Bijproduct van bier vermengd met mest uitstekend bestrijdingsmiddel

Het is aangetoond dat bijproducten van de bier- en landbouwindustrie het aantal wortelaaltjes vermindert en de opbrengst van slagewassen verhoogt. Van het gebruik van veel chemische ontsmettingsmiddelen in de landbouw is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu en daarom verboden.

In een poging om afval van de landbouwindustrie en de hoeveelheid gebruikte schadelijke chemicaliën te verminderen, hebben onderzoekers gezocht naar een mogelijke methode om bodems te ontsmetten, een gezonde bodem te behouden met micro-organismen en de opbrengst van gewassen te verhogen, door het gebruik van bijproducten van de bierproductie en de landbouw

In deze studie gepubliceerd in Frontiers in Sustainable Food Systems bestudeerden onderzoekers van het Neiker Basque Institute for Agricultural Research and Development in Spanje een mengsel van agrarische bijproducten koolzaadkoek en gebruikte bierkorrels en verse koemest als ontsmettingsbehandeling. De hoofdauteur Maite Gandariasbeitia legt uit: “Raapzaadkoek en afval van de bierproductie zijn twee potentiële biologische behandelingen die echt positieve resultaten hebben opgeleverd in eerdere studies”.

“Hun hoog stikstofgehalte bevordert de activiteit van heilzame micro-organismen in de bodem, die helpen bij het afbreken van organisch materiaal zoals mest en aaltjes en andere parasieten die gewassen beschadigen, doden.”

Gandariasbeitia benadrukt ook hoe nematoden een negatieve invloed kunnen hebben op de gewasopbrengst: “Wortelknobbelaaltjes zijn een soort veel voorkomende bodemparasieten die doordringen in het wortelweefsel van een plant om hun eieren te leggen en deze activiteit veroorzaakt gallen, of knoopachtige zwellingen, op de wortels”, zegt ze.

“Deze schade heeft een negatieve invloed op de wortelontwikkeling en betekent dat het gewas de voedingsstoffen niet efficiënt kan opnemen, waardoor de plantengroei wordt vertraagd en uiteindelijk leidt tot lagere opbrengsten.”

Om de bodem te ontsmetten en deze nematodenpopulaties te verminderen werd afval van de bierproductieen koolzaadkoek in de grond gewerkt samen met verse koemest als mogelijke biologische behandeling. Na de eerste oogst na de behandeling vonden de onderzoekers een significante vermindering van vreet aan de plantenwortels.

Volgende stappen voor onderzoek;

Percelen toonden ook verhoogde opbrengsten met ongeveer 15%. Daarnaast gaf de behandeling verhoogde populaties van nuttige micro-organismen in de bodem, zoals aangetoond door een significant hogere ademhalingssnelheid van de bodem.

De studie toont aan dat deze agrarische bijproducten een effectieve behandeling zijn tegen aaltjes en andere bodemparasieten, het behalen van hogere gewasopbrengsten en het promoten van duurzame voedsel systemen om afval uit de landbouw te verminderen. Gandariasbeitia benadrukt dat verder onderzoek nodig is om andere mogelijkheden te verkennen van biologische behandelingen die op een vergelijkbare manier kunnen worden gebruikt: “Er zijn nog steeds veel vragen te beantwoorden opdat we een beter begrip zouden kunnen krijgen van wat er in de bodem gebeurt tijdens en na deze behandelingen.

“Deze studie kan ons helpen op onze zoektocht naar nieuwe potentiële biologische behandelingen tegen nadelige bodemparasieten.”

Vertaling: Andre Teirlinck