Comité Schone Lucht start landelijke campagne tegen energiegigant Vattenfall

Op donderdagochtend 28 januari a.s. om 11 uur, gaat de 5-daagse landelijke Campagne; ‘Tour de Biomassa  – StopVattenfall’ van start bij de Stopera, gemeentehuis in Amsterdam. In het bijzijn van deskundigen[1] zal het Comité de bezwaren tegen biomassaverbranding in het algemeen en tegen Vattenfall in het bijzonder toelichten.[2] Daarnaast zal de première van de film die tijdens de campagne getoond zal worden, plaatsvinden. De campagne van Comité Schone Lucht is gericht tegen de geplande bouw van de grootste biomassacentrale van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in Diemen. Doel van de campagne is het informeren van bewoners, bedrijven en politiek over de bouwplannen van Vattenfall en hen te motiveren hiertegen in actie te komen.

Met een billboardbus zal een route worden gereden door Amsterdam en langs de gemeenten die vorig jaar het convenant hebben ondertekend onder leiding van GroenLinks Amsterdam[3]. Dit convenant heeft er mede voor gezorgd dat vervolgens de twee vergunningen: omgevingsvergunning en natuurvergunning voor de biomassacentrale door provincie Noord-Holland zijn afgegeven. Tegen deze vergunningen heeft het Comité, samen met MOB van Johan Vollenbroek, beroep aangetekend. Op maandag 1 februari 2021, op de laatste dag van de campagne, wordt deze zaak behandeld in de rechtbank Haarlem.

Brief naar CEO Vattenfall Zweden
In opmaat naar deze campagne, verstuurde het Comité afgelopen week, samen met Leefmilieu en MOB, een brief naar de CEO van het hoofdkantoor Vattenfall in Zweden[4] met een kopie naar de Nederlandse directeur en publiceerde tegelijkertijd een opiniestuk met gelijke strekking. In deze brief, ter attentie van CEO Anna Borg, wordt Vattenfall opgeroepen af te zien van de bouw in Diemen. Niet alleen vanwege het volledige gebrek aan draagvlak in de samenleving maar ook omdat biomassaverbranding, volgens het Comité, de klimaat- en biodiversiteitscrisis verergert in binnen- en buitenland door grootscheepse en systematische kaalkap van bossen die hiervoor plaatsvindt. Daarnaast geeft het Comité aan, deugen de vergunningen niet. Bij beide vergunningen ontbreekt de Milieu Effectrapportage (MER) en is er geknoeid met de referentiewaarden m.b.t. de uitstoot van stikstof. Om deze reden vragen de ondertekenaars aan de CEO van Vattenfall om de reeds toegekende vergunningen in te trekken, om daarmee geloofwaardig te blijven ten aanzien van de geclaimde duurzaamheidsmissie van het bedrijf. In de brief wordt verder aangegeven dat wanneer Vattenfall hieraan geen gehoor geeft, ‘wij dat zullen uitleggen als een oorlogsverklaring’ en ‘via een Landelijke campagne uw klanten oproepen uw bedrijf te boycotten door over te stappen naar een andere biomassavrije energieleverancier’[5]

De Campagne Tour de Biomassa – Stop Vattenfall
Tijdens de campagne zullen op de rijdende bus non-stop films getoond worden over de herkomst van het hout en de schadelijke effecten van biomassaverbranding op het klimaat en de natuur. Tijdens de Campagne zal het Comité naast de gesprekken met burgemeesters en wethouders in de convenantgemeenten, in gesprek gaan met burgers en bestuurders over mogelijkheden om het initiatief van Vattenfall te stoppen. Hiervoor zullen elke dag wetenschappers, bosdeskundigen en politici, landelijk zowel als lokaal, gevraagd worden een dag mee te reizen met de bus.[6] Op de 5e en laatste dag zal de campagne worden afgesloten voor de rechtbank in Haarlem alwaar om 9.30 de eerste zitting zal plaatsvinden.

Houd voor de laatste updates en de route van ‘Tour de Biomassa’ deze  Campagne website in de gaten:  

https://stopvattenfall.nl