Engelse overheid verbied smartphones op scholen

De aankondiging van de minister van Onderwijs, Gillian Keegan, om het gebruik van mobiele telefoons op scholen in heel Engeland gedurende de hele schooldag, inclusief pauzetijden, te verbieden, is een belangrijke beleidsverandering gericht op het verbeteren van gedrag, het verminderen van afleiding en het aanpakken van problemen zoals online pesten.

Hier zijn enkele belangrijke punten over deze ontwikkeling:

Reden voor het verbod: Het verbod is ingegeven door de wens om storend gedrag aan te pakken, online pesten te bestrijden en de aandacht en focus van leerlingen tijdens de lessen te vergroten. Door de aanwezigheid van mobiele telefoons op scholen terug te dringen, wil de overheid een gunstiger leeromgeving creëren.

Internationale vergelijking: Engeland is niet de enige die een dergelijk verbod ten uitvoer legt. Andere landen zoals Frankrijk, Italië en Portugal hebben al soortgelijke verboden ingesteld op het gebruik van mobiele telefoons op scholen. Deze verboden worden vaak ingegeven door zorgen over de negatieve impact van mobiele telefoons op de academische prestaties en het welzijn van studenten.

Ondersteuning voor leraren: Deze stap wordt gezien als een manier om leraren en onderwijzend personeel te ondersteunen bij het handhaven van de discipline en het verbeteren van de leerervaring voor studenten. Tom Bennett, een gedragsadviseur op school, heeft zijn steun uitgesproken voor het verbod en merkt op dat het een meer gerichte en productieve leeromgeving kan creëren.

Overheidsfinancierings- en gedragshubs: Het verbod maakt deel uit van bredere inspanningen van de overheid om de onderwijsnormen op scholen te verhogen. Het wordt aangevuld met een aanzienlijke financieringstoezegging voor scholen, waaronder een investering van £10 miljoen in gedragshubs. Deze hubs zijn bedoeld om scholen te helpen het gedragsmanagement te verbeteren.

Vrijstellingen om medische redenen: De richtlijnen erkennen dat er beperkte uitzonderingen op het verbod kunnen bestaan, zoals situaties waarin studenten hun telefoon om medische redenen nodig hebben. Deze vrijstellingen zullen naar verwachting in de richtsnoeren worden beschreven.

Potentieel voor wettelijke wetgeving: Hoewel de richtlijn scholen aanmoedigt om het verbod vrijwillig ten uitvoer te leggen, geeft het ook aan dat de overheid zou kunnen overwegen om de richtlijn in de toekomst wettelijk verplicht te stellen als scholen er niet aan voldoen. Dit zou het verbod op mobiele telefoons op scholen tot een wettelijke vereiste maken.

Steun van de Verenigde Naties: De aankondiging komt overeen met waarschuwingen van de Verenigde Naties over de potentiële risico’s die verbonden zijn aan smartphones op scholen, vooral in termen van afleiding en online veiligheid.

Samenvattend betekent het besluit om het gebruik van mobiele telefoons op scholen in heel Engeland te verbieden een belangrijke stap in de richting van het creëren van een meer gerichte en gedisciplineerde leeromgeving. Het weerspiegelt de inzet van de overheid om de onderwijsnormen te verhogen en de zorgen over de impact van mobiele telefoons op het gedrag en de academische prestaties van studenten weg te nemen. De leidraad biedt flexibiliteit met beperkte vrijstellingen en signaleert tegelijkertijd de mogelijkheid van toekomstige wetgeving om het verbod af te dwingen.

https://www.gov.uk/government/news/mobile-phone-use-to-be-banned-in-schools-in-england