Kunnen virussen worden gebruikt om acne te behandelen?

Wetenschappers hebben de genooms van 11 virussen geïsoleerd en bestudeerd, bekend als faag, die de acne-veroorzakende bacterie Propionibacterium acnes kunnen infecteren en doden, en potentieel de weg vrijmaken voor actuele therapieën die virussen of virale producten gebruiken om deze kwellende huidaandoening te behandelen. Hun resultaten zijn gerapporteerd in het 25 September nummer van mBio ®, de online open-access journal van de American Society for Microbiology.

“Er zijn twee tamelijk voor de hand liggende potentiële richtingen die gebruik maken van dit soort onderzoek,” zegt Graham Hatfull van de Universiteit van Pittsburgh, een auteur van de studie. “De eerste is de mogelijkheid van het gebruik van de bacteriofagen rechtstreeks als therapie tegen acne. De tweede is de kans om de faag-afgeleide componenten te gebruiken voor hun activiteiten.”

P. acnes is een normale bewoner op de menselijke huid, maar het aantal stijgt aanzienlijk in de puberteit, en kan aanleiding geven tot een ontstekingsreactie die leidt tot acne. Hoewel antibiotica effectief zijn kan in het behandelen van acne, zijn er antibiotica-resistente stammen van P. acnes opgedoken, wijzend op de noodzaak van betere therapieën.

Hatfull en zijn collega’s aan de Universiteit van Pittsburgh, isoleerde samen met wetenschappers van de University of California, Los Angeles, bacteriofagen en P. acnes bacteriën van menselijke vrijwilligers met en zonder acne, vervolgens de genomes fagen.

Wat ze vonden in deze genomes was verrassend. De bacteriofagen waren alle opvallend vergelijkbaar, delen van meer dan 85% van hun DNA, een ongelofelijk niveau van gelijkenis tussen virussen, die meestal veel diversiteit vertonen. Dit gebrek aan genetische diversiteit suggereert dat resistentie tegen faag-gebaseerde antimicrobiële therapie minder waarschijnlijk te ontwikkelen is, zeggen ze.

Alle bacteriofagen dragen een gen dat een proteïne maakt genaamd endolysine, een enzym dat wordt verondersteld de bacteriële celwand kapot te maken en de bacteriën te doden. Enzymen als deze worden gebruikt in andere toepassingen, zegt Hatfull, die suggereert dat endolysine van deze bacteriofagen ook nuttig zou kunnen zijn als een actuele therapeutische anti-acne. “Dit werk heeft ons zeer nuttige informatie verschaft over de diversiteit van deze verzameling van enzymen en helpt de weg te effenen om na te denken over mogelijke toepassingen,” zegt hij.

Vanaf hier, zegt Hatfull, zal onderzoek met deze bacteriofagen uitwijzen hoe ze therapeutisch gebruikt kunnen worden, maar bacteriofagen als deze kunnen ook het nuttig gereedschap verstrekken, zoals genen en enzymen, die gebruikt kunnen worden om te manipuleren en de bacteriën te begrijpen die zij infecteren. “De informatie afgeleid uit deze bacteriofagen helpt bij te dragen aan dit soort genetisch gereedschap,” zegt Hatfull.

Vertaling Shanti