Column Hans Zevenboom – Het Emotioneel Geleidingssysteem

Het Emotioneel Geleidingssysteem – Augustus 2022

  1. Inleiding

Tegenstribbelende gedachten?

Wel-Zijn is de grondslag van dit Universum. Wel-Zijn is de basis van |Al-Dat-Is|. Het stroomt naar je toe en door je heen. Je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. Zoals de lucht die je ademt, hoef je je alleen maar te openen, te ontspannen en het in je wezen naar binnen te zuigen. Er is een stroom die door álles heen vloeit. Deze stroom is overal in het Universum, overal in |Al-Dat-Is|. Het is de grondslag van jouw fysieke wereld; jouw werkelijkheid. Je kunt het toestaan of je kunt het tegenwerken, toch blijft het stromen!

‘Begrijp je hoeveel Wel-Zijn naar je toestroomt? Begrijp je hoeveel orkestratie van omstandigheden en gebeurtenissen voor jou klaar staan? Begrijp je hoe de schepping van deze planeet en de schepping van het Universum samenkomen om jouw ervaring te vervolmaken? Begrijp je hoe geliefd en gezegend je bent; hoe je bewonderd wordt en welk onmisbaar onderdeel je bent van dit scheppingsproces?’

Graag willen wij – de Universele Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde, God en de hogere energiewezens (engelen, gidsen, etc.) – dat je dát begrijpt!’

2.0 Jij bent een fysiek verlengsel van Bronenergie

Je kunt voelen of jij jouw volledige verbinding met Bronenergie – de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde, de Oerbron – toelaat of niet. Met andere woorden hoe beter jij je voelt, hoe meer jij deze unieke verbinding toelaat. Hoe slechter jij je voelt, hoe minder jij de verbinding toelaat. Goed voelen is gelijk aan het toelaten van de verbinding; slecht voelen is gelijk aan het niet-toelaten van de verbinding met jouw Bron. Slecht voelen is gelijk aan weerstand bieden aan de verbinding met de Bron; de Energiebron of energiestroom van |Alles|, |AL-Dat-Er-Is|! Dus door aandacht te schenken aan je gevoel, kun je vibrationele harmonie bereiken met jouw natuurlijke Wel-Zijn!

Jij bent een ‘Wezen van Trilling’ en alles wat je ervaart in je fysieke omgeving is ………… trilling. Niets anders dan trillingen! En het is louter en alleen dankzij je vermogen om die vibratie te vertalen dat je jouw fysieke wereld kunt begrijpen. Met je oren vertaal je de vibraties in de geluiden die je hoort. Zelfs je neus, je tong en vingertoppen zetten vibraties om in de geur, smaak en tastzin die je helpen de wereld te begrijpen. Maar verreweg de sterkste vertalers van vibraties zijn je emoties.

3.0 Het innerlijk geleidingssysteem

Je hebt een ingebouwd, eenvoudig te begrijpen (innerlijk) geleidingssysteem met indicatoren die je helpen bij zowel het begrijpen van de kracht of het vermogen van je uitgezonden signaal, als de richting van je focus. En, het is precies hetzelfde geleidingssysteem dat je helpt om de gedachte die je hebt gekozen, af te stemmen op de Kosmische Universele Goddelijke Energiestroom (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal, de goddelijke regelmatige frequentie-impulsen, genoemd) zelf.

Je gevoelens zijn de afgevaardigden van je geleidingssysteem. Met andere woorden, hoe jij je voelt is de echte indicator van de mate waarin je bent afgestemd op de Goddelijke Energiebron – de Oerbron – en van je afstemming op je eigen intenties zowel vóór je geboorte als nu! Je bent hoe dan ook geboren met een gevoelig, geëvolueerd, hoogontwikkeld systeem dat vibraties interpreteert, dat je helpt bij het begrijpen en omschrijven van je ervaring. Vergelijkbaar met de manier waarop jij je vijf fysieke zintuigen gebruikt om vast te stellen wat zich in je levenservaring afspeelt, kreeg je bij je geboorte ook andere sensoren – je emoties – als extra trillingsantennes om je te helpen zicht te krijgen op wat zich op dat moment afspeelt.

