De unieke eigenschappen van DNA – Deel II

Voorwoord

Het artikel De unieke eigenschappen van DNA.‘De oorzaken van DNA-verandering’ wordt in verband met de hoeveelheid teksten informatie verdeeld over twee verzendversies en verzonden op 01 en 15 oktober 2023.
Ik raad het ten zeerste aan om de volledige Nieuwsbrief, die bestaat uit meer dan 48 pagina’s A-formaat aan tekst en diepas op 15 oktober 2023 wordt gepubliceerd op de website www.millennium-vise.org,eens aandacht te lezen.Mocht het zo zijn dat je opmerkingen, vragen of een inzichtelijke bijdrage wilt leveren aan dit artikel dan verneem ik graag. Je kunt ten alle tijden reageren via: info@millennium-visie.org

1.0 Inleiding

‘Wat stelt een theorie heden ten dage nog voor?’

Bijna iedereen kent de ‘ziektekiemtheorie’ wel van Louis Pasteur. Zijn theorie stelt dat micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen en de rest) die in de lucht, de bodem en het water voorkomen, de primaire oorzaak zijn van alle ziekten. ‘Een steriele omgeving vormt de basis van Pasteurs theorie’. Maar er bestaan twijfels over de kiemtheorie en de daaruit voortvloeiende farmaceutische aanpak van ziekten. Want zo redeneert de farmaceutische industrie: ‘Als je van de kiemtheorie uitgaat, moet jij je natuurlijk verdedigen tegen ziekteverwekkers’. De kiemtheorie is uiteindelijk een dogma geworden, doordat ze de vele andere factoren buitensluiten die een grote rol spelen bij het ontstaan van (complexe) ziekten.
Tegenover de ziektekiemtheorie van Louis Pasteur staat de ‘terreintheorie’ van de Franse arts, chemicus en cel onderzoeker Antoine Béchamp. In zijn visie is ziekte enkel een gevolg van stressfactoren – emotionele, psychische en lichamelijke – die het homeostatisch evenwicht in het menselijk lichaam (het ‘terrein’) verstoren.

‘Lichaamsbeweging verkleint kans op meerdere typen kanker’[Blad Voedingsgeneeskunde, 6-2021]

Er zijn in de loop der geschiedenis natuurlijk altijd mensen met een alternatieve gezichtspunt geweest, maar als je uitgaat van de dominante ziektekiemtheorie – de ‘farmaceutische filosofie’ – dan klinkt dat nogal bizar. Want … als je alleen kijkt naar het uitgangspunt van de ‘terreintheorie’ – namelijk dat een gezond lichaam staat of valt met een gezonde interne en externe omgeving – dan is het moeilijk om de simpele logica ervan te betwisten.

2.0 De ‘Stapel-theorie’

Wist u dat meer dan 80% van alle woningen één of meer schadelijke aardstralen of wateraders lopen! Dat wij, dag en nacht, onder Wifi straling ‘lijden’!

‘Alles trilt’ [Einstein]

Milieuvervuiling, landbouwchemicaliën, levensmiddelenadditieven, gifstoffen, elektromagnetische straling, emotionele stress, overwerken, medicijnen: ze hebben – zo blijkt uit de recente literatuur – allemaal een schadelijke invloed op de cellen van ons lichaam. Nu weten we vermoedelijk allemaal wel dat er zijn meer dan honderd soorten kanker zijn, elk met een eigen ontstaan wijze! Hoewel (voedings-)factoren, stressfactoren, omgevingsfactoren en leefstijlfactoren belangrijk zijn bij het bepalen van het risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld beenmergkanker, diabetes type 2, multiple sclerose, hartinfarct, etc., etc., is het vaststellen van de ware ‘veroorzakers, boosdoeners c.q. activator’ tot nu toe uitdagend gebleken; een wirwar van verstrengelde draden te zijn. Omdat het bijna in alle gevallen gaat om een combinatie van meerdere interne en externe factoren. Factoren die het proces van ziek worden – hoe dan ook – ‘aanslingeren’.

‘Het menselijke lichaam is allesbehalve een steriele omgeving’

Maar als je daarentegen de Europese code [1] – een initiatief van de Europese Commissie – het ziektebeeld bijvoorbeeld kanker bestudeert, dan valt op dat in het document er slechts twaalf aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek bestaan. Het opvolgen van deze aanbevelingen zou het risico op kanker met meer dan een derde verkleinen [Blad Voedingsgeneeskunde, 6 -2021]. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt zelfs een daling van het risico met de helft! Naast voedingsadviezen zijn ook adviezen op het gebied van vaccinatie en screening onderdeel van deze aanbevelingen; het gaat om 12 ‘tips’!
Eén aanbeveling opvolgen, is niet voldoende’.
Een zeer opmerkelijk conclusie van WHO als slechts het grootste deel van de wetenschappelijke onderzoek(en) zich alleen richt op voedingsadviezen, vaccinaties en vroegtijdige opsporing van ….. bijvoorbeeld kanker. Waarom is het onderzoekspectrum of onderzoek-gezichtsveld niet verbreed? Waarom dragen de onderzoekers een gekleurde, farmaceutische bril?

