Nachtbrakers verdienen mogelijk minder dan vroege vogels

Onderzoekers van de Universiteit van Oulu, Finland, hebben een verband ontdekt tussen het intern circadiaan ritme en inkomensniveaus. Volgens het onderzoek vertonen personen die in de avonduren actiever zijn (nachtbrakers) vaak kenmerken die verband houden met een lager inkomen. Deze relatie werd vooral waargenomen bij mannen in de groep van middelbare leeftijd.

Chronotype verwijst naar het intern circadiaans ritme van een individu, dat zijn slaappatroon en favoriete activiteitstijden gedurende de dag vormgeeft. Dit onderzoek verdiept zich in het kritieke, maar onderbelichte gebied van hoe, en de mechanismen waarmee, het chronotype van een individu verband houdt met zijn of haar resultaten op de arbeidsmarkt.

De onderzoekers van de Oulu Business School en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Oulu gebruikten uitgebreide gegevens uit het Noord-Finse Geboortecohort 1966 en van de Finse belastingdienst. Dankzij deze unieke gegevens konden de wetenschappers mogelijke routes onderzoeken waarlangs het chronotype de lonen beïnvloedt. Ze keken vooral naar zaken als opleiding, werkervaring, leefstijl en gezondheid.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat avond chronotypes de neiging hebben om meer ‘slechte’ kenmerken te vertonen, zoals alcoholgebruik, roken, lage fysieke activiteit of gebrek aan lichaamsbeweging, hoge body mass index (BMI), schermtijd buiten het werk en school (bijvoorbeeld telefoon, computer), ongezonde voeding.

“Avond chronotypes hebben de neiging om minder menselijk, sociaal en gezondheidskapitaal te accumuleren. Gemiddeld worden het opdoen van minder werkervaring en het maken van slechtere keuzes met betrekking tot een gezonde levensstijl geassocieerd met lagere inkomensniveaus op middelbare leeftijd”, zegt Dr. Andrew Conlin van de Oulu Business School. Bij mannen was dit gemedieerde effect van het avond chronotype maar liefst 4% lager gemiddeld jaarinkomen tijdens een zeven jaar durende follow-up.

Deze observaties zijn zowel economisch als sociaal van belang, aangezien avondmensen een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken: 11% in onze steekproef. We benadrukken het belang van het herkennen en accommoderen van de chronotypes van individuen op de werkplek. De traditionele werkdag van 8.00 tot 16.00 uur sluit mogelijk niet optimaal aan bij de activiteitsniveaus van mensen met een avond chronotype. Ze hebben vaak slaapproblemen en werken mogelijk niet tijdens hun meest productieve periode van de dag.

“Bovendien lijkt het vinden van oplossingen ter ondersteuning van gezondere keuzes van levensstijl bij avondtypes belangrijk”, zegt professor Leena Ala-Mursula.

Hoewel de onderzoekers benadrukken dat de resultaten niet als causaal moeten worden geïnterpreteerd (dat wil zeggen dat het avond chronotype niet betekent dat de persoon zeker een lager loon zal krijgen), hopen ze wel dat hun werk verder onderzoek op dit gebied zal aanmoedigen.

Vertaling: Andre Teirlinck