4.0 Intuïtieve gevoelens

Intuïtieve gevoelens worden vaak als lastig ervaren. Want hoe vaak plaatsen ze ons niet voor dilemma’s waar ons hoofd helemaal niet op zit te wachten. Intuïtieve gevoelens zijn verwant aan emotionele gevoelens! Iemand die géén contact heeft met zijn emoties, heeft meestal ook géén contact met zijn intuïtieve gevoelens!
Intuïtie is een ‘gevoelsindruk’; een gewaarwording in de vorm van een ‘raar gevoel’, of in de vorm van beelden, geluiden of heel soms als een geur of een smaak. Je bent misschien nu geneigd om de termen ‘intuïtie’ en ‘instinct’ door elkaar te halen, omdat ze met elkaar verwant zijn al zijn ze niet identiek. Instinct herken je meestal als een gevoel in je ingewanden, terwijl intuïtie meer een vage, niet-aanwijsbare indruk is.

Als een influistering van onze intuïtie ons iets wil vertellen, dan voelen we het allemaal op een verschillende manier en op een andere plek in ons lichaam. Hoe je intuïtie zich manifesteert hangt af van je ‘gerichtheid’; welk zintuig het meest is ontwikkeld. De fysiologische reacties bewegen zich langs kanalen, die bij jou het sterkst doorkomen en die in de loop van je leven het meest zijn ontwikkeld. Sommige mensen krijgen kippenvel, anderen voelen het in hun onderbuik, een enkeling ziet een beeld voor zijn of haar geestesoog. Maar de meeste mensen ervaren het als een plotselinge gedachte die in hen opkomt; een innerlijk weten om iets te doen of te laten. Maar vergeet een ding niet, namelijk dat deze informatie – het signaal – altijd van één en dezelfde plek komt; ons hogere Zelf die verbonden is met Hogere Sferen.

5.0 Is de geest nu het zesde zintuig?

Het Emotioneel Geleidingssysteem is je ziel; je innerlijke of hogere Zelf(bewustzijn)

Het antwoord is neen! Het is de ziel [1] die het zesde zintuig – het ‘derde oog’ of intuïtie [2] vertegenwoordigt. Het is de ziel die toegang heeft tot een oneindige informatiebron, tot het universum, tot de Oerbron; contact heeft met de hogere sferen, engelen en gidsen!

De ziel is de universele Levensenergie, vibrerend met een specifieke persoonsgebonden trillingsfrequentie. En, het zijn juist deze hoogfrequente trillingen en golfbewegingen van de ziel die in staat zijn om iedere informatievorm – bijvoorbeeld gedachte of omgevingsenergieën – te kunnen herleiden, te kunnen ontleden en herkennen ongeacht de bron van herkomst. Met andere woorden de ziel is ‘supergevoelig’ voor alle vormen van energieën in haar omgeving; dichtbij maar ook veraf! En aangezien we nu weten dat alles bestaat uit energie (trilling), is het mogelijk voor de ziel om te communiceren met de geest en het lichaam, met haar omgeving en met een hogere sfeer: met |Al-Wat-IS|!
De ziel is vrij vertaald hét Emotioneel Geleidingssysteem; het systeem dat je permanent begeleidt om contact te zoeken en te onderhouden met de Oerbron; met God, |Alles-Wat-Er-Is| …. als je dit wenst en toelaat!

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het zuivere gevoel en de zuivere emoties is de taal van de ziel! We zeggen wel dat de ziel spreekt tot jou via het hart en dat het hart de verbinding tussen de ziel en de geest is, maar het is de ziel die als eerste een willekeurig, naderende energie ‘opmerkt’ en niet de geest! Of de binnenkomende energievorm nu bestaat uit een lage trillingsfrequentie of een extreem hoge trilling in alle gevallen ‘voelt’ de ziel deze verschijningsvorm. De ziel reageert dus als eerste op de binnenkomende informatie en geeft daarna een signaal af in de vorm van een gevoel of een reflectie van een emotie af aan de geest (het verstand) die op haar beurt weer een lichamelijke reactie bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dat moment heeft gecreëerd; bijvoorbeeld een angst, een emotie of een gevoel dat ergens anders wordt geprojecteerd.