‘Een breder wetenschappelijk gezichtsveld nodig ……………’

Voorbeeld 1. Als twee mensen elkaar aanraken of dicht bij elkaar staan, wordt de informatie die het hart van de ene persoon aanmaakt, overgebracht op het hart van de andere persoon, waardoor diens hartritme en hun hersengolfpatronen worden beïnvloed.

Voorbeeld 2. Het is wetenschappelijk bewezen dat gevoelens frequenties hebben en dat wij met een lichaam dat voor 70% uit water bestaat, meetrillen met frequenties die ons van buitenaf bereiken. Een vak als mesologie [2] is bijvoorbeeld gebaseerd op ons vermogen mee te kunnen trillen met frequenties.

Voorbeeld 3.Licht wordt binnen de kwantumfysica gezien als informatie, als een boodschap dus. Professor Popp ontdekte dat kankerverwekkende stoffen ultraviolet licht absorberen en omvormen tot een voor het lichaam onherkenbare boodschap. Daarnaast zag hij dat elke kankerverwekkende stof reageert op licht met een golflengte van 380nm en daardoor onschadelijk wordt. Het principe van lichtherstel was al bekend: dat cellen voor 99%, en met inbegrip van het DNA vernietigd kunnen worden met ultraviolet licht en deze schade kan herstellen als de betreffende cellen worden bestraald met ditzelfde licht in een zeer geringe sterkte! M.a.w. hoe meer licht in je lichaam, hoe beter het zelf-genezend mechanisme werkt.

‘Ziek-zijn leert me wat gezond is’

 

De kernbij het diagnosticeren van een multifactoriële of complexe ziekteis of alle‘factoren, activators c.q. boosdoeners’ – let wel, alle, alle invloedfactoren -die betrekking hebben op wijzigingen (mutaties) aanbrengen in ons DNA en/ of het toedoen van schade aan ons DNA (‘dubbelstrengsbreuk of enkelstrengsbreuk’) of die ook daadwerkelijk bekend zijn bij de wetenschappers, onderzoekers of nieuwsgierige mensen. Zijn er dus meerdere ‘activators of veroorzakers’ aan te wijzen die voor de wetenschap onbekend zijn, worden genegeerd of afgedaan worden als onzin; ‘niet te bewijzen?’ Is een cumulatieve opeenstapeling van invloedfactoren, c.q. ‘boosdoeners, activators’ zoals vermeld in de vorige Nieuwsbrief van 01 oktober 2023 (de zgn. endogene en exogene oorzaken; ‘Wikipedia-kennis’) niet alléén de toedracht van een ziekte, maar zijn er nog veel meer onbekende invloedfactoren die toch een zeer grote rol spelen bij complexe of multifactoriële ziekten?

Een voorbeeld hiervan is door de mens geïnitieerde mutaties: bijvoorbeeld als onderdeel van genetisch onderzoek, geavanceerde veredelingsmethoden of virussen die mutaties tot stand kunnen brengen. Besef en realiseer je dat mutaties natuurlijke oorzaken kunnen hebben, maar ook experimenteel worden veroorzaakt. En, wat denk je van de effecten op je fysieke gezondheid ten gevolge van elektromagnetische velden; de biologische effecten van straling op voedingsgewassen? Is er ooit een wetenschappelijk verband tussen deze onbekende ‘fenomenen’ aangetoond of heeft er ooit een wetenschappelijk diepgaand onderzocht plaatsgevonden die de correlatie heeft aangetoond?

 

 

[1] https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/nl/over-de-code
[2] Mesologie verbindt wetenschappelijke medische kennis met kennis uit de traditionele geneeswijzen. Hierdoor ontstaat een transparant systeem van kennis, wetenschap en filosofie.

3.0 De arrogante houding van de medische wetenschap

‘Een nieuw vals spoor in de geneeskunde’

De medische wetenschap heeft de vervelende gewoonte om een verkeerde schuldige aan te wijzen. Een voorbeeld hiervan is dat jarenlang de overtuiging heerste dat het ‘slechte’ LDL-cholesterol verantwoordelijk was voor hart- en vaatziekten en vooral atherosclerose – het dichtslibben en verstijven van slagaderen door een opeenhoping van plaque. Maar tegenwoordig wordt erkend dat LDL juist genezend werkt, doordat het slagaderbeschadiging probeert te herstellen.
Nu zou de geneeskunde op het punt staan dezelfde fout te maken met ‘ontsteking’. Ontsteking of inflammatie, is de nieuwe slechterik. Volgens de nieuwe theorie (Red. ‘Al weer een theorie’) is inflammatie en niet cholesterol verantwoordelijk voor hartaandoeningen en atherosclerose. Het is ook verantwoordelijk voor de ziekte van Alzheimer en dementie, en speelt een rol bij psoriasis, reumatoïde artritis en zelfs in het hele verouderingsproces.

