Verband ontdekt tussen musculoskeletale pijn en versnelde hersenveroudering

De studie gepubliceerd in Nature Mental Health werpt licht op het verontrustende verband tussen chronische musculoskeletale pijn (CMP) en versnelde hersenveroudering. Onder leiding van prof. TU Yiheng van het Instituut voor Psychologie van de Chinese Academie van Wetenschappen, in samenwerking met internationale experts, richt het onderzoek zich op de associatie tussen chronische kniepijn, met name als gevolg van knieartrose (KOA), en versnelde hersenveroudering.

Op basis van structurele MRI-gegevens van een substantieel cohort van meer dan 9.000 individuen, construeerden de onderzoekers een hersenleeftijdsmodel om de veroudering van de hersenen te vergelijken met de chronologische leeftijd. Uit de bevindingen blijkt dat personen met KOA, geïdentificeerd uit bronnen zoals de UK Biobank en aanvullende replicatiedatasets, een versnelde hersenveroudering vertonen vergeleken met hun gezondere tegenhangers. Deze versnelling heeft met name invloed op hersengebieden die een integraal onderdeel zijn van de cognitieve functie, zoals de hippocampus.

Van belang is het longitudinale bewijs dat in het onderzoek wordt gepresenteerd, wat suggereert dat de door de onderzoekers ontwikkelde marker voor hersenveroudering voorspellende waarde heeft met betrekking tot toekomstige geheugenafname en een verhoogd risico op dementie. Bovendien identificeerden de onderzoekers door middel van genetische analyse het gen SLC39A8 als een gemeenschappelijk verband tussen KOA en versnelde hersenveroudering. De expressie van dit gen in microgliale cellen en astrocyten onderstreept de potentiële rol van ontsteking en neurologische ontwikkeling in het waargenomen fenomeen.

De implicaties van deze studie reiken verder dan louter de erkenning van de neurocognitieve gevolgen van KOA; het biedt ook nieuwe perspectieven voor vroege detectie- en interventiestrategieën gericht op het verminderen van risicofactoren voor dementie. De samenwerking tussen multidisciplinaire teams in China en de Verenigde Staten onderstreept de mondiale noodzaak om de met elkaar verweven uitdagingen van veroudering, chronische pijn en cognitieve achteruitgang te begrijpen en aan te pakken. Deze gezamenlijke inspanning duidt op een uniforme aanpak om deze complexe problemen op internationale schaal aan te pakken.