Marihuanagebruik heeft niets te maken met het krijgen van een beroerte

De onderzoekers wilden weten of marihuana verband houdt met het krijgen van een ischemische beroerte. Een ischemische beroerte ontstaat door de blokkering van bloedvaten in de hersenen.

De uitkomsten van eerder onderzoek zijn tegenstrijdig. Sommige studies wezen op een vergroot risico op een beroerte. Andere studies vonden juist dat weedgebruik het risico op een beroerte vermindert. Deze recente studie vond geen verband.

“Eerdere studies die cannabisgebruik en het risico op een beroerte hebben onderzocht, hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd, sommige met een verlaagd risico en andere met een sterk verhoogd risico”, zegt auteur Carmela V. San Luis.MD. “In onze observationele studie werd specifiek gekeken naar recent cannabisgebruik. We hebben gekeken naar data van mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen. Uit de data-analyse bleek dat cannabisgebruik het risico op een beroerte niet verhoogt”.

Aanpak

Bij het onderzoek werden 9350 ziekenhuisopnames bekeken mensen van 18 jaar en ouder. Alle deelnemers werden in het ziekenhuis getest op drugsgebruik met een urinetest. Mensen die positief testten voor andere drugs dan marihuana werden uitgesloten van deelname. In totaal beschikten we uiteindelijk over de data van 1643 mensen. Daarvan testten 18% positief op marihuana. De ‘cannabis-positieven’ waren vaker man, jong en tabak-roker dan de `negatieven`. In de studie werd alleen gekeken naar recent cannabisgebruik. De gebruiksgeschiedenis en de totale consumptie van cannabis bleven noodgedwongen buiten beschouwing.

Resultaten

Cannabisgebruikers: 8% had een ischemische beroerte. Niet-gebruikers: 16%. Na correctie voor storende factoren zoals leeftijd, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, sikkelcelziekte, obesitas, diabetes, roken en hartaandoeningen bleek er geen verband tussen recent cannabisgebruik en het risico op een beroerte.

Het gaat om een observationele studie. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat recent marihuanagebruik geen effect heeft op het risico om een beroerte te krijgen. Wel is duidelijk dat er geen verband is. Enkele kanttekeningen bij de studie zijn: synthetische cannabis, lichaamsbeweging en BMI (maat voor onder/overgewicht) konden niet worden meegenomen.

San Luis: “Onze studie biedt geen uitsluitsel over de cannabis-beroerte-vraag. Meer onderzoek is nodig bij grotere groepen mensen van wie ook de geschiedenis van hun cannabisgebruik bekend is”.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/3797)

Artikel: https://cp.neurology.org/content/early/2020/06/03/CPJ.0000000000000888

Carmela V. San Luis (MD) werkt bij de Universiteit van Mississippi in Jackson en is lid van de American Academy of Neurology