Net als cholesterol, dat een poging doet om beschadigde slagaders te herstellen, is ook ontsteking – de ‘inflammatietheorie’ – een reactie op een bedreiging. Het is dus een reactie, géén oorzaak! Maar wat valt daar nou door de gezondheidsindustrie aan te verdienen? De farmaceutische industrie zal altijd op zoek blijven naar het volgende, geldverslindende wondermiddel – bijvoorbeeld een nieuwe generatie ontstekingsremmers ontwikkelen, zoals toen ook gebeurd toen statines werden ontwikkeld om het cholesterolgehalte te verlagen.[Medisch Dossier december 2021]

4.0 Millennium-Visie.Overzicht nog méér ‘invloedfactoren’ van DNA-schade en/ of DNA-veranderingen

‘De impact van voeding op het ontstaan van kanker’

Geschat wordt dat tegen het einde van deze eeuw kanker in elk land van de wereld de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. Kanker als ziektegroep is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Een onderzoek van TNO (2010) laat zien dat ongeveer 35% kan worden toegeschreven aan de onderzochte leefstijlfactoren. In het TNO-onderzoek bestond de leefstijlfactor voeding feitelijk uit de factoren groente-, fruit-, rood vezels-, en vleeswarenconsumptie en vezel- en calciuminname [Blad Voedingsgeneeskunde, 6-2021].
Maar wist u dat meer dan 80% van alle woningen 1 of meer schadelijke aardstralen of wateraders lopen! Dat wij, dag en nacht, onder Wifi straling ‘lijden’!

Het hieronder aangegeven overzicht van ‘veroorzakers, boosdoeners of activators’ – de invloedfactoren – kan dus in principe toegevoegd worden aan het overzicht, dat in hoofdstuk 3.1 van de vorige Nieuwsbrief van 01 oktober 2023 is weergegeven en in sommige gevallen zal het de ‘Wikipedia-Medische kennis’ – in het overzicht gekenmerkt met een ster [*] – overlappen!

 1. De groep [*]: Parasieten, bacteriën, virussen en schimmels. De ziektekiemtheorie van Louis Pasteur;
 2. De groep: De frequenties in elektrosmog hebben allereerst een biologisch effect; zij ‘breken’ de DNA-structuur. Het gaat om enkele of dubbele breuk, toename van micronuclei, verminderd vermogen tot ‘autoherstel’, mutatie of dood van cellen, en verstoring van de eiwitsynthese: toename van stress-eiwitten en vrije radicalen.. Het tweede gevolg is een informatief effect: elektrosmog verandert het bewustzijn van de mens. Hersenen onder invloed van elektrosmog zijn niet meer in staat tot coherent denken. De verbinding tussen de verschillende hersendelen is verstoord. Iemands brein is in een zgn. ‘switched’ staat terecht gekomen. Wanneer iemands hersenen continue in een ‘switched’ staat verkeert, wordt het reptielenbrein van die persoon in steeds mindere mate door het hogere bewustzijn (jouw ziel!!) in toom gehouden. Je hogere zielsuitdrukkingen, weerspiegelt in je ogen, zijn dan weggepoetst.
 3. De groep [*]: Medicamenten; voorgeschreven medicijnen, chemokuren met bijbehorende medicamenten tot aan een paracetamolletje toe;
 4. De groep [*]: Pesticiden enEDC’s. Een mens kan ongemerkt zo’n twintig pesticiden binnenkrijgen op een dag. Jaar in jaar uit. Heeft het stapel- en cocktaileffect van deze stoffen nadelige gevolgen? Ja, zeker! (Hormoonverstoorders: exogene chemicaliën of mengsels van chemicaliën met een nadelig effect op de hormonale, endocriene, werking in het organisme, populaties of het nageslacht). Stoffen die xeno-oestrogenen bevatten. Vakblad Medisch Dossier, jaargang …..(?);
 5. De groep: Wateradersen aardmagnetisme: Curry en – Hartman lijnen;
 6. De groep: Geluidsgolven en trillingen;
 7. De groep [*]: Genetisch gemodificeerde en gemanipuleerde voedingsmiddelen; (onnatuurlijke) synthetische voeding, industriële verwerkingsprocessen en onzorgvuldig transport van voeding zal ertoe leiden dat de natuurlijke rechtspolariteit wordt omgekeerd, wat leidt tot significant waardeverlies van het organisme! Voedsel in zijn puurste, natuurlijke staat is liefde, energie en levenskracht!
 8. De groep [*]:Stress tot (jeugd)trauma(’s) zorgt/ zorgen voor blijvende verandering in het DNA;
 9. De groep: Je energiegeschiedenis én de geest: je gedachten, je emoties, je overtuigingen en je gevoelens uit dit leven én vorige leven(s).
 10. De groep: Ongewenste, obsessieve energievormen zoals auralifters, elementalen, dolende geesten, etc. zorgen voor gedragsveranderingen; dus ook voor veranderingen in het DNA. [Sinds 2009 is de oude exorcistenschool van het Vaticaan weer in ere hersteld!]
 11. De groep: Drinkwater.Onvoldoende zuiver drinkwater om uitdroging-verschijnselen en verandering van de pH-waarde te voorkomen; [Boek ‘Water, het goedkoopste medicijn’, van Dr. F. Batmanghelidj]
  De elektromagnetische belasting in het water; hoe hoger deze is, hoe minder coherent, hoe chaotischer de waterstructuur is. Dit is een stoorzender voor intracellulaire communicatie in ons lichaam! [Lees de Nieuwsbrieven ‘Water’ – deel I t/m VI; maart 2012 t/m 15 februari 2013; millennium-visie.org]

