Client-side scanning plan EU kan grondrechten burger beperken

Het plan van de Europese Commissie om alle chatberichten van burgers door middel van client-side scanning te controleren leidt tot een disproportionele beperking van verschillende grondrechten en kan voor false positives zorgen die ingrijpende gevolgen voor burgers kunnen hebben, zo stelt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit.

https://www.security.nl/posting/813681/Hoogleraar%3A+client-side+scanning+leidt+tot+disproportionele+beperking+grondrechten

De Europese Commissie wil serieus werk maken van de bestrijding van online
kindermisbruik. Vorig jaar diende de commissie hiervoor een wetsvoorstel
in dat grote online dienstverleners verplicht noodzakelijke maatregelen te
treffen. Middels dit position paper wil ik aandacht vragen voor een aantal
fundamentele bezwaren die aan het voorstel van de Commissie kleven.

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D40187