Nieuwe studie verklaart verband tussen diabetes en urineweginfecties

Lagere immuniteit en terugkerende infecties komen vaak voor bij type 1 en type 2 suikerzieken. Onderzoekers van het Karolinska Institutet in Zweden tonen nu aan dat het immuunsysteem van mensen met diabetes lagere niveaus heeft van het antimicrobieel peptide psoriasine, wat de urineblaas celbarrière aantast, waardoor het risico op urineweginfectie toeneemt. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications.

Diabetes is het gevolg van een gebrek aan insuline en/of een verminderde werking van insuline.  Insuline is een hormoon dat glucose (suiker) en dus energie reguleert voor de cellen. Bij diabetes type 1 stopt het lichaam met de productie van insuline, terwijl bij diabetes type 2 cellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline, wat bijdraagt aan hoge bloedglucose waarden. Diabetes komt veel voor en tast de gezondheid op vele manieren aan.

Eén effect is dat het aangeboren immuunsysteem aangetast wordt, waardoor er veel mensen te kampen krijgen met een verhoogde vatbaarheid voor reguliere infecties, zoals: urineweginfecties (UTI) veroorzaakt door E. coli-bacteriën. Bij mensen met diabetes, is de kans groter dat deze leiden tot algemene bloedvergiftiging, sepsis, afkomstig uit de urinewegen.

Weetenschappers van Karolinska Institutet hebben nu onderzocht of: glucosespiegels bij mensen met diabetes (type 1, type 2 of prediabetes) zijn gekoppeld aan psoriasine, een endogeen antibioticum dat deel uitmaakt van het aangeboren immuunsysteem. Gebruik makend van urine, urine blaascellen en bloedserum monsters van patiënten, analyseerden de onderzoekers niveaus van psoriasin en andere peptiden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het blaasslijmvlies intact blijft en beschermd tegen infectie. De bevindingen werden vervolgens geverifieerd bij muizen en urineblaas cellen met en zonder infectie.

“We ontdekten dat hoge glucoseconcentraties de niveaus van het antimicrobieel peptide psoriasin vermindert, terwijl insuline geen effect heeft”, zegt Annelie Brauner, hoogleraar aan de afdeling Microbiologie, Tumor en Celbiologie, Karolinska Institutet die de studie leidde. “Mensen met diabetes hebben lagere niveaus van psoriasine, wat de beschermende barrièrefunctie van de cellen verzwakt en het risico op blaasontsteking verhoogt .”

Oestrogeentherapie verminderde bacteriële populatie.

De onderzoeksgroep van professor Brauner heeft eerder aangetoond dat behandeling met oestrogeen de beschermende functie van blaascellen bij mensen en muizen herstelt en daardoor helpt bij het reguleren van de immuunrespons op een urineweginfectie. De onderzoekers hebben daarom getest hoe oestrogeen behandeling van invloed is op geïnfecteerde cellen blootgesteld aan hoge glucoseconcentraties. Ze vonden dat de behandeling de niveaus van psoriasine verhoogde en de bacteriële populaties verminderde, wat aangeeft dat de behandeling ook effect kan hebben bij diabetespatiënten.

“We zijn nu van plan om dieper in te gaan op de onderliggende mechanismen van infecties bij mensen met diabetes”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek Soumitra Mohanty, onderzoeker bij dezelfde afdeling bij Karolinska Institutet. “Het uiteindelijke doel is om het risico op infectie in deze groeiende patiëntengroep in te dijken.”

vertaling: Andre Teirlinck