Het is onmogelijk om alle groepen één voor één of puntsgewijs toe te lichten. Vandaar dat er slechts een enkeling wordt toegelicht die naar mijn persoonlijke opvatting één van de allerkrachtigste ‘invloedfactor ofactivator’ – direct gevolgd door elektromagnetische straling; wifi, modem, meterkast, magnetron, DECT, mobiele telefoon, 5G-netwerk, etc., etc. – is van complexe ziekten! Mijn mening is gebaseerd op het ziektebeeld van kennissen die na mijn advies om eens een wichelroedeloper (Kees van Spijk, [1]) te consulteren en nadien dat ook hebben gedaan. Op basis van zijn bevindingen bleek in alle gevallen, dat er één of meerdere wateraders zich onder of rondom het woonhuis begaven.
De kennissen zijn in de tijd vooraf middels medisch onderzoek allemaal geconfronteerd met een ernstige ziekten zoals hersentumor, MS, diabetes type 2, acute reuma, prostaatkanker, beenmergkanker, ziekte van Crohn en vergevorderde artrose,  e.d. Zij vroegen zich allemaal af wat kon de ware oorzaak van hun ziektebeeld kon zijn? En, hoe kunnen we het proces eventueel stoppen.

 

 

[1]Kees van Spijk, https://praktijkkeesvanspijk.nl/reacties-van-clienten/

Ad. 5 Toelichting groep: Wateraders, Curry- en Hartman lijnen

‘Geopathische straling’

Wateraders of waterlopen kun je vergelijken met ondergrondse rivieren of stomende beekjes; een traag verlopend mini-stroompje naar een lager gelegen niveau.Vaak is de weg van dit water zeer lang. Soms wel honderden kilometers lang, met als startpunt de Belgische Ardennen of andere hoge gebieden in Midden Nederland. De breedte van een waterader kan variëren van een halve meter tot acht meter breed. De vloeihoogte van een waterader varieert van enkele decimeters tot enkele meters en stroomt altijd door waterdoorlaatbare grondlagen van wit grof zand. De stroomdiepte van wateraders kan variëren van 1 tot 40 meter of zelfs meer. Vaak bevinden diverse wateraders zich op verschillende stroomdieptes, en kruisen boven elkaar.

‘Ondergrondse wateraders kunnen bestaande magneetvelden in het DNA verstoren tijdens onze slaap’

Ad. 5.a. Wat zit er allemaal in de bodem?

‘De ioniserende lading van een waterader’

 

22% zijn holtes of poriën gevuld met water. 43% zijn mineralen die op de klei, het leem of het zand zitten, of minerale voedingselementen (bv. calcium, magnesium en kalium) die gebonden zitten op kleimineralen en humusbestanddelen. Zij vormen de chemische component van de bodem.

De kwaliteit van het water kan dus ook per ader verschillen. Meestal bevatten wateraders zeer mineraalrijk water vanwege de mineraalrijke grondlagen waar het doorheen stroomt. Omdat de ondergrondse bedding meestal van leem, klei of gesteenten is en het water hierop ijzer kan afzetten – dat is meegevoerd uit ijzerhoudende grondlagen – kan deze vanwege sterke stroming en wrijving extra magnetisch geladen worden. De ondergrondse waterloop wekt duseen wrijvingsenergie op, doordat de aarde weerstand biedt aan het water. Door de wrijving van de moleculen onderling en tegen de (leem)wanden van de waterader komen er positief geladen ionen (watermoleculen) vrij; naar boven. Deze weerstad wekt volgens de wet van de fysica, zoals bij elke wrijving, een zwak elektrisch (spannings-)veld op. In de meeste gevallen is dat zo’n 10 mV (millivolt; ons centraal zenuwstelsel werkt op 50 tot 70 mV ).
Het spanningsniveau van een invloedzone van een waterader wordt ook mede bepaald door de stroomsnelheid, het ijzergehalte van het ondergrondse water en de ijzerafzetting! Dit positief geladen ionenveld bereikt op een simpele manier ons huis en onze slaapkamers, waar ze een potentiaal verschil (een elektrische spanning) opbouwen ten opzichte van de aarde.

 

‘De sterkte van de aanwezige straling is niet doorslaggevend, maar de tijd die je er in doorbrengt’

 

Ad. 5.b.Aardmagnetisme

De feitelijke aardmagnetische condities van jouw woonperceel’

Het buitenste deel van de aardkern gedraagt zich als een zichzelf bekrachtigende dynamo. Volgens een gangbare theorie doet de vloeistof waaruit de kern bestaat, via inductieprocessen, magneetvelden ontstaan. De magneetvelden geven de aarde een magnetosfeer, welke gezien moet worden als een schild dat alle levensvormen op aarde beschermt tegen schadelijke straling die vanuit de ruimte op de aarde toestroomt. Zouden er geen invloeden, zoals bijvoorbeeld zonnewinden [1] van buitenaf zijn, dan liepen de magneetlijnen (ook wel aardstralen of Curry- en Hartmann-lijnen genoemd [2]) altijd keurig symmetrisch en met een constante aantrekkingskracht rond de aardbol tussen de noord- en zuidpolen. Combinaties met andere ondergrondse factoren zoals aardbreuken en ondergrondse holtes, koolstof-, erts- en kristallagen, maar ook wateraders en wellen, bepalen uiteindelijk de feitelijke aardmagnetische condities van een (jouw) perceel of gebied. Omdat ze heftiger uitslaan naarmate de spanning van het aardmagnetisch veld groter is, zijn spanningsvelden daardoor eenvoudig meetbaar en worden uitgedrukt in termen als neutraal, matig en sterk.
Omdat wateraders nu eenmaal in beweging zijn en zij daardoor de frequentie van het aardmagnetisme beïnvloeden, dan wel (sterk) verhogen, kan er een hogere (omgevings-) frequentie of trillingen ontstaan. Een voorbeeld van een sterk geactiveerd spanningsveld is bij volle maan!

