Column Pauline Laumans – De mensen hebben momenteel verschillende opties

Een optie is boos worden over het verleden en in opstand komen zoals de ‘Black Live Matters’ of de ‘Me Too beweging’. Het gaat daarbij om zaken die al erg lang bij de mensen persoonlijk, maar ook maatschappelijk onderdrukt worden en nu naar boven komen (wet van de communicerende vaten). Het onderzoeken en vertellen over dat onderdrukte verleden heeft zin.

Dingen vernielen of allerlei eisen stellen aan de huidige maatschappij betekent dat je het omgekeerde gaat doen en we weer nieuw karma ontstaat. Balans nastreven is waar het om draait. Maar er zijn nog vele zaken die het daglicht niet kunnen verdragen omdat de maatschappij geleerd heeft zaken maar te onderdrukken, erover te zwijgen en te verbannen uit ons bewustzijn.

Zelfs de psychologie of bijvoorbeeld hypnotherapie probeert af en toe blokkades in onze geest en lichaam te maken zodat we het ‘vervelende’ verleden maar niet meer herinneren. Daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat de herinnering in elke cel ligt opgeslagen en voort blijft leven. Voor het gemak van de maatschappij en hulpverleners wordt ons vrije levende organisme onderdrukt en dan wordt het wel heel moeilijk om je te ontplooien.

Het is alleen toegestaan om door hen goedgekeurde cognitieve zaken te leren maar zelfs dat nog maar tot een beperkte grens. Goed bedoelende hulpverleners verzinnen daarbij van alles maar beseffen niet hoe desastreus ze zijn omdat hun goed willen doen voortkomt uit een diep egocentrisme en ze nooit aan het wezen van de ander gevraagd hebben of dit goed is voor die ander.

Goedkeuring van jou is iets anders dan goedkeuring van je wezen! De wet van communicerende vaten is hier van toepassing omdat ook al onderdruk je iets decennia, eeuwen, duizenden of miljoenen jaren, het komt terug. Het is het boemerangeffect of het vlindereffect uit de kwantumfysica.

Dan zijn er de mensen die boos worden op het feit dat ze met behulp van verordeningen en/of wetten verplicht worden om thuis te blijven of op straat aan allerlei beperkende maatregelen moeten voldoen waar ze zich uit zichzelf nooit aan zouden willen conformeren omdat het indruist tegen het vrije leven, tegen een sociaal wezen zijn, of omdat het hun werk of levensvoorziening kost. Een lichtpuntje; voor enkelen blijkt het uiteindelijk de ommekeer in hun leven te zijn omdat ze op nieuwe ideeën komen die hen geen windeieren leggen. Ja, de Nederlanders zijn nog heel vaak erg creatief. De wet van communicerende vaten is ook hier van toepassing.

Vervolgens zijn er de mensen die begrijpen dat we al enkele jaren in transformatiejaren leven en dat we de tijd moeten nemen om diep naar binnen te kijken en weer bij onze originele energie uit te komen die we bij de geboorte meekregen. Heb je dit al vaak gedaan dan is het nu tijd om nog dieper naar binnen te kijken. Voor anderen om eens meer tijd te besteden aan wie je nou eigenlijk bent, waarom je leeft en wat je levensmissie in dit leven is. Sommigen hebben het daarbij over het gaan van de derde naar de vijfde dimensie. Velen hebben dat meer dan twintig jaar geleden al gedaan en zijn nu tussen de achtste en veertiende dimensie bezig. Een enkeling is bijna klaar met de aardse cyclus van leven en dood en staat op het punt om verder te gaan naar een volgende leerschool met de mogelijkheid om slechts nog vrijwillig op aarde terug te keren.

