Bloeddruk veroorzaakt zeer waarschijnlijk neurotische persoonlijkheidskenmerken

Diastolische bloeddruk – het laagste van de twee getallen in een bloeddrukmeting – veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk neurotische persoonlijkheidskenmerken, vindt onderzoek gepubliceerd in het open access-tijdschrift General Psychiatry.

En het onder controle houden kan neurotisch gedrag, angst en hart- en vaatziekten helpen beteugelen, concluderen de onderzoekers.

Hoge bloeddruk is een groot risico op hart- en vaatziekten en wordt in verband gebracht met psychologische factoren, zoals angst, depressie en neuroticisme, een persoonlijkheidskenmerk dat wordt gekenmerkt door gevoeligheid voor negatieve emoties, waaronder angst en depressie.

Maar welke oorzaken wat is niet helemaal duidelijk.

Om daar achter te komen, gebruikten de onderzoekers een techniek genaamd Mendeliaanse randomisatie. Dit gebruikt genetische varianten als proxy’s voor een bepaalde risicofactor – in dit geval bloeddruk – om genetisch bewijs te verkrijgen ter ondersteuning van een oorzakelijk verband, waardoor de vooroordelen die inherent zijn aan observationele studies worden verminderd.

Tussen 30% en 60% van de bloeddruk is te wijten aan genetische factoren, en meer dan 1000 genetische single-nucleotide polymorfismen, of kortweg SNP’s, zijn ermee geassocieerd. SNP’s helpen bij het voorspellen van iemands reactie op bepaalde medicijnen, gevoeligheid voor omgevingsfactoren en hun risico op het ontwikkelen van ziekten.

De onderzoekers putten uit 8 grootschalige studiedatasets met volledig genoom-DNA dat was geëxtraheerd uit bloedmonsters van mensen van overwegend Europese afkomst (genoombrede associatiestudies).

Ze pasten Mendeliaanse randomisatie toe op de 4 kenmerken van bloeddruk: systolische bloeddruk (736.650 monsters), diastolische bloeddruk (736.650), polsdruk (systolische minus diastolische bloeddruk; 736.650) en hoge bloeddruk (boven 140/90 mm Hg ; 463.010) met 4 psychologische toestanden: angst (463.010 monsters), depressieve symptomen (180.866), neuroticisme (170.911) en subjectief welzijn (298.420).

Uit de analyse bleek dat hoge bloeddruk en diastolische bloeddruk significante oorzakelijke effecten hadden op neuroticisme, maar niet op angst, depressieve symptomen of subjectief welzijn.

Maar na correctie voor meerdere tests was alleen de diastolische bloeddruk significant geassocieerd met neuroticisme (meer dan 90%), gebaseerd op 1074 SNP’s.

De onderzoekers erkennen bepaalde beperkingen van hun bevindingen. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om pleiotropie volledig uit te sluiten, waarbij één gen verschillende eigenschappen kan beïnvloeden. En de bevindingen zijn misschien niet breder toepasbaar dan mensen van Europese afkomst.

Maar bloeddruk verbindt de hersenen en het hart en kan zo de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken bevorderen, leggen ze uit.

“Mensen met neuroticisme kunnen gevoelig zijn voor de kritiek van anderen, zijn vaak zelfkritisch en ontwikkelen gemakkelijk angst, woede, zorgen, vijandigheid, zelfbewustzijn en depressie.

“Neuroticisme wordt gezien als een belangrijke oorzakelijke factor voor angst- en stemmingsstoornissen. Personen met neuroticisme ervaren vaker hoge mentale stress, wat kan leiden tot verhoogde [bloeddruk] en hart- en vaatziekten”, schrijven ze.

En ze stellen voor: “Passende bewaking en controle van de bloeddruk kan gunstig zijn voor de vermindering van neuroticisme, neuroticisme-opwekkende stemmingsstoornissen en hart- en vaatziekten.”

Persbericht BMJ Media Relations