Boek – Wat doen we met 5G en wat doet het met ons?

Is er nieuws onder de zon? Ja zeker, er is nieuws onder de zon.

Er is een nieuw boek verschenen over de alledaagse stralingsoverlast waar wij allemaal zonder het eigenlijk echt te weten mee te maken hebben, over het zonder enig veiligheidsonderzoek ingevoerde 5G, over de veiligheid in ons eigen huis, over onze kinderen en onze gezondheid. Niet voor niets heet het boek ‘De toekomst van de toekomst’.

Waar gaat het precies over?

In de zomers van 2019 en 2020 werd in Amerika een kritische Top gehouden. Een veertigtal in hun vakgebied gerenommeerde wetenschappers, specialisten, gezondheidswerkers en opiniemakers werd geïnterviewd door de jonge presentator Josh del Sol, die eerder naam had gemaakt met zijn onthullende en schokkende documen­taire ‘Take Back Your Power’.

Het ogenschijnlijke thema van de Top was elektrosmog, technologie, de contouren van 5G. Maar het uiteindelijke thema bleek veeleer de toekomst van ons allemaal te zijn.

Aan bod kwam een menigte onder­werpen: veiligheid, gezondheid, uw en mijn kind, energie, betrouwbaarheid van overheden en instanties, China, dieren, aansprakelijkheid, surveillance, gadgets, alternatieven, oplossingen, satellieten, de buren, transitie, wetenschappelijke kennis, geld, bewustheid, lobbyen, de wet, gemeente en provincie, historische perspectieven, de Europese Unie, u en ik persoonlijk, en nog heel erg veel meer. Een bruisende kookpot vol met een knetterende inhoud.

De interviews werden via beeldverbin­dingen gehouden en later door middel van een spraakherkennings­programma getranscribeerd en digi ­taal beschikbaar gemaakt. Uit die intrigerende verzameling heeft de samensteller van het boek de inter­views geselecteerd die het meest sub­stantieel en relevant bleken. Want alleen aan woorden heb je niets: die doen geen werk, zogezegd. Een heel aantal kundige vrijwilligers heeft vervolgens meegeholpen met het vertalen.

Waarom is het nodig?

In de lage landen is het in menig opzicht beter dan in andere landen. Maar niet wat de eigenlijke gezond­heidstoestand van de leefomgeving betreft: kijk om u heen, lees de krant, volg het nieuws. Een van de vele fac­toren hierin is wat we elektrosmog zijn gaan noemen, iets wat niemand waar­neemt maar altijd en overal aanwezig is. Geen schaap ontkomt.

Nederland hanteert voor de uitgezon­den telecomstraling zelfs de hoogste limiet ter wereld en heeft de ambitie een digitale koploper te willen zijn. Dat wil zeggen, overheid en bedrijfsleven en Defensie zien het zo.

Maar gezond verstand kent grenzen.

Wat is de huidige situatie overal, tot hoever kunnen we gaan, kun je zonder na te denken blijven toevoegen, welke prijs ligt om welke hoek te wachten? Een algemene bewustheid en geïnfor­meerdheid hieromtrent laten zeer te wensen over. De verantwoordelijke instanties betonen zich allereerst sus­send of afhoudend of blijven zich verlaten op inmiddels ruimschoots achterhaald dogma: niets aan de hand, gaat u slapen.

Wie in de boekhandel of bibliotheek gaat kijken, vindt niets tot nauwelijks iets. Ook de nieuwe buren hebben echt geen idee waar het om te doen is.

Dat is de reden voor dit boek, voor de noodzaak van dit boek. En daarom is er behalve de interviews ook heel erg veel ter zake doende informatie opgenomen, waaronder veel dat de lezer niet zo een, twee, drie gedacht zou hebben.

De toekomst van de toekomst
Wat doen we met 5G en wat doet het met ons?
Interviews met wetenschappers en specialisten
Samensteller J. Vissers
Uitgeef/POD-platform Mijnbestseller.nl
1ste druk januari 2022
388 pagina’s tekst zwartwit, 17 x 24 cm, 654 gram
ISBN 978 94 0364 227 7 – NUR 740
Nonprofit-uitgave, prijs € 18,96
Verkrijgbaar via elke boekhandel en desbetreffende site.