Tijd van grote ommekeer

We zitten in een tijd van grote ommekeer doordat twee grote cycli van duizenden jaren tot een eind komen en nieuwe cycli beginnen. Precies zoals in The Matrix kun je met inzicht uit die cyclus stappen en wanneer er geen inzicht is dan blijf je herhalen maar eerst zul je al je bewustzijn verliezen over wat je voorgangers wisten en konden uitvoeren zelfs zonder machines; het verleden wordt een sprookje voor deze mensen zoals ik ruim tien jaar geleden al schreef. Het is een soort eindtijd zoals we die al eerder in de geschiedenis op aarde hebben meegemaakt. Immers alles is onderhevig aan de natuurwetten creatie, transformatie en destructie. Als mens zijn we geneigd om de transformatie en destructie (dood) tegen te houden en daarmee creëren we veel lijden. We mogen graag creëren maar creëren zonder kennis van het leven en de natuurwetten betekent dat we chaos scheppen. En destructie vervloeken we omdat we niet willen loslaten terwijl dat vaak de deur dicht doet waardoor een nieuwe open kan gaan (natuurwet).

Deze periode, die al sinds eind jaren zeventig bezig is, voelt steeds donkerder aan. Dit omdat we steeds vaker te maken hebben met egocentrisme, leiders die meer lijken op kampcommandanten uit WOII. We hebben leiders nodig die ondersteuning bieden, maar we hebben slechts regeringsleiders en consorten die de dictatuur omarmen (vaak nog uit het zicht van de gewone man), fabrikanten die spullen maken die ons geld kosten, ziek of afhankelijk maken omdat zij erg excessief hebzuchtig zijn. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de voedings- en geneesmiddelenindustrie die bewust leed creëren voor dier (inclusief mens) en plant.

Ontsnappen is nauwelijks mogelijk. Zie het lied van Annie M.G. Schmidt “vluchten kan niet meer”.  Vertolkt door Jenny Arean en Frans Halsema.

De mens heeft de aarde, de dieren, de planten en haar eigen soort onderdrukt op een onvoorstelbaar nare manier. Een van de oorzaken is het verkeerd interpreteren van de bijbel, het geloven in anderen in plaats van bij je eigen weten en voelen te komen en deze te volgen omdat je die bij je geboorte hebt meegekregen en je deze die moet verhogen (hogere frequentie).  Deze hogere frequentie en meer inzicht gaat over jezelf vermenigvuldigen. Slechts luisteren naar wat anderen je zeggen te moeten doen, betekent dat je gaat degenereren en een lagere frequentie krijgt (minder kleurrijk). Te veel mensen zijn nog ‘bezit’ van de groep i.p.v. een onafhankelijk denkend en handelend individu te zijn in de groep, want de groepsdwang is hoog en andersdenkenden worden nog steeds geëlimineerd. De vrije persoon gaat vaak in en uit vele groepen en is nergens verbonden aan de conventies van de groep en blijft daardoor vrij in denken en doen en verrijkt zich door binnen vele groepen af en toe deel te nemen.

 

We zijn vele duizenden jaren beroofd van ons zelf zijn (het zelf moet een eigen unieke levensmissie door alle levens afleggen) en we zijn dolende zielen (verhaal Wandelende Jood) geworden. We zijn massaal volkomen losgerukt van onze wortels, onze aarding. In de war en verlaten door het verlies van de verbinding met ons innerlijke zelf, proberen we zo goed als het kan er wat van te maken. We creëren wat maar zoals je hierboven hebt gelezen, zal dit hoofdzakelijk chaos creëren omdat je niet verbonden bent met je innerlijke zelf en al dat er bestaat. Degene die energie kunnen lezen (de praktijk van kwantumfysica in het dagelijkse leven) en daarmee in het levensboek van het leven van alles en iedereen kunnen kijken na jarenlange training bij gerenommeerde instituten, hebben een voorsprong en kunnen anderen behulpzaam zijn. Ze zijn de wegbereiders en hebben het extra moeilijk omdat ze slechts vanuit vertrouwen in de aarde verder kunnen gaan met hun pad te lopen omdat er niet over geschreven is en omdat hun voorgangers niet meer op aarde zijn. Het pad dat de meesten nog moeten lopen herkennen ze omdat ze het al gelopen hebben en daarom kunnen ze anderen helpen met dat deel van het levenspad. Uiteindelijk moet eenieder het pad zelf lopen. Maar begeleiding maakt het wat zichtbaarder waar te lopen en geen stappen over te slaan en dus kun je sneller je pad lopen dan wanneer je met op staan en vallen in duizenden levens leert.

Pauline Laumans

Zielsfluisteraar beschermer van het leven

Holistisch therapeut

Www.libertasinvivo.com