Vaak verborgen veranderingen in hersenen bij mensen met hartaandoeningen

Een uitgebreide analyse waarbij meer dan 13.000 personen betrokken waren, heeft gemeenschappelijke veranderingen aan de bloedvaten in de hersenen onthuld bij mensen met verschillende hartaandoeningen, ongeacht of ze eerder een beroerte hebben gehad. Het onderzoek van Dr. Zien Zhou van het George Institute for Global Health, gepubliceerd in Neurology®, is het meest uitgebreide overzicht van verborgen hersenveranderingen die verband houden met hartaandoeningen tot nu toe.

Deze vasculaire veranderingen in de hersenen, die alleen door beeldvorming van de hersenen kunnen worden gedetecteerd, omvatten stille herseninfarcten (SBI), cerebrale kleine vaatziekte (CSVD), lacunes, laesies van de witte stof, asymptomatische microbloedingen en hersenatrofie. Ze verhogen het risico op een beroerte en dementie op de lange termijn, zelfs zonder onmiddellijke neurologische symptomen.

Uit de meta-analyse van 221 observationele onderzoeken uit de periode 1988 tot 2022 bleek dat ongeveer een derde van de mensen met een hartaandoening SBI vertoonde, terwijl een kwart een lacune had. Bovendien vertoonde tweederde wittestoflaesies, had een kwart asymptomatische microbloedingen en vertoonde meer dan de helft hersenatrofie.

Opvallend is dat deze hersenveranderingen even vaak voorkwamen bij personen met als bij personen zonder recente beroertes, zonder significante verschillen tussen de geslachten.

Dr. Zhou benadrukte dat hartziekten aanzienlijk bijdragen aan deze hersenveranderingen, mogelijk als gevolg van gedeelde risicofactoren zoals veroudering, hoge bloeddruk, diabetes, hyperlipidemie en roken. Een verminderde cardiale output bij sommige hartziektepatiënten kan de bloedtoevoer naar de hersenen beïnvloeden, wat bijdraagt aan vasculaire veranderingen en cognitieve stoornissen.

Verder onderzoek is nodig om de exacte mechanismen achter deze hersenveranderingen en de implicaties ervan voor het management te begrijpen. Dr. Zhou stelt voor om te onderzoeken of aanvullende MRI-scans voor personen die antistollingstherapie ondergaan, een veel voorkomende behandeling voor hartziekten, kosteneffectief kunnen zijn bij het voorkomen van nadelige effecten zoals hersenstolsels en bloedingen. Het verfijnen van de risicobeoordeling van deze complicaties zou de behandelingsveiligheid voor mensen met een hartaandoening kunnen vergroten.

Bron: The George Institute for Global Health

Links:
https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000209204