Het herkennen van je hogere levensdoel

  • Inleiding

Iedereen op aarde heeft een hoger doel en als ik spreek over een hoger doel dan heb ik het over het doel van de ziel en niet over die van de geest die overladen is met emoties, persoonlijkheid en gedachten; de bestaande (spirituele) overtuigingen.

Het herkennen van je hogere levensdoel stelt je in staat je ‘levenslot’ [1] te manifesteren. Het is niet zo dat je voor je geboorte je een koers uitzette in samenspraak met de hogere goddelijke wezens en die automatisch moest volgen. Neen, je legde voor je fysieke geboorte wat basis-fundamenten, voorzag jezelf van bepaalde ouders en koos ervoor om in een bepaald deel van de wereld geboren te worden. Jij stelde de omstandigheden voor je leven op, zodat je als een ‘projectiel’ in een bepaalde richting zou gaan. Ben je eenmaal op aarde belandt – geboren worden in een fysiek lichaam – dan is je leven absoluut spontaan! Er wordt dan van moment tot moment beslist over situaties en omstandigheden die je in het dagelijkse leven tegenkomt. Er is géén vooraf bepaalde grens voor hoe ‘hoog’ je kunt komen, want er zijn géén opgelegde grenzen door God, de Kosmische Intelligentie of de hogere energiewezens.

[1] Levenslot is niet noodlot. Wat wij noodlot noemen, gebeurt pas als iemand al langere tijd weigert te luisteren naar zijn ziel!

2.0 Persoonlijk levensdoel

Om je hogere levensdoel te zien, moet je verder kijken dan de gedachtevormen die de massa erop nahoudt! Velen zijn opgegroeid met een grote nadruk op bezig zijn, iets moeten bereiken, naam maken, iets presteren, op één of andere manier iets waardig zijn, respect afdwingen, etc. etc. Alles moet dan ook nog snel gebeuren. In onze westerse cultuur wordt er dan ook meer de nadruk gelegd op uiterlijke productiviteit dan op innerlijke vrede, vreugde, liefde en medeleven.

Als je toch naar je eigen levensdoel wilt gaan kijken, vraag dan eens aan je hoger bewustzijn, je essentie én je Zelf: ‘Doe ik dit voor mij, voor mijn hoogste goed of doe ik het om anderen een plezier te doen, om te voldoen aan hun beeld van mij?’

3.0 Het levensdoel is ieder pad dat je maar wilt weten, want alles is vrije wil.

Jij veroorzaakt – creëert – bepaalde omstandigheden en situaties, omdat je aan bepaalde dingen behoefte hebt. Maar wat velen niet willen geloven is, dat je hebben kunt wat je wilt áls je maar bereid bent je visie vast te houden en standvastig in jezelf blijft geloven. Hoe standvastiger je in jezelf én in een goddelijke begeleiding gelooft, des te beter zullen de resultaten zijn.

Het leven zou veel gemakkelijker zijn als er onderweg geen tegenvallers of beproevingen waren. Maar vanuit spirituele groei, raad ik je aan om iedere aparte tegenvaller, iedere aparte uitdaging of moeilijkheid te waarderen, want ze versterken je doel. Ze geven je de kans nog meer toegewijd te zijn aan je visie, nog duidelijker in je bedoelingen te zijn. Als het leven te gemakkelijk of eenvoudig was, zouden de meeste mensen klagen over verveling en doelloos blijven rondzwerven.

4.0 Doen alsof

Stel je eens voor dat je een steen in een rivier bent en de rivier stroomt om je heen. Welnu, velen laten zich door de rivier naar de één of andere kant van de rivier meesleuren. Stel je nú eens voor dat je een radioantenne op je hoofd draagt en je kunt haar zo afstellen dat ze naar boven – de kosmos – gericht is. Dat ze alléén maar afgestemd is op de ‘muziek van de engelenschare’; dat ze naar boven is gericht naar de hogere idealen die bij je passen. Sta eens een moment stil en vraag dán: ‘Welke gevoelens wil ik daadwerkelijk ontvangen?

’Hoe wil ik dat mijn universum er op dit moment en morgen uitziet?’

Als je gelooft in wat je ziet, geloof je in de scheppingen van het verleden. Alles wat je op dit moment in je leven hebt, creëerde je dus in het verleden! Alles wat je van nu af aan hebt, kan dus op dit NU-moment ook gecreëerd worden. Je hoeft niet precies te weten wat je morgen of de volgende dag zult doen, maar je kunt al vast beginnen te geloven dat je een doel hebt; een concreet doel dat je bijvoorbeeld op kort termijn wilt realiseren. Je hebt tenminste een concreet doel waarnaar je toe wilt werken.

5.0 Vul je gedachten met wat je wilt scheppen, en je zult het krijgen

Er is vaak een tijdsspanne tussen de nieuwe gedachte en het bezit ervan. Veel mensen raken in de war doordat het te lang duurt voordat hun wens in vervulling gaan. Ze stoppen dan met te denken aan iets nieuws.
Gedachten – een creatie van de hersenen, de ‘geest’ – zijn werkelijkheid en gaan uit om te creëren waar ze over denken en gedachten bestaan in de tijd. Daarom kunnen vroegere gedachten en oude overtuigingen je nog wel eens een tijdje nadelig beïnvloeden, zelfs als je je denken verandert. Binnen twee of drie maanden echter zullen de nieuwe gedachten aan kracht gewonnen hebben en nieuwe daarbij passende uiterlijke vormen hebben geschapen. En dát is toch wat je wilt?