 

Kanker-ader: dit is de volksnaam voor een kruisingsvlak van twee wateraders’

Helaas weten nog weinig Nederlanders dat aardmagnetisme en wateraders schadelijk zijn voor je gezondheid. Omdat nu eenmaal (ondergrondse) wateraders overal stromen – in dorpen, steden, buitengebieden, onder woonwijken, jouw woonhuis, e.d. – en zij daardoor de frequentie van het aardmagnetisme beïnvloeden, kan de hogere negatieve frequenties diverse onverklaarbare ziekteklachten veroorzaken. Vóóral daar waar twee of meer wateraders, en met zgn. Curry en/ of Hartmannlijnen [2] elkaar kruisen, is het frequentieniveau dusdanig hoog dat men dergelijke plekken of (woon)gebieden moet vermijden c.q. moet aanmerken als zeer schadelijk voor onze gezondheid.
Vroeger werden dergelijk plekken ‘duivelsplekken’ genoemd, vanwege verschijnsels zoals onnatuurlijke groei en misvorming van dieren, bomen en planten, vreemde lichtbollen, plotseling omvallen van allerlei voorwerpen, muren die opeens met een luide knal barsten.

 

‘Verhoging van de aardmagnetische frequentie’

 

Het stromend (ondergrondse) water zorgt ervoor dat de ‘normale, stabiele’ aardmagnetische frequentieboven de waterader – dus bovengronds – enigszins tot sterk wordt verhoogd! Deze verhoging is o.a. afhankelijk van de stroomsnelheid en de diepte waarop de wateraders in de aarde liggen, maar ook van de breedte van een waterader (kan variëren van een halve meter tot acht meter), de vloeihoogte, het verval en de stroomdiepte van de waterader, die kan van 1 tot 40 meter diep variëren.
Vaak bevinden zich meerdere wateraders op verschillende stroomdieptes, kruisend boven elkaar en vooral deze kruisings- of raakvlakken geven de grootste gezondheidsproblemen vanwege hun extra hoog spanningsniveau. Het stromende water maakt dat de normale aardmagnetisch frequentie boven de waterader enigszins wordt verhoogd. Deze verhoogde frequentie kan bij iedereen anders aanvoelen.

 

Ad. 5.c. Polariteit van de energie van wateraders

 

‘Waterader verhindert de instraling van de gezonde aardstralen’

 

Wateraders kunnen energetisch (we hebben het dus niet meer over elektrische ladingen) zowel positief als negatief geladen zijn. Ongeveer 80% van de wateraders is links draaiend en 20% rechtsdraaiend.Linksdraaiende energie is afnemend (gemakkelijker ziek), verzwakkend (sneller vermoeid), verhindert groei, en dehydraterend. Deze energie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet graag gaat slapen (de zgn. ‘nachtvogels’) boven een dergelijke krachtige waterader.

Rechtsdraaiende energie is toenemend, versterkend, bevordert de groei, behoudt de vorm en is hydraterend. Te veel van deze punitiviteit kan uiteindelijk ook tegen ons gaan werken! Het kan er voor zorgen dat je uiteindelijk moeilijker in slaap komt.

 

‘Iedere menselijke cel is eigenlijk een microkosmos’

 

Onze hersenen en zenuwstelsel werken exclusief via bio-elektrische impulsen en biochemische wisselwerking. Wanneer dit systeem elektrische- of magnetische impulsen van buitenaf krijgt, zal het hoe dan ook reageren zonder onderscheid te maken tussen interne- of externe impulsen of informatie! Zo heeft elke gezonde biologische cel, een positief geladen kern (= zgn. ‘rechtsdraaiende kern’), en een negatief geladen (‘linksdraaiende’) celwand [1]! Dit wordt ook wel de cel polariteit [2] genoemd. De cel polariteit is de verhouding tussen de negatieve buitenzijde en de positieve binnenzijde van een cel. Elke gezonde biologische cel heeft dus een positief geladen kern (‘rechtsdraaiend’) en een negatief geladen (‘linksdraaiende’) celwand.

 

[1] Afbeelding draaiende celkern en celwand

De links draaiing van de celwand zal enerzijds de negatieve, storende linksdraaiende energieën van de buitenwereld (zoals de vrije radicalen) afstoten en anderzijds de positieve, rechtsdraaiende energieën aantrekken. De positieve rechtsdraaiende energieën worden verder doorgevoerd naar de celkern om zo de cel te voeden met o.a. mineralen, vitaminen en antioxidanten, zuurstof, water, e.d..

