Borstvoeding en risico’s op allergieën en astma

Een Acta Paediatrica studie wees uit dat een exclusieve borstvoeding tijdens de eerste 3 maanden een lager risico geeft op ademhalingsallergieën en astma bij kinderen die de leeftijd van 6 jaar bereikten.

In de studie van 1.177 moeder kind paren had een derde van de kinderen uitsluitend borstvoeding gekregen tot de leeftijd van 3 maanden. Tegen de leeftijd van 6 jaar werd  20,8% van de kinderen gediagnosticeerd met ademhalingsallergieën en 11,3% met astma.

Exclusieve borstvoeding gedurende 3 maanden werd geassocieerd met een 23% lagere relatief risico op ademhalingsallergieën op de leeftijd van 6 jaar en met een 34% lager relatief risico op astma maar alleen als er geen familiegeschiedenis van astma was.

Borstvoeding gedurende 3 maanden, maar niet uitsluitend, was onvoldoende om het risico op ademhalingsallergieën of astma te  verminderen.

“Aandoeningen aan de luchtwegen zoals ademhalingsallergieën en sommige astma kunnen  in sommige gevallen voorkomen worden door exclusieve borstvoeding tot ten minste 3 maanden,” zei auteur Galya Bigman, PhD, van de Universiteit van Maryland, Institute of Human Virology, School of Medicine.

Vertaling: André Teirlinck