Scheppen is creëren. De ziel vormt het denkbeeld, het idee of een concept. De geest schept. Alles wat je zegt, is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Het lichaam ervaart de acties, de handelingen. ‘Wat je bedenkt, dat schep je. Wat je ervaart, bedenk je. Wat je gedachte is, dat schep je. Wat je ervaart daar gaan je gedachten naar toe. Uit nieuwe gedachten ontstaan nieuwe ervaringen’. Zo kun je dus vaststellen dat je intuïtie in de ziel vertoeft en dat je intuïtie niet in je hersenen (de geest) aanwezig is en dat je ziel en de geest samen betrokken zijn bij jouw scheppingsproces!

De intuïtie is het gehoor van de ziel. Als er een gedachte door je heen schiet die op één lijn zit met |Wie-je-werkelijk-bent|, voel je harmonie in je fysiek lichaam: vreugde, liefde, blijdschap, oprechtheid en een gevoel van vrijheid zijn voorbeelden van de afstemming met je (innerlijk) Emotioneel Geleidingssysteem – je ziel – én het Goddelijk Geleidingssysteem (de Universele Onvoorwaardelijke Energiestroom van Liefde), omdat je ziel permanent in verbinding staat met deze Energiestroom. De ziel – je hoger zelfbewustzijn, ziele-bewustzijn, vrij-bewustzijn, eindeloos bewustzijn of intuïtie – zal altijd je hoogste gedachte, je helderste woord, je grootste gevoel tonen. Al het ‘mindere’ is afkomstig van een andere bron; je geest of ongewenste energiebronnen!

De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat;
Het grootste gevoel is altijd dat gevoel dat je liefde noemt;
Het helderste woord is het woord die waarheid bevat.

[1] De ziel heeft te maken met de essentie; met datgene wat een mens tot mens maakt! De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ – een energiedeel, een energielichaam, een molecuul – van God Zelf. De ziel is God in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt! De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!
[2] Nieuwsbrief ‘Epifyse’. Mythe van het derde oog – deel I, februari 2017.
Is de epifyse of pijnappelklier – andere benamingen zijn: het ‘derde oog’ of ‘kruin-oog’, ‘de kosmische antenne’, het neuro endocriene ‘doorgeefluik’, de persoonlijke ‘sterrenpoort’, de ‘3-D Bron’, ’de menselijke akasha’, de ‘heilige poort’, intuïtie, het zesde zintuig, etc. – daadwerkelijke het enige ‘contactpunt’ in het fysieke lichaam, dat de realiteit creëert om persoonlijk contact met je innerlijke of hogere Zelf (je Ziel), een hoger Lichtwezen of Lichtenergieën mogelijk te maken? De enige fysieke ‘toegangspoort’ die het contact met de hogere lichtwezens mogelijk maakt?

6.0 Gebruik je emoties om de weg naar Wel-Zijn terug te voelen

Ontvankelijk(er) worden voor intuïtie; voor je zielsbewustzijn!

Als het nu zal zijn, zal het niet komen; als het niet zal komen, zal het nu zijn; als het nu niet zal zijn, zal het toch komen: de bereidheid is alles’. [Shakespeare, Hamlet]

Intuïtie kan niet worden opgeroepen! We moeten er alleen maar ontvankelijk voor zijn. Als we aan de mogelijkheden van de intuïtie twijfelen of het effect ervan wantrouwen, zal ze aarzelender en minder duidelijk optreden. Aanvaarding én zelfvertrouwen bevorderen onze ontvankelijkheid. Als we onszelf openstellen en de intuïtie duidelijk maken dat ze altijd welkom is, wordt zij de ideale vriend of gids die altijd op het juiste moment binnenkomt.

