Blootstelling aan jodium in NICU kan leiden tot afname schildklierfunctie

Blootstelling aan jodium in de NICU kan leiden tot een afname van de schildklierfunctie, blijkt uit nieuw NIH-onderzoek. Jodiumoplossingen worden vaak gebruikt als ontsmettingsmiddelen om de huid voor te bereiden op chirurgische of andere procedures.

Blootstelling aan jodium dat wordt gebruikt voor medische procedures op een neonatale intensive care-afdeling (NICU) kan het risico van een baby op aangeboren hypothyreoïdie (verlies van schildklierfunctie) verhogen, suggereert een onderzoek door onderzoekers van de National Institutes of Health en andere instellingen. De auteurs ontdekten dat baby’s met de diagnose aangeboren hypothyreoïdie na een NICU-verblijf gemiddeld hogere jodiumconcentraties in het bloed hadden dan zuigelingen met een NICU-verblijf, maar met een normale schildklierfunctie. Hun studie verschijnt in The Journal of Nutrition.

“Het beperken van de blootstelling aan jodium bij deze groep zuigelingen waar mogelijk kan het risico op verlies van de schildklierfunctie helpen verminderen”, zei de eerste auteur van de studie, James L. Mills, MD, van de afdeling Epidemiologie van het Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health van de NIH en Menselijke ontwikkeling (NICHD).

Aangeboren hypothyreoïdie is een gedeeltelijk of volledig verlies van de schildklierfunctie. De schildklier, die zich in de keel bevindt, maakt jodiumhoudende hormonen aan die de groei, hersenontwikkeling en de snelheid van chemische reacties in het lichaam reguleren. De behandeling bestaat uit therapie met schildklierhormoon en moet binnen vier weken na de geboorte beginnen, anders kan een permanente verstandelijke beperking het gevolg zijn.

In de Verenigde Staten worden alle baby’s routinematig gescreend op de aandoening door een klein bloedmonster van de hiel van een baby te verzamelen en te analyseren op schildklierstimulerend hormoon. Zuigelingen met een hoog niveau van schildklierstimulerend hormoon worden doorverwezen voor verder onderzoek.

Om het onderzoek uit te voeren, analyseerden de onderzoekers bloedvlekken op hun jodiumgehalte. Ze vergeleken het bloedjodiumgehalte van 907 kinderen met de diagnose aangeboren hypothyreoïdie met die van 909 vergelijkbare kinderen die de aandoening niet hadden. Dit omvatte 183 zuigelingen die in de NICU werden verzorgd – van wie er 114 aangeboren hypothyreoïdie hadden en 69 niet.

Over het algemeen vonden de onderzoekers geen significant verschil tussen jodiumconcentraties in het bloed bij degenen met aangeboren hypothyreoïdie en die in de controlegroep. Omdat zeer hoge of zeer lage jodiumspiegels het risico op aangeboren hypothyreoïdie verhogen, keken ze ook naar die baby’s met de hoogste en laagste jodiumspiegels.

Kinderen met aangeboren hypothyreoïdie waren vaker opgenomen in een NICU dan kinderen zonder aangeboren hypothyreoïdie. Toen de onderzoekers alleen die baby’s met een NICU-verblijf overwogen, ontdekten ze dat de groep met aangeboren hypothyreoïdie significant hogere jodiumniveaus had dan degenen zonder de aandoening die ook een NICU-verblijf hadden. Evenzo hadden degenen met aangeboren hypothyreoïdie en een NICU-verblijf de neiging om meer jodium in het bloed te hebben dan kinderen met de aandoening die geen NICU-verblijf hadden.

De onderzoekers konden geen informatie verkrijgen over de medische procedures die de baby’s mogelijk hebben ondergaan tijdens hun tijd op de NICU. Jodiumoplossingen worden vaak gebruikt als ontsmettingsmiddelen om de huid voor te bereiden op chirurgische of andere procedures. Te vroeg geboren zuigelingen nemen jodium gemakkelijker door hun huid op dan oudere zuigelingen. Jodium wordt ook intern gegeven voor beeldvormingsprocedures bij zuigelingen.

De onderzoekers zeiden dat de hogere jodiumspiegels bij zuigelingen met aangeboren hypothyreoïdie en een verblijf op de NICU mogelijk het gevolg zijn van blootstelling aan jodium tijdens een medische procedure. Vanwege deze mogelijkheid waarschuwden ze het NICU-personeel om desinfecterende middelen te gebruiken die geen jodium bevatten, waar mogelijk en om te voorkomen dat baby’s aan jodium worden blootgesteld, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.