Als je niet het gevoel hebt dat je je doel volbrengt, als je niet genoeg tijd hebt dan zeg ik dat datgene wat je doet waarschijnlijk niet je doel is! Als jij je levensdoel creëert, zul je genoeg tijd hebben, want je creëert dan tijd. Je zult zien dat dat zoveel vreugde geeft dat al het andere wegvalt in het niets en dan is je geest (breinmassa, gedachtevormen) doordrongen en overladen met vastbeslotenheid, focus en concentratie. Als er iets is waartoe je jezelf uit plicht of verplichting dwingt, uit een gevoel dat men je zal beoordelen of eerbiedigen omdat je dat doet, respecteer jij waarschijnlijk niet het Licht of de aanwijzingen van je ziel.

6.0 Het levenspad is ieder pad dat jij maar wilt

Dit leven is dus een reis om je diepste waarheid en levensdoel te vinden. Ieder situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waarop je aan het leren bent trouw te blijven aan je ziel; je innerlijke of hogere zelf. Je ziel – je kern-zelf – bevat je diepere waarheid!

Dus alles wat mij gebeurt, is een schepping van de ziel?

Ofwel ben jij je bewust van wat je ziel schept, ofwel ben jij je er niet bewust van maar steeds is het een schepping van je ziel. Voorspoed wordt ‘veroorsprongd’ – veroorzaakt – door je ziel, tegenspoed door je onbewuste (de geest, de breinmassa, de gedachtenvormen). De ziel schept de situaties waarin jij uiteindelijk behoort terecht te komen; geluk, voorspoed, blijdschap, tevredenheid, blijheid, etc.

Ben ik dan zelf de schuld van mijn eigen tegenslagen?

Niet de schuld. Jij veroorzaakt ze alleen maar. Jij hebt er geen schuld aan. Door niet je ziel te volgen, veroorzaak jij situaties die je als tegenslagen kunt bestempelen. Je hebt niet de moeite genomen om op je ziel te letten middels ingevingen en aan je ziel – je hogere zelf, de goddelijke vonk in je – te vragen wat het beste pad is om te volgen. Dat bedoelde Jezus met de uitspraak: ‘Onwetende kan men niet zondigen’.
Stel dat jij op een bepaalde manier iets doet wat achteraf tegenvalt. Je merkt dat je het fout hebt aangepakt, dus ga je het de volgende keer anders aanpakken. Tref jou dan schuld? Helemaal niet, want jij dacht dat je het goed deed. Had je daaraan getwijfeld, dan had hij het meteen anders aangepakt. Al doende leert men. Je ziel geeft je altijd de juiste manier aan, maar dan moet je natuurlijk wel luisteren naar je innerlijke gevoelens – je intuïtie!

Soms volgen we ons gevoel en loopt het toch fout af. Hoe komt dat dan?

Omdat we dan niet ons gevoel volgen maar een emotie. Het misleidende ligt in het feit dat ze beide gevoeld kunnen worden. Een zuiver gevoel krijgen we door het voelen van de ziel. Een emotie krijgen we door het voelen van een uiterlijke ervaring. Het gevoel geeft ons aan wat iets ons doet met het oog op onze toekomstige toestand. Een emotie geeft ons aan wat iets doet als gevolg van een voorbije toestand.
Een emotie is met het verleden verbonden en een zuiver, innerlijk gevoel met de toekomst. Alleen de ziel kent de toekomst!

In onze ziel voelen wij onze innerlijke en onze uiterlijke realiteit. Innerlijk voelen we onze verlangens en onze idealen. Dat is belangrijk voor de motivatie. We kunnen immers alleen echt gemotiveerd worden wanneer wij in onze ziel geroerd worden. Vaak kunnen we dingen niet aanpakken of doorzetten omdat we te weinig doorvoeld hebben wat we al dan niet willen. Wanneer we niet genoeg durven voelen in welke slechte levenssituatie we ons bevinden, kunnen we ook nog niet genoeg gemotiveerd zijn om veranderingen aan te brengen en durven we niets nieuws na te streven.
Uiterlijk voelen we wat onze omgeving ons doet. We ervaren of de uiterlijke situatie overeenkomt met ons innerlijk referentiekader, met onze wensen en verlangens. Daaruit moeten wij onze conclusies trekken om te beslissen.

Je kunt je beslissingen nemen vanuit je gevoel of vanuit je verstand. Beslis je vanuit je gevoel, dan raadpleeg jij je ziel en is de beslissing altijd goed voor jou. Beslis je vanuit je verstand, dan KAN de beslissing goed voor je zijn, maar daar heb je géén zekerheid over. Je ziel laat zich leiden door de toekomst. Je verstand laat zich leiden door logica en door het verleden.

‘De ziel geeft aan wanneer je verbonden bent met het goddelijke of wanneer je dat niet bent’

Het verstand moet je dus gebruiken om te vergelijken en te ontleden, om het allemaal op een rij te zetten. Maar beslissingen moet je in je ziel nemen. Het gevoel in je ziel moet ten alle tijden de doorslag geven, want alleen de ziel kent de toekomst!

Hans Zevenboom

Bezoek onze website: www.millennium-visie.org

https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/314-het-herkennen-van-je-hogere-levensdoel