Gevolgen blootstelling aan DDT merkbaar over drie generaties

Jonge vrouwen kunnen tegenwoordig met verhoogde gezondheidsrisico’s in verband met borstkanker worden geconfronteerd als gevolg van de effecten van het verboden giftige bestrijdingsmiddelen die gedurende drie generaties aanhouden.

Oakland, CA – In de eerste studie die rapporteerde over de gezondheidseffecten van blootstelling aan een giftige chemische stof in het milieu gedurende drie menselijke generaties, heeft een nieuwe studie aangetoond dat kleindochters van wie de grootmoeders werden blootgesteld aan het pesticide DDT hogere percentages zwaarlijvigheid en vroeger eerste menstruatie hebben. Dit kan het risico van kleindochters op borstkanker verhogen, evenals hoge bloeddruk, diabetes en andere cardiometabole ziekten.

Het onderzoek van de Child Health and Development Studies (CHDS) van het Public Health Institute en de University of California in Davis werd gepubliceerd in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, een tijdschrift van de American Association for Cancer Research. Het suggereert dat effecten van de pesticide DDT – ondanks dat het bijna 50 jaar geleden in de VS werd verboden – kunnen bijdragen aan de dalende leeftijd van de eerste menstruatie en de toename van obesitas bij jonge vrouwen van vandaag.

Uit de studie bleek dat het risico op obesitas bij jonge volwassen kleindochters 2 tot 3 keer groter was wanneer hun grootmoeders (die geen overgewicht hadden) hogere niveaus van o, p’-DDT (een contaminant van commerciële DDT) in hun bloed hadden tijdens of net na de zwangerschap. Kleindochters hadden twee keer zoveel kans op vroegere eerste menstruaties als hun grootmoeders hogere o, p’-DDT-bloedspiegels hadden. Van DDT en de aanverwante chemicaliën, waaronder o, p’-DDT, is bekend dat ze hormoonontregelende chemicaliën zijn, verbindingen die natuurlijke hormonen die essentieel zijn voor de ontwikkeling kunnen veranderen en ermee kunnen interfereren.

“We weten al dat het bijna onmogelijk is om blootstelling aan veel voorkomende hormoon ontregelende omgevingschemicaliën te vermijden. Nu laat ons onderzoek voor het eerst bij mensen zien dat milieuchemicaliën zoals DDT ook gezondheidsbedreigingen kunnen vormen voor onze kleinkinderen”, aldus Barbara Cohn. directeur van CHDS en senior auteur van de studie. “In combinatie met onze lopende onderzoeken naar DDT-effecten in de generaties van grootmoeder en moeder, suggereert ons werk dat we voorzorgsmaatregelen moeten nemen bij het gebruik van andere hormoonontregelende chemicaliën, gezien hun potentieel om toekomstige generaties te beïnvloeden op manieren die we vandaag niet kunnen verwachten.”

De Child Health and Development Studies is een uniek project dat al meer dan 60 jaar 20.000 zwangere vrouwen en hun families volgt. CHDS schreef zich in en begon zwangere vrouwen te volgen in de Bay Area tussen 1959 en 1967, een tijd van intensief gebruik van pesticiden voordat DDT in 1972 werd verboden. De grootmoeders in de studie gaven bloedmonsters in elk trimester tijdens de zwangerschap en één monster kort na de geboorte. De bloedmonsters werden getest op niveaus van DDT en de bijbehorende chemicaliën, inclusief actieve ingrediënten, verontreinigingen en hun metabolieten. De studie richtte zich nu op o, p’-DDT, aangezien het eerder in verband werd gebracht met borstkanker, obesitas en andere schadelijke gezondheidseffecten bij dochters, en wordt verondersteld de meest gevoelige biomarker te zijn voor blootstellingen voor en direct na de geboorte. Aangezien de blootstelling van kleindochters kan plaatsvinden via de ontwikkeling van de eicellen van de moeder, zijn p’-DDT-niveaus een potentiële voorspeller van de blootstelling van kleindochters.

“Deze gegevens suggereren dat de verstoring van endocriene systemen door DDT begint in onvolgroeide menselijke eicellen, decennia voordat ze worden bevrucht”, zegt Michele La Merrill, universitair hoofddocent bij UCD en co-hoofdauteur van de studie.

Het CHDS-onderzoek omvatte interviews, huisbezoeken en vragenlijsten van de dochters en kleindochters van de oorspronkelijk ingeschreven personen. Tijdens huisbezoeken werden bloeddruk en lengte- en gewichtsmetingen gedaan. De huidige studie is gebaseerd op 365 volwassen kleindochters die vragenlijsten hebben ingevuld, deelnamen aan een huisbezoek, beschikbare DDT-metingen hadden uit het serum van grootmoeders en (voor 285 van hen) beschikbare informatie hadden over de body mass index (BMI) in alle drie de generaties. Informatie over de leeftijd van de eerste periode voor alle drie de generaties was beschikbaar bij 235 kleindochters.

Eerdere CHDS-onderzoeken hebben aangetoond dat de DDT-blootstelling van moeders tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte correleert met een verhoogd risico van dochters op borstkanker en de prevalentie van risicofactoren voor borstkanker, waaronder obesitas, bij volwassen dochters. Andere eerdere onderzoeken hebben de blootstelling aan DDT in verband gebracht met geboorteafwijkingen, verminderde vruchtbaarheid en een verhoogd risico op diabetes.

Een commentaar in het tijdschrift Reproductive Toxicology vorig jaar noemde CHDS “een nationale schat die blijft informeren” en merkte op: “Er zijn geen andere Amerikaanse onderzoeken zo goed gedefinieerd, bemonsterd en gevolgd als de CHDS … De CHDS biedt unieke en essentiële waarde voor het begrijpen van gezondheidseffecten van milieublootstellingen aangezien ze verband houden met levensfasegevoeligheid. ”

Vertaling: Andre Teirlinck