Sta-bureaus kunnen zittijd van kantoormedewerkers met per dag verkorten

Kleine verbeteringen ook gezien in het stress-, welzijns- en energieniveau van werknemers op het werk.

Het gebruik van een sta-bureau naast een pakket andere maatregelen om kantoormedewerkers aan te moedigen minder te zitten en meer te bewegen, verminderde de zittijd met ongeveer één uur per dag gedurende een jaar, zo blijkt uit een proef die in The BMJ is gepubliceerd.

Deze maatregelen waren ook gekoppeld aan kleine verbeteringen in stress, welzijn en energieniveaus op het werk, hoewel de onderzoekers benadrukken dat deze verbeteringen klinisch niet zinvol waren.

Een groeiend aantal bewijzen geeft aan dat een zittende levensstijl wordt geassocieerd met hogere niveaus van chronische ziekten, waaronder hartaandoeningen, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker, en hogere percentages depressie en angst.

Kantoormedewerkers zijn één van de meest sedentaire bevolkingsgroepen en brengen 73% van hun werkdag en 66% van hun wakkere dag zittend door, maar onderzoeken naar manieren om het zitten op de werkplek te verminderen, worden als van lage kwaliteit beschouwd.

Om deze lacunes aan te pakken, ging een team van onderzoekers uit de UK, met medewerkers in Australië, de impact evalueren van SMART Work & Life (SWAL), een interventie die is ontworpen om de zittijd te verminderen en de bewegingstijd op het werk te vergroten, met en zonder sta-bureau. Bij het proces waren 756 kantoormedewerkers betrokken van twee gemeenten in Leicester, drie in Greater Manchester en één in Liverpool. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de SWAL-interventie, de SWAL-interventie met een sta-bureau of een controlegroep (zoals gewoonlijk) gedurende een periode van 12 maanden.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar, waarvan 72% vrouw, 75% blanke Britten en 85% werkte fulltime. De gemiddelde body mass index (BMI) aan het begin van het onderzoek was 26,5.

De SWAL-interventiegroep kreeg een scala aan middelen om hen te helpen hun zittijd te verminderen en de gezondheidsrisico’s van te veel zitten te benadrukken. Werkplekken werden ook aangemoedigd om kleine veranderingen rond het kantoor aan te brengen om meer beweging mogelijk te maken, zoals het verplaatsen van printers en papierbakken en het creëren van staanplaatsen voor vergaderingen.

De SWAL plus bureaugroep kreeg ook een in hoogte verstelbaar bureau om minder zitten te stimuleren. De controlegroep werkte gewoon door.

De zittijd van de werknemers werd gemeten met behulp van een apparaat (versnellingsmeter) dat aan het begin van het onderzoek en opnieuw na 12 maanden op de dij werd gedragen.

Dagelijkse fysieke activiteitsniveaus en zelfgerapporteerde feedback over werk, fysieke en mentale gezondheid werden ook geregistreerd.

De SWAL-interventie plus sta-bureau was drie keer effectiever in het verminderen van de zittijd dan de SWAL-interventie alleen.

Zo waren de dagelijkse zittijd van de SWAL-groep en de SWAL plus sta-bureau na 12 maanden respectievelijk 22 minuten en 64 minuten per dag gemiddeld lager dan de controlegroep.

Kleine, maar niet-klinische significante verbeteringen in stress, welzijn en een gevoel van werkgerelateerde vitaliteit werden vastgesteld voor beide interventiegroepen in vergelijking met de controlegroep na drie en twaalf maanden, evenals pijn in de onderste ledematen (heupen, knieën en enkels) in de SWAL plus desk-groep.

Hoewel de tijd die aan zitten werd besteed in beide interventiegroepen lager was dan in de controlegroep, merken de onderzoekers op dat de meeste deelnemers simpelweg zitten vervangen door staan, en ze zeggen dat er meer werk nodig is om meer fysieke activiteit aan te moedigen, vooral buiten de werkuren.

Een gerandomiseerde gecontroleerde trial wordt beschouwd als de meest betrouwbare manier om te bepalen of een interventie daadwerkelijk het gewenste effect heeft, maar de onderzoekers wijzen wel op enkele beperkingen.

De deelnemers waren zich bijvoorbeeld bewust van het doel van het apparaat dat hun beweging mat, wat hun gedrag zou kunnen beïnvloed hebben. En deelnemers waren mogelijk selectief in hun antwoorden op vragenlijsten – een fenomeen dat bekend staat als ‘rapportagebias’.

Dit was echter een groot, goed opgezet onderzoek dat een interventie uit de echte wereld nabootste, en de resultaten waren vergelijkbaar na verdere gevoeligheidsanalyses, wat suggereert dat ze robuust zijn.

Ze wijzen er ook op dat deelnemers werden geselecteerd uit drie verschillende gebieden in Engeland, wat de pleidooien voor een bredere uitrol van de bevindingen versterkt.

Als zodanig zeggen de onderzoekers dat zowel het SWAL- als het SWAL plus-bureau geassocieerd waren met een vermindering van de zittijd, hoewel de toevoeging van een in hoogte verstelbaar bureau driemaal effectiever bleek te zijn.

En ze wijzen op gebieden voor toekomstig onderzoek, zoals het onderzoeken hoe mensen het beste kunnen worden ondersteund om veranderingen buiten het werk door te voeren en de tijd die wordt besteed aan verhuizen tussen verschillende sectoren van werkgelegenheid en voor een langere periode te vergroten.

In een gekoppeld redactioneel artikel zegt professor Cindy Gray van de Universiteit van Glasgow: “De bevindingen zijn opmerkelijk omdat ze afkomstig zijn uit een volledig gerandomiseerde cluster studie met objectieve meting van sedentair gedrag na drie en twaalf maanden.”

Ze wijst er echter op dat de verschuiving naar meer thuis gebaseerde en gemengde werkpatronen na de covid 19 pandemie waarschijnlijk de sedentariteit van het personeel zal doen toenemen. Daarom zegt ze: “begrijpen hoe beroepsmatige interventies kunnen worden geoptimaliseerd om mensen te helpen minder te zitten en meer te bewegen in hun huis, zowel tijdens werk- als niet werkuren, is essentieel.”

Vertaling Andre Teirlinck