‘Het elektromagnetisch golfspectrum’

 

De informatie van elke elektromagnetische golf wordt bepaald door de eigenschappen van haar elementaire bouwstenen. Zo bestaat elke frequentie uit het zichtbaar lichtspectrum uit ‘lichtdeeltjes’ of ‘fotonen’ die bepaalde kenmerken (kwantumgetallen) hebben, waaronder ook een draaiing of ‘spin’. Afhankelijk van de dominantie aan fotonen met links- of rechtsspin, zijn lichtfrequenties als golf, daarom ofwel links (-) ofwel rechts (+) gepolariseerd. Binnen het zichtbaar lichtspectrum zijn de meeste frequenties met een golflengte van 390 nm en 550 nm voornamelijk opgebouwd uit fotonen met een linkspin, de meeste frequenties met een golflengte tussen 550nm en 780 nm voornamelijk uit fotonen met rechtsspin. Bio-fotonen, de lichtdeeltjes die de communicatie tussen onze cellen verzorgen, bezitten hoofdzakelijk een rechtsspin.

 

Ad. 5.d. Spin Inversie:draaien in de verkeerde richting’

‘Het komt er op neer dat de cellen in het lichaam ‘verkeerd gepoold’ raken’.

 

Indien de (hersen)cellen blootgesteld worden aan stralingsvelden, wordt de bio-energetische rechtsspin van de cellen omgezet in een linksspin! Wanneer dit gebeurt, veranderd de pH-waarde (zuurgraad) en is het lichaam niet meer in staat de juiste hoeveelheid – onbalans – rode en witte bloedlichaampjes aan te maken. Hierdoor wordt het immuunsysteem, het lymfestelsel, etc., etc. aangetast en de negatieve kettingreactie van ziektes gestart!
Bijzonder gevoelige, kritische delen in ons lichaam m.b.t. magnetische velden en straling zijn:

1. Plasma membranen (integraalproteïne en ionenkanalen). Normaal gesproken opent en sluit het ionenkanaal zijn poortjes naar gelang de hoogte van het membraam potentieel. Er zit een bepaalde ‘spanningsregelaar’, die door technische velden en straling ook geactiveerd kunnen worden!
2. Zenuwbanen (ionenbalans, ionenpomp).
3. Synapsen (neurotransmitters. Bv. acetylcholine, adrenaline). Normaal gesproken worden neurotransmitters bij het aankomen van een (gedachten)impuls losgelaten. Zo’n impuls kan echter ook door straling en elektrische velden worden opgewekt.

4. Klieren (hormoonspiegel, bijv. pijnappelklier, schildklier, etc.). Omdat de hoogfrequente magnetische straling zoals licht slechts in geringe mate kan doordringen en de lichtgevoelige pijnappelklier in het centrum van onze hersenen zit, kunnen de door licht opgewekte elektrische impulsen alleen door het netvlies ontvangen worden. Lagere frequenties kunnen echter direct doordringen tot de pijnappelklier vanwege hun grotere doordringingsdiepte!

Bij straling met zeer sterke linkse draaiing (bijv. umts, gsm, dect, wifi, wimax, etc.) hebben we zelfs met een omkering van de cel polariteit te maken! Voeding, antioxidanten, mineralen en vitaminen worden afgestoten en de vrije radicalen en toxines worden aangetrokken. De cellen en het lichaamssysteem raken compleet ontregeld en kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van kanker (=meten overwegend links polair).
Dus technologische straling, industriële verwerkingsprocessen en onzorgvuldig transport van bv. voeding en chemische vervuiling hebben altijd een sterk linksdraaiend effect; links polaire eigenschappen. Met spininversie is het dus goed mogelijk dat je erg gezond eet en drinkt, kwantitatief goede supplementen slikt, maar dat je weinig resultaat bereikt.

‘Waar woon, werk en leef jij?’

Voorbeeld

Veel vrouwen dragen een bh met daarin een twee stalen beugels – links en rechts – verwerkt. Kan het zo zijn dat borstkanker ontstaat door een omkering van de cel-polariteit t.g.v.de aanwezigheid van wifi, zendmast, etc. in combinatie met een (jeugd)trauma), ongezonde voeding en nog enkele andere invloedfactoren?

6.0 Een (mogelijke) verklaring van het ontstaan van complexe ziekten

‘Iemand die jaren lang intensief heeft gerookt, hoeft nog geen longkanker te krijgen’.

De kernvraag bij het ontwikkelen van een complexe ziekte is en blijft ‘wat-was-er-eerst’; ‘het kip of het ei’. In ons geval: ‘wat-was-er-eerst’, bijvoorbeeld straling uit de bodem of straling uit de kosmos die het ziekteproces opgang heeft gebracht; mogelijk een verkeerd voedingspatroon, of een hardnekkige bacteriële darminfectie, onverwerkte emoties, angst, verdriet of stress of …….. zat het ziektebeeld reeds je hele leven in het oorspronkelijke DNA verscholen, opgeslagen, wachtend op een nog onbekend signaaltje van de geest (de hersenmassa en het totale cel-geheugen) om uit een diepe slaap te ontwaken. Misschien een signaaltje van de ziel zoals genezers van niet-westerse culturen durven te beweren (‘Zielsverlies bij trauma’: artikel van Karlien Bongers, vakblad Natuurlijke & Integrale gezondheidszorg, 18e jaargang nr.4. juli/augustus 2020)of misschien toch alleen maar die omgevingsfactoren en leefstijlfactoren?

