Tai Chi Chuan effectief tegen cognitieve achteruitgang

Studie levert wetenschappelijk bewijs dat Tai Chi Chuan cognitieve achteruitgang vertraagt met multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie, een heilzame therapie voor oudere personen met milde cognitieve stoornissen en diabetes type 2.

Onderzoekers ontdekten na 36 weken dat de Tai Chi Chuan-groep meer verbetering vertoonde dan de fitness wandelgroep en de controlegroep, hoewel er na 24 weken nog geen opmerkelijke verschillen tussen de groepen werden gezien, wat erop wijst dat verbetering in biomarkers en cognitie mogelijk pas daarna optreedt.

Uit deze studie is gebleken dat Tai Chi Chuan effectiever is dan fitness wandelen bij het verbeteren van de globale cognitie voor oudere volwassenen met T2D en MCI, waarvan we denken dat het belangrijk is dat het publiek Tai Chi leert en dat het een klinische referentie is voor het zorgpersoneel.

Alle groepen kregen een educatief seminarie over het omgaan met T2D en de voordelen van voeding en lichaamsbeweging voor het verbeteren van de conditie. Deelnemers in elke groep, behalve de controlegroep die geen verandering in levensstijl invoerde, deden Tai Chi Chuan of fitness wandelen gedurende 60 minuten elke keer drie keer per week onder instructie en supervisie van een medische gezondheidsprofessional.

Veranderingen werden aanvankelijk gemeten om een basislijn te krijgen, en na 24 weken en 36 weken werden de nuchtere bloedglucose waarden en andere metabole markers gebruikt, samen met het meten van Montreal Cognitive Assessment (MoCA)-scores om de cognitieve functie te bepalen die vergelijkbaar is met een wereldwijde schaal. MoCA is op een schaal van 0-30, waarbij een hogere score een hogere cognitieve functie aangeeft. Aan het einde van de 36 weken durende studie had de tai chi-groep een gemiddelde verbetering van 3,29 punten in de MoCA-score in vergelijking met de basislijn. De fitness-wandelgroep verbeterde slechts met 2,32 punten, waarbij de verbetering dramatisch vertraagde tussen de periode van 24 en 36 weken met een toename van 0,29 punten in vergelijking met een toename van -0,68 punten in de Tai Chi Chuan-groep.

Het uiteindelijke doel is om een meer wetenschappelijk Tai Chi Chuan trainingsprogramma op te zetten voor oudere volwassenen met T2D en MCI en de incidentie van progressie naar dementie in deze populatie te verminderen.

Verder onderzoek is nodig om dit doel te bereiken. Een beperking van de studie is de korte follow-up periode na afloop van de studie, die geen informatie geeft over de levensduur van dit type behandeling. Bovendien, aangezien beide activiteitengroepen ook educatieve seminars kregen over de voordelen van lichaamsbeweging, zou dit een vertekening in het onderzoek kunnen hebben gebracht. De onderzoekers rapporteerden een hoge mate van therapietrouw bij de oefeningen nadat het onderzoek was afgerond.

Het bestuderen van de effecten van Tai Chi Chuan op een grotere groep met minder beperkingen kan helpen inzicht te krijgen in de mogelijke voordelen ervan die zich kan uitstrekken tot andere groepen mensen die niet voldoen aan de enge criteria van het oorspronkelijk onderzoek, maar baat zouden hebben bij interventies die een betere fysieke en cognitieve gezondheid bevorderen.

Vertaling: Andre Teirlinck