De unieke eigenschappen van je DNA

  1. Inleiding

Het overgrote deel (meer dan 85%) van doodsoorzaken op het westelijke halfrond wordt gevormd door degeneratieve ziekten: vooral hartziekten, kanker, suikerziekte en artritis.’

Het menselijke DNA [1] heeft 3,3, miljard bouwstenen van de moeder en 3,3, miljard bouwstenen van de vader. Zo’n 10 procent tussen mensen kan verschillen. Ongeveer 40 miljoen variaties komen bij mensen vaak voor en de rest is zeldzamer. De verschillen zitten op zo’n 350 miljoen plekken in het DNA bij de mensen. Deze variaties zijn samengevat in een zogenaamd DNA-profiel, dat informatie is en helpt om verschillen tussen mensen te verklaren zoals welk risico op ziekte je loopt.

Een afwijking in één gen = mutatie’

Een groot deel van de geneeskunde gaat uit van het denkbeeld dat je gezondheid nauwelijks te beïnvloeden is. De meeste artsen en biologen schrijven het lichamelijk functioneren en de gezondheid van een organisme toe aan het DNA. Het DNA wordt beschouwd als de architect, de bouwmeester én het centrale krachtstation van het lichaam, waarin de blauwdruk van de eiwitten en aminozuren van het lichaam zit. Maar dat verklaart nog niet of onvoldoende wáárom mensen ziek worden!

Ziektes veroorzaakt door infecties, allergieën of andere factoren’

Op dit ogenblik zijn er 7000 genetische ziekten bekend, waaronder zowel eerder onschuldige aandoeningen en aandoeningen met een beperkte handicap, zoals daltonisme, evenals zeer ernstige aandoeningen. Al deze ziekten worden veroorzaakt door een afwijking in een gen of chromosoom bij de patiënt! De meeste zijn zeldzaam en niet zo bekend, omdat een diagnose ervan moeilijk te stellen is. Een ziekte wordt zeldzaam genoemd wanneer ze minder dan 1 persoon op 2000 in de bevolking treft. Sommige, de zogenaamde ‘uiterst zeldzame’, treffen minder dan 1 Europeaan op 50 000. Bijvoorbeeld beenmergkanker ofwel de ziekte van Kahler: 1 op de 750.000.
Tachtig procent van de zeldzame ziekten hebben een genetische oorzaak, maar een zeldzame ziekte kan ook veroorzaakt worden door infecties, allergieën of andere externe factoren. Bij genetische complexe volksziekten, zoals osteoporose, kanker, alzheimer, Parkinson en diabetes heb je het niet over één gen [2] als oorzaak, maar heel véél genen met daarin verschillende variaties die kleine effecten kunnen hebben.

Moleculaire genetica en moleculaire techniek’

[1] DNA-stelsel. DNA werd in 1869 ontdekt door de Zwitserse arts Miesscher. DNA is de afkorting van het Engelse Deoxyribo Nucleic Acid en bevindt zich in de kern van cellen van alle levens wezens. Visueel gezien lijkt DNA op een soort wenteltrap, waarbij twee spiraalvormige ketens aan elkaar vast zitten. DNA= Devine Natural Awareness = het Goddelijke Natuurlijk Bewustzijn! Hét bewustzijn waar de kerninformatie over |Wie-we-werkelijk-zijn| ligt opgeslagen.
[2] Eén gen is eigenlijk niets anders dan een serie nucleotiden; stukjes DNA dat één biologische eigenschap regelt. Een gen is niets anders dan een klein chromosomaal fragmentje opgebouwd uit DNA; het bevat de genetische informatie die nodig is voor het maken van een eiwit. Op een chromosoom liggen een aantal genen achter elkaar. Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Genen zijn stukjes code van het DNA. De genen bevinden zich (net zoals de chromosomen) in de kern van onze lichaamscellen. Ze bevatten de informatie die nodig is voor het normaal functioneren van de cel (je zou ze kunnen vergelijken met de software van een computer). Het genetisch materiaal bij de mens bevat 46 chromosomen.