‘Een wetenschappelijke benadering’

Bekijken we het in eerste instantie vanuit een iets meer ‘wetenschappelijke hoek’, dan zou ik als eerste de interne- en externe factoren (zoals vermeld in Hfdst. 6.1) noemen als dé veroorzakers – de boosdoeners of de activator – van alle (complexe) ziektebeelden! DNA heeft de eigenschappen van een ‘uitvergrotende’ antenne (= kosmische antenne) en studies hebben getoond, dat het DNA juist snel beschadigd wordt door elektromagnetische straling van lage intensiteit. Het gaat bij beschadiging om enkele en dubbele strengbreuken, toename van micronuclei, verminderd vermogen tot autoherstel, mutatie of dood van cellen. Deze straling werkt ook in op de DNA door het verstoren van de eiwitsynthese: toename van stress-eiwitten en vrije radicalen, vermindering van de immuniteit etc. met als uiteindelijke gevolg ‘ziekte’.
Maar het moet duidelijk gezegd worden dat straling (aard-, kosmische-, of elektrosmog) op zich géén ziekte veroorzaakt [1]; in eerste instantie wordt alleen maar het immuunsysteem verzwakt!

‘Een holistische benadering’

Maar …………. bekijken we het meer vanuit een holistischevisie, dan komen er veel meer – voor de wetenschap nog onbekende factoren – aspecten om de hoek kijken, zoals wateraders eventueel i.c.m. het aardmagnetisme, (jeugd)trauma’s, je energiegeschiedenis, geluidsgolven en trillingsfrequenties, kwaadwillende energievormen zoals auralifters en dolende geesten, het onbeperkt slikken van (voorgeschreven) medicijnen ….etc., etc.. Al deze genoemde factoren kunnen zorgen voor DNA-schade en/ of DNA-mutaties, met als uiteindelijke gevolg ‘ziekte’. Het immuunsysteem wordt in alle gevallen verzwakt. Maar geo-pathische invloed is volgens dr. Ernst Hartmann (1915 – 1992, arts en publicist: ‘Hartmann-lijnen) één van de meest verwaarloosde invloeden of veroorzakers van kanker én andere ziekten binnen de complementaire geneeskunde. Het wordt nogal eens vergeten, maar het is niet alleen de kosmos die energie op de aarde straalt maar ook de aarde zelf.

‘Een spirituele benadering’

Om voor de wetenschap een niet logische verklaring voor het ontstaan van allerlei ziekten te kunnen geven, zullen we voor mijn gevoel de ziektes ook eens – en dan in haar algemeenheid (van een griepje tot beenmergkanker) – vanuit een spiritueel niveau moeten gaan bekijken. Een compleet andere invalshoek dus, want ziek-zijn gaat onder andere over onszelf: van authenticiteit tot expressie brengen. ‘Ziek-zijn leert me wat gezond is. Ziek-zijn is een onbalans tussen ziel, geest en lichaam. Ziek-zijn is een gevolg van energieblokkade(s)’.
Als we iemand anders zijn dan we wezenlijk zijn – ‘ik ben een (goddelijk) licht- of energiewezen‘ – , heeft dat ook invloed op ons energieniveau; op alle denkbare energieniveaus zoals bijvoorbeeld het chakra- en aurasysteem. Andersom: een vrije energiestroming zorgt ervoor dat we juist ons verbonden voelen met onszelf, met de ander en met de natuur om ons heen. De energie – de aard- en de kosmische energie – kan vrij en onbelemmerd stromen door het fysieke lichaam, door ons chakra-systeem. Niets voor niets kennen we de uitdrukkingen van: ‘iets op je lever hebben’ (bijv. leverkanker), ‘je gal spuwen’ ( bijv. galblaaskanker), ‘tot op je bot gekrenkt zijn’ (bijv. beenmergkanker), ‘iets over het hoofd zien of in je hoofd zitten’ (bijv. hersentumor), ‘stekeblind’, etc.. Misschien interessant om je eens te verdiepen in de chakra-leer [2] en de leer van dr. Hamer [3] om een psychologisch verband te vinden tussen het ontstaan van je ziektebeeld en je onverwerkte emoties of psychologische reacties.

‘Alle ziekten worden gecreëerd door de geest’[Boeken van Neale D. Walsch]

 

 

6.0 Slot

‘Waar woon, werk en leef jij?’

 

‘Kanker is een ziekte van de locatie waar men leeft en wordt o.a. ontketend door aardstralen’, aldus dr. Ernst Hartmann, MD.

 

Aardstralen veroorzaken géén kanker op zich, maar verzwakken wel degelijk ons immuunsysteem geleidelijk aan! We produceren allemaal kankercellen op een regelmatige basis, maar ze worden voortdurend vernietigd door het immuunsysteem van het lichaam. Door geopathische belasting en elektromagnetische straling lukt dat niet meer afdoende, met kanker of één van de vele multifactoriële ziektemogelijk als gevolg. Geopathische invloed is dan ook één van meest verwaarloosde invloeden of veroorzakers van kanker en andere ziekten binnen de complementaire geneeskunde.

Maar na het lezen van bovenstaande teksten vraag ik me nog steeds af wat is nu de werkelijke activator of boosdoener van ieder ziektebeeld – naast de in Hfdst. 4.0 vermeldde aandachtsgebieden – is? Is dat soms de geest (een samenspel van activiteiten van het breinmassa en cel-geheugen), de ziel (je hoger, goddelijk bewustzijn) of zijn het toch alléén maar interne- of externe factoren zoals eerder beschreven is in de vorige Nieuwsbrief en Hoofdstuk4.0. die alle ziekten veroorzaken? Of kan het zo zijn, dat de ziel juist ‘gebruik maakt’ van de omstandigheden en situaties waarin de geest jou heeft gemanoeuvreerd?

