Relatie tussen academische stress en de gezondheid van het gebit

Nieuw onderzoek heeft als doel de relatie tussen academische stress, parodontale gezondheid en bepaalde biomarkers bij universiteitsstudenten te onderzoeken.

Academische stress: Dit heeft betrekking op de stress die studenten ervaren als gevolg van academische eisen, zoals examens, opdrachten, deadlines en algehele werkdruk.

Parodontale gezondheid: Verwijst naar de gezondheid van de weefsels die de tanden omringen en ondersteunen, waaronder het tandvlees, de parodontale ligamenten en het alveolaire bot. Een slechte parodontale gezondheid kan leiden tot aandoeningen zoals gingivitis en parodontitis.

Speeksel Cortisol: Cortisol is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress. Het meten van het cortisolgehalte in speeksel geeft inzicht in de stressrespons van het lichaam.

Nitriet- en nitraatspiegels: Nitriet en nitraat zijn moleculen die betrokken zijn bij verschillende fysiologische processen, waaronder de immuunfunctie en ontstekingen. Hun niveau in speeksel kan een indicatie zijn voor veranderingen in de mond en de systemische gezondheid.

Door de associatie tussen deze factoren te onderzoeken, wil de studie begrijpen hoe academische stress zowel de mondgezondheid (met name parodontale gezondheid) als de systemische gezondheid (zoals weergegeven door speekselcortisol en nitriet/nitraatspiegels) kan beïnvloeden. Inzicht in deze relaties kan bijdragen aan preventieve strategieën om de negatieve effecten van stress op de algehele gezondheid van universiteitsstudenten te verminderen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38538383/