Hogere ozonniveaus geven hoger risico op hartaandoeningen

Volgens voorlopig onderzoek dat zal worden gepresenteerd op het American Heart Association’s Resuscitation Science Symposium 2020 wordt blootstelling aan hogere ozonconcentraties in de lucht significant geassocieerd met een hoger risico op hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA). De virtuele bijeenkomst gaat door van 14 tot 16 november 2020 en bevat de meest recente ontwikkelingen gerelateerd aan de behandeling van hartstilstand en levensbedreigende traumatische verwondingen.

Eerdere studies hebben een acute blootstelling aan ozondeeltjes in de lucht  geassocieerd met de ontwikkeling van chronische ziekten. Een wetenschappelijke verklaring uit 2010 van het American Heart Association beschouwde luchtverontreinigende stoffen als een “aanpasbare factor die bijdraagt tot cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.”

“Luchtverontreinigende stoffen zijn in verband gebracht met een verhoogde mortaliteit in de VS, het is echter niet bekend of ozon en fijn stof in de lucht kan worden geassocieerd met een hoger risico op een hartstilstand buiten het ziekenhuis ‘, zegt Ali Malik,., M.Sc., een onderzoeker naar klinische cardiologie en cardiovasculaire problemen aan het Saint Luke’s Mid America Heart Institute in Gladstone, Missouri, en hoofdauteur van de studie.

De onderzoekers gebruikten gegevens uit de Cardiac Arrest Registry om te  onderzoeken of er hogere concentraties ozon en deeltjes in verband kunnen gebracht worden met gevallen van hartstilstand. Deze studie ging over 187.000 personen met niet-traumatische OHCA in 2013-2016.  De deelnemers waren gemiddeld 63 jaar oud, 61% was man en 53% was niet blank. Individuele blootstellingen aan fijn stof en ozon werden geschat op basis van gegevens van het Amerikaanse Environmental Protection Agency atmosferische modellen die de dagelijkse ozonniveaus voorspellen.

Uit de analyse vond men dat voor elke 12 delen per miljard (ppb) toename van het ozonniveau, de kans op een OHCA toeneemt met 1%, wat statistisch significant is. Er was echter geen associatie tussen concentratie van fijn stof en OHCA, en geen verschil in risico voor luchtkwaliteit gerelateerde OHCA gebonden aan leeftijd, geslacht of ras.

“We ontdekten dat bij een hogere ozonconcentratie een hartstilstand buiten het ziekenhuis significant geassocieerd was met een hoger risico”, zei Malik.  “Belangrijk is dat we ontdekten dat de relatie tussen ozon en het risico op OHCA aanwezig was, zelfs bij lagere concentraties dan de EPA norm voor luchtkwaliteit. Deze bevindingen hebben mogelijk belangrijke gevolgen voor de gezondheid. ”

Malik voegde toe: “Mechanismen die door acute blootstelling aan ozon het risico op een hartstilstand verhogen moeten beter worden gedefinieerd. Het is belangrijk om de blootstelling aan hoge ozonniveaus te beperken, en we hebben meer agressieve maatregelen nodig om de ozonconcentraties in de lucht te verlagen. ”

Malik merkte op dat dit een observationele studie is en blootstelling aan verontreinigende stoffen werd afgeleid uit schattingen buitenshuis. Verder onderzoek is nodig om de exacte relatie tussen luchtverontreiniging en hartstilstand te bepalen.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck