Column Hans Zevenboom – In verbinding staan met je hoger levensdoel

In verbinding staan met je hoger levensdoel’Augustus 2020

1.0 Inleiding

Je voelt je vrij en tegelijkertijd verbonden met het unieke leven’.

Veel mensen zijn zo druk met hun werk en hun beslommeringen dat zij vaak niet echt goed weten wat werkelijk bewust leven is. Ze nemen vaak niet de tijd om het ‘leven’ werkelijk te ervaren. Pas als men tijdens een vakantie of een stiltemoment het denken tot rust kan laten komen, begint men te beseffen dat het leven misschien meer zou kunnen inhouden. Véél meer dan alleen de uiterlijke omstandigheden die de gestreste mens vandaag de dag bezighoudt.

2.0 Het leven

‘De geconditioneerde mens’

Als mens zijn we sterk geneigd om onszelf als een individu te zien, dat in principe losstaat van andere individuen. Op het gebied van energetische interacties tussen alles wat leeft, daar hebben dan ook veel mensen géén kaas van gegeten.
Maar er zijn ook andere aspecten aan ‘leven’. En één van die aspecten is, dat wij leven binnen de permanente aanwezigheid van een kosmische goddelijke energiestroom, [de SPIRIT-Referentie-Energiestraal, het Goddelijke Bewustzijn of God] – de goddelijke Levensstroom of Levensenergie. Deze onzichtbare, niet waarneembare energieniveaus die alles wat er is met elkaar verbindt, wordt niet als zodanig herkent.

Het allesomvattende energieveld – de kosmos, het universum – is een vage uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt, laat staan dat men zich hiermee verbonden voelt en deze verbondenheid wil integreren in ons eigen kleinere energieveld; het menselijke aura-veld of elektromagnetisch energieveld.

3.0 Bewustwordingsproces

‘De biologische processen = een bewustwordingsproces’

Iedere dag gebeuren er wel dingen die ons erop attenderen dat wij ‘leven’; men voelt bijvoorbeeld de pijn, de angst en het verdriet. En al deze aspecten wijzen ons erop, dat wij leven en niet dood zijn. Dus zoals je ziet, is het leven niet alleen maar levend zijn –  in de biologische zin – maar veel meer een bewustwordingsproces van het werkelijke dagelijkse leven.

Mensen die in een onbewuste fase zich bevinden, hebben géén aansluiting met het ‘leven’. Zij voelen de subtiele veranderingen niet die ook in hun leven wel degelijk aanwezig zijn. Zij nemen niet de tijd om zich hier bewust van te worden en leven als een ‘zombie’. Zij consumeren hun ‘levende’ lichaam op, totdat het sterft. Pás als er een bewustwordingsproces plaats gaat vinden, is het mogelijk dat ook zij het werkelijke leven als iets ‘levends’ gaan ervaren.

4.0 Je hoger levensdoel

Iedereen op aarde heeft een hoger (levens)doel! Niemand uitgezonderd! Onze taak in het leven is dan ook om tot volle bloei te komen, om te worden wie we in potentie zijn. Wie we van oorsprong zijn! Om te worden |Wie-we-werkelijk-Zijn|, namelijk een energiewezen met een innerlijke vrijheidsdrang; een energiewezen met een goddelijke energie van liefde. Je bent op aarde gekomen om dát te ervaren en dát te zijn in álle omstandigheden en ondenkbare, moeilijke situaties.
Maar je kwam óók op aarde – uit vrije wil – om deel te zijn van een energiestelsel dat te maken heeft met emoties, persoonlijkheid en gedachten, dat wat zich meebrengt: wat binnenin je is weerspiegeld zien in de buitenwereld! Dat deed je om te kunnen scheppen en rondom je te kunnen zien |Wie-je-bent|.

Hier op deze aarde en in dit universum of ons planetaire stelsel gaan de dingen veel langzamer. De tijd – gecreëerd door God speciaal voor ons planetair stelsel (!!) – wordt letterlijk vertraagd, zodat je je op bepaalde dingen de tijd krijgt om je te kunnen concentreren of om iets te kunnen scheppen. Je verdeelt jezelf hoe dan ook in een bepaald tijdskader, geboorte tot dood genaamd, en werkt met specifieke energieën. Hier – in deze besloten tijd – scheppen je gedachten en woorden jouw werkelijkheid. Omdat de tijd op onze planeet erg langzaam is, moet je zuinig met energie omgaan en dat is één van de redenen dat het zo lang lijkt te duren om iets te scheppen, wat je graag wilt.

5.0 Welke dingen maken nu dat het langer duurt om te groeien?

‘Wat is de essentie van dat doel?’

Eén van de dingen die je tegen kunt komen in je groeiproces is het onvermogen om de gecreëerde vorm los te laten als er géén essentie meer achter zit. Als een vorm eenmaal geschapen is, dan wordt het tijd de gecreëerde vorm los te laten. Dit heb je wel eens gezien in relaties; hoeveel mensen blijven niet vasthouden aan het omhulsel dat wederzijdse liefde heet, terwijl de levensenergie uit de verbintenis is.

Als je naar boven kijkt en van plan bent hoger in je spirituele ontwikkeling te willen gaan, dan zal dat alléén gebeuren als dát je werkelijke doel is. Dan kun je iedere situatie in je leven besluiten nemen en vragen: ‘Brengt dit me hoger en is het goed voor mijn ontplooiing of niet?’ En als dat niet zo is, kun je weer vragen: ‘Is er een ontplooiing, (spirituele) groeikans of niet?’ en als dat ook niet zo is, kun je weer vragen: ‘Is er een manier waarop ik deze situatie kan veranderen of zo naast deze persoon (bijv. bij slechte huwelijksrelatie) kan leven zodat ik toch kan groeien? Toch een spirituele groeikans doorleef tijdens deze te verwachten, moeilijke periode?’

Alles wat je wilt bezitten of vasthouden zal je groei vertragen! Het universum zal op zijn liefdevolle, vriendelijke manier voorkomen dat je het krijgt. Als je die dingen waar je je aan vastklampt lang nadat ze je van nut zijn geweest nog steeds hebt, zal je merken dat je in een hardere, ‘zwaardere energie’ – energie met een (zeer) lage energiefrequentie of -trilling – leeft; een energie met strijd!

6.0 Het hogere doel is altijd iets waar je van houdt

‘Het hogere doel is een energiestroom waar je je bij aansluit als je iets creëert dat ten dienste staat van de mensheid of van je eigen spirituele evolutie’

Een deel van het doel van het leven hier op aarde is je innerlijke of hogere Zelf – je ziel – ‘binnen te halen’ en je met je ziel op alle chakra’s of bewustzijnsniveaus te verenigen! Dus als ik spreek over een hoger doel in je leven, dan heb ik het over het doel van de ziel. De ziel die namelijk al je energieën in evenwicht brengt en je wezen met de klank van je ziel harmoniseert. Dit kan je bereiken door ervoor te zorgen dat tijdens het scheppingsproces ziel, geest en lichaam vanuit de goddelijke drie-eenheid die je bent en niet vanuit de geest (gedachten, overtuigingen, e.d.) die de overhand heeft tijdens het scheppingsproces. Realiseer je dat óók het lichaam en de geest een bepaald bewustzijnsniveau vertegenwoordigen. Het hogere doel leidt altijd naar de fijnere levensenergieën – energieën met hogere trillingsfrequenties.

Iedereen heeft een ziele-klank, een toon en hoe meer je die door middel van je stem in de wereld kunt uiten, des te meer kun je in de buitenwereld vormen creëren die overeenkomen met je innerlijk wezen; je ziel! Dit zal je helpen je aura helder te maken en je vibratie (je persoonlijke trillingsfrequentie) te verhogen alleen maar door mooie, comfortabele klanken te laten horen. Het zal de verschillende ‘delen’ (geest, lichaam en ziel) van je wezen harmoniseren.

Het hogere doel zichtbaar maken, betekent geloven in jezelf en geloven in de goedheid van het universum.

Als je bereid bent te leven in verbinding met je hogere doel, luister dan naar jezelf en verbind je met je ziel; je hartgevoelens of je intuïtie. Als je reageert op haar fluisteringen hoef je geen crisis of strijd te creëren. Je hoeft zelfs de vorm van je doel niet te weten, je hoeft alleen de intentie te hebben het hogere doel te creëren om het naar je toe te brengen.

Doelgerichtheid vertegenwoordigt beweging van de ziel, de energie die hemel en aarde verbindt.

7.0 Slot

Als je in verbinding met je hogere doel wilt leven, begin het dan meer als een verbintenis te zien. Hoe besteed jij je tijd? Waarover gaan je gedachten als je alleen bent? Leer een hoger beeld vast te houden, en er tijd aan te besteden. Doelgerichtheid ontstaat door het hogere zelf te dienen en bereid te zijn uit te voeren wat je visie ook is van de hoogste dienst die je te bieden hebt.

Word duidelijk in je bedoelingen. Als je de wereld wilt dienen en je werk naar buiten wilt brengen, als je voorspoed wilt creëren, open wilt staan voor nieuwe creatieve dingen en vaardigheden, is er altijd een deel van je dat weet hoe! Praat tegen dat deel – je ziel – vraag het je te laten zien wat voor stappen je moet ondernemen. Observeer je innerlijk dialoog en luister naar boodschappen van dit deel.

Manifesteren is een zaak van vertrouwen en geloof in jezelf en die visie voor ogen houden. Er zijn veel redenen om dat geloof en vertrouwen in het universum en jezelf te stoppen, maar er zijn ook veel redenen om door te gaan. Je wordt vaak door het universum ‘getest’ om te zien hoe sterk je in je visie gelooft.

Ieder doel is te bereiken als je eraan blijft werken en erin gelooft!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

  1. Nieuwsbrief ‘Ontdek uw passie’ – deel I, juli 2017
  2. Nieuwsbrief ‘Bewust(ER) leven’ – deel I, II, juli en aug. 2013
  3. Nieuwsbrief ‘Het herkennen van je hoger levensdoel’ – maart 2020

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/319-in-verbinding-staan-met-je-hogere-levensdoel