Stress in de kindertijd: verschillen tussen Neanderthalers en moderne mensen

Hoewel de kinderen van de Neanderthalers, die tot ongeveer 40.000 jaar geleden leefden, en die van de moderne mens uit het Boven-Paleolithicum, 50.000 tot 12.000 jaar geleden, waarschijnlijk aan vergelijkbare spanningen werden onderworpen, bereikte de systemische stress zijn hoogtepunt in verschillende ontwikkelingsstadia. Uit onderzoek naar hun tanden is gebleken dat de groei van glazuur een weerspiegeling is van stressfasen die worden veroorzaakt door zaken als ziekte en ondervoeding tijdens de eerste levensjaren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Laura Limmer, Dr. Sireen El Zaatari en professor Katerina Harvati van het Instituut voor Archeologische Wetenschappen van de Universiteit van Tübingen en internationale collega’s. De onderzoekers veronderstellen dat moderne mensen mogelijk betere strategieën hebben gehad dan de Neanderthalers om de stress voor hun kinderen tijdens moeilijke ontwikkelingsfasen te minimaliseren. Hun onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports.

De paleoantropologen bestudeerden 867 tanden, waaronder 423 van 74 individuele Neanderthalers en 444 van 102 individuele moderne mensen uit het Boven-Paleolithicum. De tanden werden ontdekt op 56 verschillende archeologische vindplaatsen in West-Eurazië. Zowel melktanden als blijvende tanden worden in de kindertijd gevormd. “Als kinderen infecties of andere ziektes krijgen of als de voedselvoorziening slecht is, kunnen groeistoornissen zich manifesteren in het tandglazuur. Omdat tanden zich niet vernieuwen, kunnen we dergelijke defecten ook in de tanden van volwassenen identificeren”, legt Sireen El Zaatari uit. De regelmaat van de vorming van tandglazuur maakt het mogelijk dergelijke gebeurtenissen te associëren met specifieke ontwikkelingsstadia in de kindertijd.

Mogelijke strategieën
Over het geheel genomen ontdekten de onderzoekers dat de Neanderthalers en moderne mensen uit het Boven-Paleolithicum in hun vroege kinderjaren aan vergelijkbare spanningen werden blootgesteld. “We hebben wel verschillen waargenomen in de verdeling van de tandglazuurdefecten over de ontwikkelingsstadia: bij moderne mensen kwamen glazuurdefecten vaker voor binnen de periode waarin de kinderen gespeend werden”, zegt Limmer.

Ter vergelijking: hoewel er ook verhoogde glazuurdefecten waren op het veronderstelde tijdstip van het spenen bij de Neanderthaler-kinderen, vond de piek van fysieke stress plaats in een later ontwikkelingsstadium.

De onderzoekers gaan ervan uit dat kinderen uit het Paleolithicum aan grote stress werden blootgesteld door het spenen, omdat een toegenomen vraag naar energie tijdens de groei samenviel met het verhoogde risico op ondervoeding. “Het is mogelijk dat de moderne mens een voordeel heeft verworven ten opzichte van de Neanderthalers door zijn kinderen beter te ondersteunen in deze moeilijke fase, bijvoorbeeld door de kinderen langer te beschermen en door een betere voedselvoorziening”, zegt El Zaatari.

Dit gedrag kan een factor zijn geweest die heeft bijgedragen aan het overleven van de moderne mens tot op de dag van vandaag, terwijl de Neanderthalers uitstierven. “Er wordt vaak beweerd dat Neanderthalers in een bijzonder barre klimaat met lage temperaturen leefden en dat dit ertoe leidde dat ze omkwamen. Toch werden Neanderthalers en moderne mensen gedurende een bepaalde periode onderworpen aan dezelfde klimatologische omstandigheden, daarom onderzoeken we andere verklaringen.”