Een goede aerobe conditie beschermt kinderen niet tegen diabetes 2

Een goede aerobe conditie beschermt kinderen niet tegen door obesitas veroorzaakte insulineresistentie, een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2, zo blijkt uit een nieuwe studie uit Finland. Meer lichamelijke activiteit en minder sedentaire tijd werden echter ook geassocieerd met verminderde insulineresistentie bij zwaarlijvige kinderen.

Gepubliceerd in Medicine & Science in Sports & Exercise, de bevindingen zijn gebaseerd op de Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -studie uitgevoerd aan de Universiteit van Oost-Finland. De studie omvatte onderzoekers van de Universiteit van Oost-Finland, de Universiteit Jyväskylä, de Noorse School voor Sportwetenschappen, de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Exeter.

Het is een algemeen geaccepteerd idee dat een goede aerobe conditie het risico op diabetes type 2 vermindert en er is ook gedacht dat het beschermt tegen andere door obesitas veroorzaakte negatieve veranderingen in het glucosemetabolisme. Dit idee is echter gebaseerd op studies waarvan de methodologie geen onderscheid maakt tussen de rollen van aerobe fitheid en lichaamsvetpercentage als risicofactoren voor insulineresistentie en type 2 diabetes.

“Onze studie toont duidelijk aan dat aerobe fitheid niet geassocieerd is met insulineresistentie wanneer de lichaamssamenstelling goed in overweging wordt genomen. Bovendien lijkt een goede aerobe conditie geen bescherming te bieden tegen door obesitas veroorzaakte insulineresistentie. Het lijkt erop dat de rol van slechte aerobe conditie als risicofactor voor diabetes type 2 grof is overdreven, ”zegt onderzoeker Eero Haapala, PhD, van de Faculteit Sport en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Jyväskylä. Dr. Haapala is ook universitair hoofddocent kinderfysiologie aan de Universiteit van Oost-Finland.

Ontwikkeling van insulineresistentie kan worden voorkomen
De onderzoekers ontdekten dat meer levendige fysieke activiteit en minder sedentaire tijd werden geassocieerd met verminderde insulineresistentie, ongeacht het niveau van aerobe conditie en het percentage lichaamsvet. Het krijgen van meer lichamelijke activiteit en minder zittend tijd beschermde ook zwaarlijvige kinderen tegen de ontwikkeling van insulineresistentie.

“Een belangrijke boodschap om mee naar huis te nemen uit ons onderzoek is dat meer lichamelijke activiteit en minder zittende tijd een sleutelrol spelen bij de preventie van diabetes type 2 al in de kindertijd. Voor zwaarlijvige kinderen lijken deze vooral belangrijk te zijn, ”merkt Dr. Haapala op.

De studie analyseerde 452 kinderen tussen 6 en 8 jaar oud, waarbij associaties werden onderzocht tussen hun aerobe conditie, percentage lichaamsvet, lichamelijke activiteit, sedentaire tijd en insulineresistentie. Aërobe fitheid werd beoordeeld met behulp van een maximale inspanningstest op een cyclusergometer en lichaamsvetpercentage door DXA-meting. Fysieke activiteit en sedentaire tijd werden gemeten met behulp van een gecombineerde bewegings- en hartslagsensor, en insulineresistentie werd beoordeeld door het meten van glucose- en insulineniveaus uit bloedmonsters.

Onderzoeksartikel:

Haapala EA, Wiklund P, Lintu N, Tompuri T, Väistö J, Finni T, Tarkka IM, Kemppainen T, Barker AR, Ekelund U, Brage S, Lakka TA. Cardiorespiratory fitness, physical activity, and insulin resistance in children. Medicine & Science in Sports & Exercise (published online ahead of print).

See also: https://www.growkudos.com/publications/10.1249%252Fmss.0000000000002216/reader

Met toestemming vertaald.