Alcoholgebruik kan je darmflora veranderen

Overmatige alcoholconsumptie kan bacteriële overgroei in de darmen veroorzaken, maar uit studies op muizen blijkt dat deze onbalans geen grote rol lijkt te spelen bij het risico op alcoholische leverziekte.

Chronisch alcoholgebruik is een belangrijke oorzaak van leverbeschadiging en sterfte: jaarlijks overlijden ongeveer 30.000 mensen in de Verenigde Staten aan alcoholische leverziekten, zoals cirrose. Eén van de negatieve effecten van overmatig alcoholgebruik is het vermogen om de darmflora nadelig te beïnvloeden, hoewel hoe dat gebeurt een mysterie is, aangezien het grootste deel van de geconsumeerde alcohol wordt opgenomen in de mond en maag en darmen niet bereikt.

“Je kunt dit een beetje zien als het dumpen van kunstmest in een tuin”, zei co-corresponderende auteur Karsten Zengler, PhD, professor in de afdelingen Kindergeneeskunde en Bio-engineering aan respectievelijk de UC San Diego School of Medicine en Jacobs School of Engineering. “Het resultaat is een explosie van onevenwichtige biologische groei, waarvan sommige soorten profiteren, maar andere niet.”

Bernd Schnabl, MD, hoogleraar geneeskunde en gastro enterologie aan de UC San Diego School of Medicine, is de andere co-corresponderende auteur.

Acetaat is een voedingsstof die wordt gebruikt in het cellulair metabolisme en dat een rol speelt bij de regulering van de eetlust, het energieverbruik en de immuunrespons. In gematigde hoeveelheden bevordert het de algehele gezondheid, van verbeterde hartfunctie tot verbeterde productie van rode bloedcellen en geheugenfunctie. In excessieve hoeveelheden wordt het geassocieerd met metabolische veranderingen die verband houden met ziekten, waaronder kanker.

In deze studie voederden Zengler en collega’s muizen een molecuul dat in de darm van de knaagdieren kan worden afgebroken tot drie acetaten. De onderzoekers merkten dat de darmflora van de dieren door het extra acetaat werd veranderd op een manier die vergelijkbaar was met wat ze waarnamen bij het toedienen van alcohol aan de muizen, maar zonder schadelijke effecten op de lever.

“Chronische alcoholconsumptie wordt geassocieerd met lagere intestinale expressie van anti microbiële moleculen. Personen met een aan alcohol gerelateerde leverziekte hebben vaak bacteriële overgroei in de ingewanden,” zei Zengler. “Deze bevindingen suggereren dat het microbiële ethanol metabolisme niet significant bijdraagt aan dysbiose van de darmflora (onbalans) en dat het microbioom veranderd door acetaat geen belangrijke rol speelt bij leverschade.”

“De situatie is ingewikkelder dan eerder werd aangenomen. Het is niet zo eenvoudig dat meer ethanol gelijk staat aan microbioom veranderingen en dus microbioom dysbiose gelijk staat aan meer leverziekte. Hoewel deze bevinding zich niet vertaalt in op handen zijnde nieuwe behandelingen voor alcoholische leverziekte, zal ze helpen om het effect van acetaat op de microbiota af te bakenen en toekomstige onderzoeksontwerpen te verfijnen.”

De auteurs zeiden dat de bevindingen belangrijk zijn omdat ze het onderzoek verder laten gaan rond of “veranderingen in het darmmicrobioom verband houden met ethanol consumptie als zodanig van cruciaal belang zijn … en voor het identificeren van bacteriën die oorzakelijk zijn voor schadelijke effecten van alcoholgebruik, in plaats van bijwerkingen van de consumptie of ziekte.”

Co-auteurs zijn onder meer: Camerson Martino, Livia S. Zaramela, Bei Gao, Mallory Embree, Janna Tarasova, Seth J. Parker, Yanhan Wang, Huikuan Chu, Peng Chen, Kuei-Chuan Lee, Daniela Domingos Glazerani, Asama Lekbua, Maxwell Neal en Rob Knight, allemaal aan UC San Diego; Jivani M. Gengatharan en Christian M. Metallo, UC San Diego en Salk Instituut voor Biologische Studies; en Hidekazu Tsukamoto, Southern California Research Center for ALPD en Department of Veterans Affairs Greater Los Angeles Healthcare System.

Vertaling: Andre Teirlinck