Wil je je jong voelen? Zorg voor voldoende slaap

Het onderzoek van de Universiteit van Stockholm werpt licht op de aanzienlijke impact van slaap op onze perceptie van leeftijd en algeheel welzijn. Hier is een samenvatting van de bevindingen en hun implicaties:

Slaap en subjectieve leeftijd: Uit het onderzoek bleek dat er een sterke correlatie bestaat tussen onvoldoende slaap en het gevoel ouder te worden. Voor elke nacht onvoldoende slaap in de afgelopen maand voelden de deelnemers zich gemiddeld 0,23 jaar ouder. Bovendien toonde experimentele slaapbeperking aan dat deelnemers zich na slechts twee nachten beperkte slaap (slechts vier uur in bed per nacht) gemiddeld 4,4 jaar ouder voelden vergeleken met wanneer ze voldoende slaap hadden (negen uur in bed per nacht).

Slaperigheid en leeftijdsperceptie: De effecten van slaap op de subjectieve leeftijd bleken verband te houden met hoe slaperig de deelnemers zich voelden. Je extreem alert voelen ging gepaard met een jonger gevoel, terwijl extreme slaperigheid verband hield met je ouder voelen. De overgang van een alert gevoel naar een slaperig gevoel voegde een significante 10 jaar toe aan hoe oude deelnemers zich voelden.

Gevolgen voor het dagelijks leven: Het veiligstellen van de slaap wordt benadrukt als cruciaal voor het behouden van een jeugdig gevoel. Je jong en alert voelen is belangrijk voor de motivatie om actief te zijn, wat op zijn beurt een actievere levensstijl en gedrag bevordert dat bevorderlijk is voor de gezondheid. Daarom kan het geven van prioriteit aan voldoende slaap verreikende voordelen hebben voor het algehele welzijn en de levensduur.

Samenvattend onderstreept het onderzoek het belang van een goede nachtrust voor het behoud van een jeugdig gevoel van leeftijd en algemene gezondheid. Het geven van prioriteit aan een goede slaaphygiëne kan er niet alleen toe bijdragen dat mensen zich jonger voelen, maar kan mensen ook motiveren om gezonder gedrag te vertonen, waardoor een beter fysiek en mentaal welzijn wordt bevorderd.

Stockholm University

Links

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2024.0171