Om de weg vrij te maken voor onze intuïtie moeten we ten eerste beseffen dat de intuïtieve ’geest’ (je hogere of innerlijke Zelf; je ziel) niet zomaar om de tuin kunt leiden met positief gezwets. Gemaakt enthousiasme en evangelistisch gebabbel over hoe intuïtief we wel zijn als we er maar in geloven zijn van beperkte tijdelijke waarde. Onze innerlijk zelf – onze ziel – weet wat we werkelijk geloven en reageert overeenkomstig!
De belangrijkste factor bij het bepalen van onze houding is onze eigen ervaring. Het is absurd net te doen of we een onbeperkt vertrouwen hebben. Of onszelf wijs te maken dat onze intuïtie onfeilbaar is. Als we echter merken hoe de intuïtie tot ons leven bijdraagt, zal ons vertrouwen spontaan en op natuurlijke wijze toenemen. Het is dus van wezenlijk belang om na te gaan hoe we precies over intuïtie denken en alle negatieve ideeën aan de oppervlakte te brengen. Het is mogelijk op verstandelijk niveau in iets te geloven [1], maar er emotioneel wantrouwend tegenover te staan. De invloed van emoties zal in zo’n geval sterker zijn. Het kan dus heel leerzaam zijn na te gaan in welke mate we onze intuïtie vertrouwen en aanvaarden.

Ja, wat is nu de waarheid? ‘De ziel van ieder mens beschikt over het vermogen de waarheid te leren, en over het orgaan om deze te zien …..’ [Plato]

7.0 Slot

De beste manier om een bewuste creator – schepper – te worden van je eigen werkelijkheid is aandacht te besteden aan je emoties, maar allereerst zul je eerst moeten aanvaarden dat Wel-Zijn de enige Goddelijke Energiestroom is die vloeit; door |Alles|, in |Alles| en met |Alles|. Je kunt deze Stroom toelaten of niet-toelaten; weigeren of accepteren.

De ziel begrijpt wat het verstand (de geest, de breinmassa) niet kan bevatten!

Intuïtie is het lang-verloren levenswater! Ze brengt ons levendigheid en vreugde, spontane antwoorden, en overvloedige kennis waar we slechts om hoeven te vragen. Leven volgens je intuïtie – het zeker weten – is een kunst, die als je ze beheerst ongekende ervaringen voorbrengt. Het wonderbaarlijke van intuïtie is dat het op elk moment kan terugkeren en op elke leeftijd volledig actief kan worden. Dit is een gave van de ziel die is aangeboren: je kunt vergeten er aandacht aan te schenken, maar je kunt ze nooit volledig verliezen. Je kunt je ziel – je hogere of innerlijke zelf – nooit verliezen, nooit kwijtraken. De ziel is altijd verbonden met jouw fysieke werkelijkheid.

De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!

Je Emotioneel Geleidingssysteem is dan ook de sleutel die je helpt begrijpen wat de inhoud van je vibraties is. Onderscheid maken tussen de feitelijke gedachte van wat je wilt, en de gedachte aan wat je ontbreekt, is soms moeilijk. Maar onderscheid maken tussen je emotionele reactie op de gedachte van je verlangen en de emotionele reactie op het afwezig zijn van wat je verlangt, is heel gemakkelijk. Want als je helemaal gericht bent op je verlangen – en je vibrationele aanbod geeft dat weer – voel jij je heerlijk! Als je het verband ervaart tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je ontvangt, dan ben je er!

Besef dat onze eigen intuïtie – je innerlijke of hoger bewustzijn; je ziel – de katalysator is voor zelfontwikkeling en zelfverwerkelijking. Want als het erop aankomt diepgaande en blijvende veranderingen aan te brengen in ons persoonlijk leven, tellen alleen de subjectieve ervaringen en niet de feiten. De ziel velt geen oordeel over datgene wat je hebt ervaren, maar slaat alleen de ware, zuivere gevoelservaringen op … …… en wel op de interne ‘harde schijf’! En, dát is het enige wat voor de ziel telt.

Intuïtie: het ‘mysterieuze’ zintuig dat we allemaal bezitten!

Hans Zevenboom

https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/355-het-emotioneel-geleidingssysteem