2.0 De rol van DNA bij ziekten

Een afwijking of een verandering in het DNA (ook wel een ‘mutatie’ genoemd) kan een ziekte veroorzaken of de kans op een ziekte verhogen (in het laatste geval heb je ‘aanleg’ voor een ziekte). Soms is de aandoening al bij de geboorte zichtbaar, maar het kan ook zo zijn dat je pas (veel) later in het leven ziek wordt.
Ook kan het zo zijn dat je ‘drager’ van een recessieve ziekte bent: je bent dan zelf niet ziek maar je draagt de DNA-afwijking wél bij je. Deze kun je doorgeven aan je kinderen. Een DNA-afwijking kan ook tijdens het proces van bevruchting of tijdens het leven ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer schadelijke stoffen je lichaam binnendringen. Wanneer de afwijking zich in lichaamscellen bevindt, is hij niet erfelijk. Als de DNA-afwijking zich in eicellen of zaadcellen bevindt, wordt deze doorgegeven aan het nageslacht. Vanaf dat moment is de mutatie erfelijk geworden.

Harvard-onderzoekers ontdekken nieuwe oorzaak van kanker’ [Magazine Wetenschap in Beeld, mei 2023, Nanna Vium]

Kanker kan in vrijwel elk orgaan ontstaan en is met 9,6 miljoen doden per jaar de op één na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Kanker neemt wereldwijd toe en legt een enorme druk op patiënten, hun familie en de gezondheidszorg. Daarom willen wetenschappers dolgraag begrijpen wat er precies misgaat in het lichaam, zodat ze nieuwe manieren kunnen vinden om deze oude ziekte te bestrijden.
Een mogelijke doorbraak is misschien wel dat de Harvard-onderzoekers het gen CDK13 ontdekte dat als een tumoronderdrukker werkt; een soort opruimingssysteem in de cellen dat zorgt dat kapotte overbrengers van genetische informatie, zgn. RNA-moleculen, worden verwijderd. Bij mensen met kanker troffen ze bij 21 procent van de onderzochte melanomen mutaties aan in CDK13 of in de eiwitten die bij het gen betrokken zijn.

Nieuw onderzoek toont aan dat kankercellen op bepaalde momenten van de dag je lichaam binnendringen en je organen vernietigen [Magazine Wetenschap in Beeld, mei 2023]

Mutatie ontdekt die mogelijke bescherming biedt tegen alzheimer’ [Magazine Wetenschap in Beeld, mei 2023, Nanna Vium]

Een internationaal onderzoeksteam een potentieel baanbrekende ontdekking gedaan, die de sleutel kan vormen tot een behandeling voor dementie. Bij de overgrote meerderheid van patiënten met de ziekte van Alzheimer hoopt het bèta-amyloïde-eiwit zich in de loop der tijd op en klontert het in de hersenen samen tot plaques. Het onderzoek van de hersenen van de Colombiaanse man liet inderdaad de karakteristieke klonters bèta-amyloïde zien, maar er werden nauwelijks tau-kluwens aangetroffen in het hersengebied dat bij de ziekte van Alzheimer doorgaans het eerst wordt aangetast, de entorinale schors. De verklaring is volgens de onderzoekers dat de man een andere mutatie had, die ze COLBOS hebben genoemd – een afkorting voor Colombia en Boston. Deze mutatie maakte hem weerbaar tegen dementie. Met deze nieuwe kennis hopen de onderzoekers uiteindelijk moleculen te kunnen ontwikkelen die het effect van de beschermende mutaties nabootsen. Een andere mogelijkheid is gentherapie te gebruiken om het DNA in de hersenen zo te wijzigen dat het effect wordt nagebootst van de mutaties die dementie lijken tegen te gaan.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat onderzoekers steeds meer aan de weet komen over het proces dat genen aan- en uitzet én door welke invloeden dat gebeurt. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving of onze voedingsgewoonten. We nemen feiten en ervaringen in ons op en kennen er betekenissen aan toe. Welke betekenissen we er mentaal, emotioneel of spiritueel aan toekennen, is vaak even belangrijk voor de activering van genen als de feiten op zich. Met als gevolg dat onze gedachten [1] sets van genen aan of uitzetten; een vakgebied waar epigenetica onderzoeken naar doet.
Epigenetica [2] onderzoekt de signaalbronnen buiten het DNA die de genexpressie reguleren. Het is dus het onderzoek naar de signalen die de genen aan- en uitzetten. Sommige signalen zijn van chemische aard; andere hebben een elektromagnetisch karakter. Sommigen komen van binnen het lichaam; andere zijn de reacties van ons lichaam op signalen van buiten het lichaam. Maar onthoudt, dat de activering van genen nauw samenhangt met genezing en de werkzaamheid van het immuunsysteem!