‘Emoties, gedachten en overtuigingen beïnvloeden ons DNA’

Als we ons realiseren dat wij voor meer dan 70% uit water bestaan en dat onze cellen nog meer water bevatten dan vraag ik mij af wat het effect van onze gedachten, emoties en overtuigingen is op het DNA en het water waar wij grotendeels uit bestaan.
Nu is uit onderzoeken door o.a. dr. MasaruEmoto,dr. Bruce Lipton en dr. Candice Perth gebleken dat (onderdrukte) emoties, (negatieve) gedachten en (onzuivere) intenties een sterk effect op lichaam-verstand (body-mind) niveau – dus ook op ons DNA – hebben. Negatieve gedachten, onderdrukte emoties en overtuigingen – allemaal een activiteit van de geest – zorgen ervoor dat op celniveau cel-receptoren sluiten, de cel-communicatie vermindert en celstofwisseling wordt vertraagd, DNA wordt verkort (de ‘spiraalveer’ wordt in elkaar gedrukt), en de genetische codes worden afgesloten.
Maar om de complexiteit van dit onderwerp in relatie tot ziel en geest niet groter te maken dan het nu al is, laten we in dit hoofdstukje vooral de thema’s  ‘Obsessieve energievormen’ [Nieuwsbrieven ‘Obsessieve energievormen’, 2024], je energiegeschiedenis en je (jeugd)trauma’s buiten beschouwing. We weten misschien allemaal wel dat er een directe relatie tussen het functioneren van je geest en je trauma’s (onverwerkte emoties, overtuigingen, e.d.), je vorige levens en ongewenste, opdringerige energievormen zoals bijvoorbeeld auralifters e.d. bestaat. ‘Ze komen niets voor niets op je af’. Al deze genoemde aspecten hebben grote invloed op ongewenste veranderingsprocessen binnen je huidige leventje, en dus binnenin je DNA!

‘Alle ziekten zijn reeds voorgeprogrammeerd – opgeslagen –  in ons DNA’

Zelf ben ik ervan overtuigd dat alle ons bekende (oorspronkelijke, wetenschappelijk bewezen) ziekten reeds – als het ware vóórgeprogrammeerd, t.g.v. de evolutie van het mens zijn – in ons DNA-geheugen zijn opgeslagen. En, dat het juist de geest en niet de ziel is die in eerste instantie betrokken of zelfs verantwoordelijk is voor het ‘opstarten van elk ziektebeeld’. ‘Alle ziekten worden veroorzaakt door de geest’ [Uitspraak van God: Boeken Neale D. Walsch]. De geest zal bijvoorbeeld jou adviseren c.q. overtuigen dat de aankoop van die ene woning, in die prachtige straat bij dat grote grasveldje het meest ideale woongenot – leefomgeving – zal verschaffen, maar jij had misschien veel beter je ziel om raad kunnen vragen. Dan had jouw hoger bewustzijn (je ziel) vermoedelijk zeer waarschijnlijk je een heel ander advies gegeven; bijvoorbeeld ‘Kies een andere woonomgeving, in een andere straat of ander dorp’. Omdat achteraf bleek – na het schouwen van een wichelroedeloper – dat het woonperceel ‘doordrenkt’ was met kruisende wateraders én dat de woning ook nog in een straal van 25 meter binnen een transformatorhuisje met hoogspanning van 6 of zelfs 50 kV (meestal 10.000 volt) was gelegen. Het transformatorhuisje creëert een gigantisch krachtig elektromagnetisch krachtenveld. En juist zo’n energieveld i.c.m. het ioniserende energieveld van de wateraders gelegen onder jouw woning kan ervoor zorgen dat er een ongewenste, (verkeerde) spin-reactie (cellen blootgesteld aan stralingsvelden, wordt de bio-energetische rechtsspin van de cellen omgezet in een linksspin)van de celmembraan en celkern ontstaan. ‘Jij – ja jij, je geest en niet je ziel – hebt toch bewust gekozen voor die ene mooie woning met ondergrondse wateraders en in de nabijheid van een transformatiehuisje! Je hebt je laten verleiden door je geest. En je weigert nu je luxe woning, na constatering van je ziektebeeld (kanker, hersentumor, acute reuma, etc.), in de nabijheid van dat grote grasveldje op te geven en te gaan verhuizen en wel per direct’. Wie is nu de ware boosdoener?

‘Alle ziekten worden door de geest veroorzaakt, c.q. geactiveerd!’
‘Alle vormen van ziekte hebben één grondoorzaak, en wel disharmonie’
‘Disharmonie tussen ziel, geest en lichaam’

Hans Zevenboom
Link:

Mocht het zo zijn dat je vragen, opmerking of eventuele aanvulling wilt doorgeven over dit onderwerp De unieke eigenschappen van DNA. ‘De oorzaken van DNA-schade’, dan verneem ik dat graag van je. Je kunt een bericht sturen via info@millennium-visie.org

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/372-oorzaak-van-dna-verandering