Een goede tandgezondheid kan hartinfecties helpen voorkomen

Volgens een nieuwe wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association (AHA), gepubliceerd in Circulation, het vlaggenschip blad van de vereniging, is een goede mondgezondheid voor sommige hartpatiënten belangrijker dan het gebruik van antibiotica bij tandheelkundige ingrepen om een ​​hartinfectie te voorkomen die wordt veroorzaakt door bacteriën tussen de tanden.

Infectieve endocarditis (IE), ook wel bacteriële endocarditis genoemd, is een hartinfectie die wordt veroorzaakt door bacteriën die in de bloedbaan terechtkomen en zich nestelen in de hartwand, een hartklep of een bloedvat. Het is ongebruikelijk, maar mensen met een hartklepaandoening of een eerdere klepoperatie, een aangeboren hartaandoening of terugkerende infectieuze endocarditis hebben een groter risico op complicaties als ze IE ontwikkelen. Intraveneus gebruik van drugs verhoogt ook het risico voor IE. Viridans groep streptokokken infectieuze endocarditis (VGS IE) wordt veroorzaakt door bacteriën die zich verzamelen in tandplak op het tandoppervlak en veroorzaken ontsteking en zwelling van het tandvlees. Er bestaat bezorgdheid dat bepaalde tandheelkundige ingrepen het risico op het ontwikkelen van VGS IE bij kwetsbare patiënten kunnen verhogen.

De nieuwe richtlijn bevestigt eerdere aanbevelingen dat slechts vier categorieën hartpatiënten antibiotica moeten krijgen voorafgaand aan bepaalde tandheelkundige ingrepen om VGS IE te voorkomen vanwege hun hogere risico op complicaties door de infectie:

– patiënten met prothetische hartkleppen of prothetisch materiaal dat wordt gebruikt voor klepreparatie;

– diegenen die een eerder geval van infectieuze endocarditis hebben gehad;

– volwassenen en kinderen met een aangeboren hartafwijking;

– mensen die een harttransplantatie hebben ondergaan.

“Wetenschappelijke gegevens sinds de AHA-richtlijnen van 2007 ondersteunen de opvatting dat het beperkt gebruik van preventieve antibiotica voor tandheelkundige ingrepen de gevallen van endocarditis niet heeft verhoogd en een belangrijke stap is in het bestrijden van overmatig gebruik van antibiotica bij de bevolking”, aldus Walter R. Wilson, MD, voorzitter van de groep voor het schrijven van verklaringen en een adviseur voor de afdeling Infectieziekten, Afdeling Interne Geneeskunde van de Mayo Clinic in Rochester, Minn.

Het is meer dan een decennium geleden dat de aanbevelingen voor het voorkomen van infectieuze endocarditis werden bijgewerkt vanwege zorgen over antibioticaresistentie. De richtlijnen van de American Heart Association uit 2007, die de grootste verschuiving in aanbevelingen van de Association over de preventie van infectieuze endocarditis in meer dan 50 jaar presenteerden, definieerden nauwkeuriger welke patiënten preventieve antibiotica zouden moeten krijgen vóór bepaalde tandheelkundige ingrepen naar de vier risicocategorieën. Deze verandering resulteerde in ongeveer 90% minder patiënten die antibiotica kregen.

De groep voor het schrijven van wetenschappelijke verklaringen beoordeelde gegevens over VGS IE sinds de richtlijnen van 2007 om te bepalen of de richtlijnen waren geaccepteerd en gevolgd, of gevallen van en sterfte als gevolg van VGS IE zijn toegenomen of afgenomen en of de richtlijnen mogelijk moeten worden aangepast.

Vertaling: Andre Teirlinck