[2] Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genexpressie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern.
Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen ‘tot expressie komt’ doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt.

3.0 Slot

‘Vertel me uw DNA-code en ik zeg welke ziekte u krijgt’ [Professor Mike Snyder, Californië]

Het denkbeeld om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen is één van de grootste fouten die de hedendaagse mens – de farmaceutisch-medische wereld – begaat. Eigenlijk betekent het dat hij géén middelen bezit om die ziekten te genezen en ze daarom ongeneeslijk noemt. Maar door een bepaalde ziekte ongeneeslijk (bijv. beenmergkanker ofwel de ziekte van Kahler) te noemen, maakt hij de patiënt hopeloos – niet alleen t.a.v. de hulp van Boven. Als het doel van de Goddelijke Bron volmaakt-zijn is, dan is het bereiken van volmaaktheid mogelijk en daar gezondheid volmaaktheid is, kan deze ook verkregen worden! Iedereen bezit kracht naarmate hij meer of minder dichter bij de ziel – zijn innerlijke of hogere zelf – staat. Maar niet iedereen heeft een vonk van die goddelijke Geest in zich; en iedereen moet dan ook weten dat hij als genezer van zichzelf verantwoordelijk is over zijn eigen gezondheid. En, dat hij een rol in het leven te vervullen heeft voor zichzelf waarvoor niet de dokter of de genezer verantwoordelijk is.

Alle ziekten worden veroorzaakt door de geest’ [Neale D. Walsch]

We weten dat de unieke eigenschappen van DNA en RNA te maken hebben met hun vermogen om zich te repliceren en te communiceren. Maar wat minder bekend is, dat – wat betreft gezondheid en verjonging – er wel degelijk informatie voorhanden is die erop wijst dat de controle van de ‘geest over materie’ begint wanneer het DNA instructies krijgt om iets te doen. Dr. Deepak Chopra heeft een hele sectie van zijn boek Ageless Body, Timeless Mind gewijd aan het thema ‘DNA en bestemming’, waarin hij erop wijst dat ‘gewaarzijn’ wordt beïnvloed door bepaalde hormonen in het DNA-moleculaire proces. Bovendien stelt hij dat ‘de verantwoordelijkheid voor het veranderen van dit gewaarzijn of gewaarworden bij ieder afzonderlijk mens zelf ligt’.

DNA activatie?’

DNA lijkt complex, maar bestaat voornamelijk uit suiker en vier stikstof basemoleculen. Maar hoe weten ze wat ze moeten doen? Je leven hangt af van de wijze waarop deze moleculen denken, doen, invloed uitoefenen en zich delen, maar hebben wij enige zeggenschap over wat ze doen? Het antwoord luidt: ja, want uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Je hebt inderdaad iets in de melk te brokkelen. Aangetoond is dat onze emoties onze DNA (her-)programmeren en de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben uiteindelijke een nadelige invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel. In een volgende Nieuwsbrief wordt het één en ander verder uitgelegd.

Vraag: Is DNA-herprogrammering middels DNA activatie- en helingstechniek mogelijk zodat we alle ziekten kunnen oplossen?

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/365-de-unieke-eigenschappen-van-dna

https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/95-epigenetischeheelkunde