Wonen in gewelddadige buurt beïnvloedt hersenontwikkeling van kinderen

Leven in buurten met veel geweld kan de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden door de manier te veranderen waarop een deel van de hersenen potentiële bedreigingen detecteert en erop reageert, wat mogelijk kan leiden tot een slechtere geestelijke gezondheid en andere negatieve uitkomsten, blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.

Zorgzame ouders kunnen kinderen echter helpen beschermen tegen deze schadelijke effecten, blijkt uit de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Developmental Psychology.

“Tientallen jaren van onderzoek hebben aangetoond dat opgroeien in buurten met geconcentreerde achterstanden negatieve resultaten op het gebied van academische, gedrags- en geestelijke gezondheid bij kinderen en tieners kan voorspellen. En recent onderzoek begint aan te tonen dat dit onder meer gebeurt door invloed uit te oefenen op de zich ontwikkelende hersenen”, zegt co-auteur Luke W. Hyde, PhD, van de Universiteit van Michigan. “Er is echter minder bekend over hoe buurtachterstand ‘onder de huid kruipt’ en de hersenontwikkeling beïnvloedt.”

Hyde en zijn collega’s veronderstelden dat een manier zou kunnen zijn via de amygdala, het centrum van het stressreactiesysteem van de hersenen dat betrokken is bij sociaal-emotioneel functioneren, het verwerken van bedreigingen en het leren van angst. De amygdala is gevoelig voor gezichtsuitdrukkingen, en uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld door familieleden zijn misbruikt of verwaarloosd, een verhoogde reactiviteit in de amygdala vertonen wanneer ze naar gezichten kijken met negatieve, angstige of neutrale uitdrukkingen.

Om te onderzoeken of blootstelling aan buurtgeweld ook de reactiviteit van de amygdala van kinderen zou kunnen beïnvloeden, analyseerden de onderzoekers gegevens van 708 kinderen en tieners in de leeftijd van 7 tot 19 jaar, gerekruteerd uit 354 gezinnen die deelnamen aan de Michigan Twins Neurogenetic Study. De meesten kwamen uit buurten met een bovengemiddeld niveau van armoede en achterstand, zoals gemeten door het US Census Bureau. Vierenvijftig procent van de deelnemers was jongens, 78,5% was blank, 13% was zwart en 8% was van een ander ras en etniciteit. De deelnemers woonden in een mix van landelijke, voorstedelijke en stedelijke gebieden in en rond Lansing, Michigan.

Tieners vulden een reeks enquêtes in waarin werd gevraagd naar hun blootstelling aan geweld in de gemeenschap, hun relatie met hun ouders en de opvoedingsstijl van hun ouders. Deelnemers lieten ook hun hersenen scannen door functionele MRI terwijl ze naar gezichten keken die boos, angstig, blij of neutraal waren.

Over het geheel genomen ontdekten de onderzoekers dat deelnemers die in meer achtergestelde buurten woonden meer blootstelling aan gemeenschapsgeweld rapporteerden. En deelnemers die meer blootstelling aan gemeenschapsgeweld meldden, vertoonden een hogere mate van reactiviteit van de amygdala op angstige en boze gezichten. De resultaten bleven zelfs gelden als er rekening werd gehouden met het inkomen van een individueel gezin, de opleiding van de ouders en andere vormen van blootstelling aan geweld thuis, zoals hardvochtig ouderschap en partnergeweld.

“Dit is logisch omdat het adaptief is voor adolescenten om beter op bedreigingen in te spelen als ze in een gevaarlijkere buurt wonen”, zegt Hyde.

Hij en zijn collega’s ontdekten echter ook dat verzorgende ouders de link tussen gemeenschapsgeweld en reactiviteit van de amygdala op twee manieren leken te kunnen verbreken.

“Ondanks dat ze in een achtergestelde buurt woonden, hadden kinderen met meer verzorgende en betrokken ouders minder kans om te worden blootgesteld aan geweld in de gemeenschap, en voor degenen die hieraan werden blootgesteld, verminderde het hebben van een meer verzorgende ouder de impact van blootstelling aan geweld op de hersenen,” zei Gabriela L. Suarez, een afgestudeerde student ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Michigan en co-auteur van het onderzoek. “Deze bevindingen laten zien hoe zorgzame en betrokken ouders het succes van hun kinderen helpen ondersteunen, zelfs in mogelijk moeilijke omstandigheden, en bieden aanwijzingen waarom sommige jongeren veerkrachtig zijn, zelfs als ze met tegenslagen worden geconfronteerd.”

Over het algemeen benadrukken de onderzoekers dat de studie de noodzaak benadrukt van structurele oplossingen om kinderen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van blootstelling aan gemeenschapsgeweld. Het wijst ook op de manieren waarop sterke, positieve ouders de veerkracht kunnen bevorderen van kinderen en tieners die aan tegenslagen worden blootgesteld.

“Ouders kunnen een belangrijke buffer zijn tegen deze bredere structurele ongelijkheden, en dus kan samenwerken met ouders een manier zijn om kinderen te helpen beschermen – terwijl we ook werken aan beleid om de concentratie van achterstanden in buurten en het risico op blootstelling aan geweld in de buurt te verminderen. gemeenschap”, zegt co-auteur Alex Burt, PhD, van de Michigan State University.