COVID-19 veroorzaakt obsessieve gedachten bij kinderen en jongeren

Veel kinderen en jongeren met obsessieve gedachten en compulsies ervaren dat hun OCS, angst en depressieve symptomen verergeren tijdens een crisis zoals COVID-19. Dit blijkt uit een nieuw onderzoeksresultaat van de Universiteit van Aarhus en het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, regio Midden-Denemarken. De bevindingen zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry.

Trauma en stress kunnen OCS veroorzaken of verergeren. Onderzoekers weten dit al. Ze hebben ons ook laten zien dat COVID-19 in verband kan worden gebracht met volwassenen die psychiatrische stoornissen ontwikkelen. Maar we weten niet veel over wat de coronacrisis betekent voor kinderen en jongeren.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Aarhus en het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, regio Midden-Denemarken, besloot daarom te onderzoeken hoe kinderen en jongeren met ocs de crisis ervaren. Professor, afdelingsvoorzitter Per Hove Thomsen leidde het onderzoeksproject.

De toestand is verslechterd

In het voorjaar van 2020 stuurden de onderzoekers een vragenlijst naar twee groepen kinderen en jongeren tussen de zeven en 21 jaar oud. Bij één groep was de diagnose OCS gesteld in een gespecialiseerde OCS-afdeling van het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. in het ziekenhuis contact had gehad met een therapeut. De andere groep werd geïdentificeerd via de Deense OCD-vereniging. De meeste van deze kinderen en jongeren waren jaren geleden gediagnosticeerd. In totaal hebben 102 kinderen de vragenlijst beantwoord.

“Hun ervaring was dat hun OCS, angst en depressieve symptomen verslechterden tijdens een crisis als COVID-19. Deze verslechtering was het meest uitgesproken voor de groep die werd geïdentificeerd via de OCD Association”, zegt Per Hove Thomsen.

Bijna de helft van de kinderen en jongeren die tot de eerste groep behoorden, meldde dat hun symptomen erger waren geworden, terwijl een derde antwoordde dat hun angst was verergerd en een derde dat hun depressieve symptomen waren verergerd. En van hen ervoer bijna een vijfde dat beide symptomen erger waren geworden. In de andere groep meldde 73 procent dat hun toestand was verslechterd, iets meer dan de helft dat hun angst was verslechterd en 43 procent antwoordde dat de depressieve symptomen waren toegenomen.

Desinfecteer en was uw handen

Judith Nissen, die adviseur is, was ook een van de drijvende krachten achter het onderzoek. Ze benadrukt dat het geen toeval is dat de onderzoekers ervoor hebben gekozen om OCS te bestuderen.

“De aandoening is bijzonder interessant om te bestuderen in relatie tot de COVID-19-pandemie, omdat OCS een aandoening is met veel verschillende klinische uitingen, waaronder niet in de laatste plaats gezondheidsangst, angst voor bacteriën en vuil, en overmatig handen wassen / gebruik van desinfectie. daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe zo’n significante crisis de expressie, frequentie en progressie van de aandoening kan beïnvloeden ”, legt ze uit.

De kinderen en jongeren die in de vragenlijst gedachten en angst hadden beschreven over hoe er iets ernstigs zou kunnen gebeuren, bijv. dat ze zelf ziek zouden kunnen worden of familieleden zouden kunnen verliezen, ervoeren de meest significante verslechtering van hun OCS-symptomen. Vooral kinderen die op jonge leeftijd begonnen met OCS, ervoeren de meest uitgesproken verslechtering.

“ Voor kinderen die al bang zijn voor verlies, kunnen de dagelijkse beschrijvingen in de media van ziekte en overlijden en aanbevelingen over isolatie en focus op infectie deze angstige gedachten verergeren, misschien ook vooral voor de jongste kinderen, die misschien meer moeite hebben om de betekenis te begrijpen van de infectie, maar die ook erg afhankelijk zijn van ouders en grootouders en dus het meest kwetsbaar zijn voor verlies ”, zegt Judith Nissen.

Aan de andere kant is er geen verband met angst voor infectie en impulsief handen wassen. Het onderzoek geeft dus aan dat kinderen en jongeren met ocs mogelijk kwetsbaar zijn in verband met een crisis zoals COVID-19, waar angst voor iets ernstigs – inclusief het verlies van naaste familieleden – kenmerkend is voor een bijzonder kwetsbare groep.

“Dit kan te maken hebben met zowel de directe dreiging van de infectie als met de gevolgen van het vasthouden aan sociale afstand, sociaal isolement en de grote aandacht voor hygiëne. De crisis is nog niet voorbij en het is daarom erg belangrijk dat we doorgaan. om in de toekomst aandacht te besteden aan kwetsbare kinderen en jongeren ”, zegt Judith Nissen.

Links

http://www.au.dk/

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-020-02905-5

https://pure.au.dk/portal/en/per.hove.thomsen@ps.rm.dk