Door latere starttijd school krijgen leerlingen voldoende slaap

Een nieuwe studie in SLEEP, gepubliceerd door Oxford University Press, toont de aanzienlijke voordelen aan van latere starttijden van scholen voor de slaapschema’s van middelbare en middelbare scholieren.

Slaap is essentieel voor de algehele gezondheid, sociale ontwikkeling en academische prestaties van een student, maar slaapgebrek komt vaak voor bij kinderen en adolescenten. Biologische veranderingen in slaapcycli tijdens de puberteit maken vroeg in slaap vallen voor adolescenten moeilijk. Dit, in combinatie met de vroege starttijden van de school, betekent dat studenten vaak onvoldoende slapen.

Ongeveer 28.000 basis-, middelbare en middelbare scholieren en ouders vulden jaarlijks enquêtes in, vóór wijzigingen in de starttijden van de school en gedurende twee jaar daarna. Deelnemende basisscholen begonnen 60 minuten eerder, midden 40-60 minuten later, en de middelbare school begon 70 minuten later. In enquêtes onder studenten en ouders werd afzonderlijk gevraagd naar de gebruikelijke bedtijd en wektijd van studenten op zowel doordeweekse dagen als in het weekend. De enquêtes vroegen de respondenten ook om te rapporteren over de slaapkwaliteit van studenten en hun ervaring met slaperigheid overdag.

Onderzoekers ontdekten dat de grootste verbeteringen in deze maatregelen optraden bij middelbare scholieren, die 3,8 uur extra slaap per week kregen nadat de latere starttijd was geïmplementeerd. Meer dan een op de tien middelbare scholieren meldde een verbeterde slaapkwaliteit en een op de vijf meldde minder slaperigheid overdag. De gemiddelde ‘overslaap in het weekend’, of extra slaap in het weekend, onder middelbare scholieren daalde van iets meer dan twee uur naar 1,2 uur, wat suggereert dat studenten met voldoende slaap op weekdagen niet langer klinisch slaapgebrek hebben en zich niet langer gedwongen voelen om ‘bij te praten’ in het weekend. Evenzo kregen middelbare scholieren 2,4 uur extra slaap per week met een latere starttijd van de school.

Onderzoekers zagen een afname van 12% bij middelbare scholieren die slaperigheid overdag rapporteerden. Het percentage basisschoolleerlingen dat melding maakte van voldoende slaapduur, slechte slaapkwaliteit of slaperigheid overdag veranderde niet in de loop van het onderzoek.

De voordelen van latere starttijden waren vergelijkbaar tussen raciale en sociaaleconomische groepen, maar de resultaten van de enquête wezen op verschillen in doordeweekse bedtijden. De auteurs moedigen aan om stappen te ondernemen om “systemische factoren die bijdragen aan deze verschillen te identificeren en te verbeteren”, en bevelen onderwijsprogramma’s aan die zijn ontwikkeld in samenwerking met gezinnen om ervoor te zorgen dat richtlijnen voor het aanpassen van bedtijden en het vergroten van slaapmogelijkheden gevoelig zijn voor sociaal-culturele en omgevingsfactoren.

Eerdere studies hebben niet tegelijkertijd gekeken naar de impact van veranderende starttijden op de slaap voor leerlingen van de kleuterschool tot en met de 12e klas, een sleutelfactor in beleidsresultaten vanwege de noodzaak voor schooldistricten om de starttijden te spreiden om tegemoet te komen aan transportschema’s.

“Deze studie is opmerkelijk vanwege de grote steekproefomvang, de opname van basis- en middelbare scholieren, de tweejarige follow-up en zowel het leerling- als het ouderrapport. Het levert ook het sterkste bewijs tot nu toe dat de aanvangstijden van de basisschool tot 8:00 uur veroorzaakte geen significant negatief effect op de slaap van studenten of slaperigheid overdag. Als studenten terugkeren naar persoonlijk leren, is het belangrijk dat districten rekening houden met gezonde starttijden voor alle studenten. ”