op; de chakra-knooppunten gaan als het ware ‘dichtslibben’. Zij die in het bovenste deel van hun longen ademen – niet diep doorademen, tot in de onderste longblaasjes – krijgen onvoldoende zuurstof in de longen, met als gevolg dat de zuurgraad in de longen veel te laag is en dus is het opgenomen zuurstofgehalte – de zuurstofkwaliteit – via de longen in het bloed ook weer veel te laag ……… de cirkel is nu rond. Daarom moet de zuurtegraad in de longen altijd basisch of alkalisch te zijn! Dus diep doorademen!

Bloed bevat in de meest ideale omstandigheid ongeveer 94% water. Water kan zich binden met zuurstof en zuurstof is weer nodig voor de verbranding van het getransporteerde voedsel naar de cellen. Dus een meting van de bloedwaarden en dan in het bijzonder het ‘watergehalte’ in het bloed, zou een indicatie kunnen zijn op ………… verzuring van het bloed. Verzuring van het bloed zou weer verwijzen naar slakvorming in de bloedaderen. En slakvorming zou weer een indicatie kunnen zijn voor een vervroegd ingetreden verouderingsproces.

Verzuring van het bloed – van de cellen – staat volgens mij in direct verband met de hoeveelheid opgenomen zuurstof in je longen, de hoeveelheid schoon, zuiver (gevitaliseerd) drinkwater dat in je lichaam circuleert en natuurlijk niet te vergeten de energetische ‘voedingswaarden’. De hogere Boviswaarden van water en de voedingssupplementen en zuivere zuurstof.

Een hulpmiddel om meer aandacht te besteden aan de zuurtegraad van je lichaam, is het meten van de zuurgraad van je ochtendurine!

Hans Zevenboom