De relatie tussen darmflora en Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis die wordt gekenmerkt door een intense angst om aan te komen, een verstoord lichaamsbeeld en een aanhoudende beperking van de voedselinname. De restrictieve eetpatronen die gepaard gaan met anorexia kunnen leiden tot een reeks gastro-intestinale (GI) symptomen en complicaties.

Onderzoeken hebben aangetoond dat personen met anorexia ook veranderingen kunnen ervaren in hun darmmicrobiota, de complexe gemeenschap van micro-organismen die in de darmen leven en een cruciale rol spelen in de spijsvertering en de immuunfunctie. Deze veranderingen in de darmmicrobiota zijn in verband gebracht met de ontwikkeling van anorexia en andere eetstoornissen en kunnen bijdragen aan de gastro-intestinale symptomen en complicaties die gepaard gaan met de aandoening.

Ook laat onderzoek zien dat veranderingen in darmhormoonspiegels en veranderde darm-hersensignalering betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling en instandhouding van anorexia nervosa. Deze veranderingen kunnen de eetlustregulatie, stemming en andere fysiologische processen beïnvloeden die belangrijk zijn bij de ontwikkeling en instandhouding van de aandoening.

Links

https://news.ku.dk/all_news/2023/04/the-intestinal-ecosystem-directly-affects-anorexia/

https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/verstoorde-darmflora-bij-anorexia-nervosa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4133106/