Column Pauline Laumans

Ego bevrediging van de narcist

In de huidige maatschappij leiden we veel mensen op om narcist te worden, c.q. door ons eigen gedrag geven we hen alle ruimte om een narcist te worden.

Vaak hebben deze mensen een of twee ouders die ook narcistische trekjes hadden, maar dat werd vroeger niet onderkend. Meestal werd je zand in de ogen gestrooid met woorden als hij of zij doet toch ook…? Het is toch niet zo bedoeld? Je ziet het verkeerd! Ach, dat is een uiting van onzekerheid. Met andere woorden je moet er maar begrip voor hebben! Maar ondertussen ben je als kind aan het lijden.

Als dit lijden niet op jonge leeftijd wordt doorbroken dan krijgt dit kind ook op latere leeftijd veel problemen. Als de verwaarlozing lang geduurd heeft kan het zo zijn dat het kind niet heeft leren omgaan met anderen, maar werd het altijd afgewezen als er enige vorm van zichzelf zijn aandiende. De gevolgen zijn groot zoals aanpassen, onderdanig zijn of een vechthouding omdat het kind niet langer onderdrukt en ondermijnd wil worden. Een dergelijk kind heeft leren zien achter de schone schijn!

Als dit spanningsvelden met de binnenwereld meebrengt dan gaat het schuren en knagen vanbinnen. De persoon probeert eraan te ontsnappen maar wordt even later weer in het keurslijf gedwongen. Soms door de familie maar vooral later vaak ook door de narcistische samenleving.

De huidige samenleving duldt feitelijk geen mensen die zichzelf willen zijn, die zich ontplooien, zich uitdrukken of aan zelfrealisatie doen. Terwijl elk geloof in de kern zegt dat dit is waarvoor je als mens op de aarde bent; jezelf verwezenlijken. Je wordt daarvoor gestraft door je medemens en de voorgangers. Je wordt slechts getolereerd als je dat doet wat er van je gevraagd wordt. Iets beter willen doen vanuit innerlijke kennis of vaardigheden, vragen stellen of met voorstellen komen is voorbehouden aan de baas of de narcist die altijd wel ergens te vinden is.

Dat dergelijke personen (on)bewust zoveel ellende veroorzaken is nog een onontdekt publiekelijk terrein. Men wil namelijk niet in de kijker komen.

Narcisten ontnemen anderen de mogelijkheid te groeien, zichzelf te ontdekken, plezier te hebben, zich gewaardeerd, geliefd en veilig te voelen of zich te verwezenlijken, zelfrealisatie.

Ondertussen zijn veel mensen narcist geworden zoals in het begin beschreven, vooral nu men sinds ongeveer 75 jaar weet dat de aarde in haar huidige vorm niet veel langer houdbaar is. En dus gaan deze mensen zich niet aanpassen maar juist nog meer gebruiken, anderen onderdrukken ten bate van zichzelf. Als ik maar….genoeg heb.

 

Hoe herken je een narcist

De emoties van de narcist zijn belangrijker

Geven gemakkelijk veel negatief commentaar

Bekritiseren en kleineren de ander

Je krijgt alleen hun aandacht als ze iets van jou nodig hebben

Jouw gevoelens doen er niet toe, slechts die van hen

Als er iets niet goed gaat krijg jij de schuld

Narcisten verlangen (soms eisen) dat je voor hen klaarstaat en worden boos als je er niet aan voldoet

Zelden doe je iets goeds in hun ogen, alleen als zij er baat bij hebben komt er enige waardering

Ze hebben weinig interesse in je. Ze verwaarlozen je met je huiswerk of als je problemen hebt dan laten ze je gemakkelijk in de kou staan

De narcist kan alles beter, weet alles beter

Kritiek ontvangen maakt hen tot een gevaarlijk individu

Ze kunnen je gemakkelijk voor hun karretje spannen

Zijn meer geïnteresseerd in hun eigen verhaal en behoeftes dan in die van een ander

Kunnen niet of nauwelijks naar de mening van een ander luisteren

 

U snapt het al. Als je zo opgroeit of zo een relatie hebt dan word je heel klein gemaakt, vernederd etc. en dat heet geestelijke onderdrukking. Een hardnekkig probleem in onze wereldwijde samenleving. Kom er maar eens vanaf.  En het ergste is je hebt waarschijnlijk dit gedrag ook geïncorporeerd tegen wil en dank en daarmee weer schade berokkend aan je eigen kinderen. De relatie verbreken en koorden losmaken met die vele narcisten om je heen is namelijk meestal niet genoeg. Het is immers een monster dat energie uit de ander trekt en wijdverbreid zich in je binnenste heeft weten te nestelen en dat is wat je niet binnen een paar jaar weer terugkrijgt.

Ik kan u wel op weg helpen om ervan af te komen.

Pauline Laumans

Holistisch therapeut

Zielenfluisteraar en zielsbegeleider

Reader healer

0618541278