Belangrijke stap in het inperken van de macht van de farmaceutische industrie

Een voorstel van de SP en het CDA om te komen tot een fonds voor betaalbare geneesmiddelen is aangenomen. Er zal onderzocht worden hoe dit fonds er kan komen.

‘Dit is een belangrijke stap in het inperken van de macht van de farmaceutische industrie. Geneesmiddelen die met geld van ons allemaal ontwikkeld en bedacht worden, worden door de farmaceutische industrie vaak voor absurd hoge bedragen verkocht. Farmaceuten kunnen vragen wat ze willen, want mensen zijn voor hun gezondheid afhankelijk van deze geneesmiddelen,’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, die zich al langer inzet voor het geneesmiddelenfonds.

Het fonds zou verantwoordelijk moeten worden voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling van belangrijke medicijnen. Nu vindt dat onderzoek naar cruciale medicijnen niet altijd plaats omdat er geen winst te behalen valt. Marijnissen: ‘Medicijnen die met ons geld ontwikkeld worden, moeten ook in onze handen blijven. Zo doorbreken we de macht van de farmaceutische industrie en houden we nieuwe medicijnen betaalbaar voor iedereen. Vandaag is een mooie stap gezet.’

Bron: SP