Hoe bepaalt de overheid welke pesticiden de boer wel en niet mag spuiten?

Hoe bepaalt de overheid welke pesticiden de boer wel en niet mag spuiten? Het grootschalig gebruik leidt maatschappelijk tot steeds meer ophef. Wetenschappers waarschuwen voor een verband met hersenziektes zoals parkinson. In Nederland is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verantwoordelijk voor het toetsen van de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Het instituut zegt onafhankelijk en kritisch te werk te gaan. Zembla onderzoekt de risico’s van pesticiden en ontdekt dat gevoelige informatie wordt achtergehouden.

Abonneer je op ons kanaal: http://bit.ly/ZEMBLA_BNNVARA