Verband tussen luchtvervuiling en verhoogd risico op COVID-infectie en overlijden

Meer dan 4.250 COVID-19-sterfgevallen hadden in één jaar voorkomen kunnen worden als heel Californië had voldaan aan de National Ambient Air Quality Standards voor PM2.5

Californië is de thuisbasis van enkele van de hoogste concentraties luchtvervuiling in de US. Uit een onderzoek dat is vrijgegeven door het Tracking California programma van het Public Health Institute, blijkt dat luchtvervuiling het risico op COVID-19-infectie en overlijden verhoogt. De studie, Association Between Long-Term Exposure to Particulate Air Pollution with SARS-CoV-2 Infections and COVID-19 Deaths in California, U.S.A., werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van de University of California, San Francisco.

Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen luchtvervuiling en de morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 en hebben hun beoordeling gericht op gebieden die groter zijn dan de lokale buurten. Dit is de eerste studie in zijn soort voor Californië die kijkt naar luchtvervuilingsgegevens op buurtniveau en meer dan 3 miljoen SARS-CoV-2-infecties en ongeveer 50.000 COVID-19-sterfgevallen in Californië van februari 2020 tot februari 2021 die de risico’s evalueerde met langdurige hoge niveaus van fijnstof (PM2,5). Hoge niveaus van de luchtverontreinigende stof PM2.5 kunnen een negatieve invloed hebben op onze gezondheid en kunnen astma, longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken. Het onderzoek richtte zich ook op gegevens op individueel niveau, zoals leeftijd en geslacht.

Resultaten.

De onderzoekers stelden vast dat personen die in buurten woonden met de hoogste langdurige PM2,5-blootstelling: 20% meer risico hadden op SARS-CoV-2-infecties en 51% hoger risico op sterfte door COVID-19.

De kans was ook hoger in gemeenschappen met een laag inkomen.

Gebieden met de grootste concentratie PM2,5 waren San Joaquin Valley en South Coast in Californië. Onderzoekers schatten dat 9% of ongeveer 4.250 COVID-19-sterfgevallen tijdens de onderzoeksperiode voorkomen hadden kunnen worden als de staat had voldaan aan de National Ambient Air Quality Standards voor PM2.5. De normen omvatten de maximaal toelaatbare niveaus voor  fijne deeltjes die in dit onderzoek zijn geanalyseerd, een verontreinigende stof die een groot risico vormt voor de volksgezondheid omdat het diep in de longen kan doordringen.

“Kleurlingen leven in gemeenschappen met één van de ergste luchtvervuilingen en hebben ook een grotere kans om ziek te worden en zelfs een grotere kans om te overlijden aan COVID”, zegt Paul English, hoofdauteur van de studie en directeur van PHI’s Tracking California programma. “Dit is echt zorgwekkend, vooral in regio’s zoals de San Joaquin Valley waar op dit moment bosbranden plaatsvinden die bijdragen aan nog meer luchtvervuiling. We kunnen levens redden door ervoor te zorgen dat gezinnen en scholen toegang hebben tot gratis en goedkope luchtreinigers, en dat buitenwerkers betaald verlof krijgen en voldoende persoonlijke bescherming tijdens zwaar vervuilende periodes door bosbranden”, voegde English eraan toe.

Langdurige ongelijkheid en racisme hebben bijgedragen aan reeds bestaande medische aandoeningen en slechte gezondheidsresultaten bij lage inkomens en gekleurde gemeenschappen, waardoor ze een groter risico lopen op COVID-ziekte en overlijden. Deze zelfde gemeenschappen ervaren de last van ongelijke verdeling van milieurisico’s en vervuiling en hebben onvoldoende middelen om hun gezondheid te beschermen.

“Ons onderzoek werpt een helder licht op het belang van het verminderen van de niveaus van luchtvervuiling om de volksgezondheid te beschermen en, belangrijker nog, om levens te redden”, zegt Peggy Reynolds, professor in de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek aan de Universiteit van Californië, San Francisco. .

Dit onderzoek werd gefinancierd door de California Air Resources Board. De University of California, Los Angeles en University of California, Davis hebben technische assistentie verleend bij dit project.

Dr. Paul English, directeur van PHI’s Tracking California, spreekt over een nieuwe studie die het verband aantoont tussen luchtvervuiling – inclusief rook van bosbranden – en een verhoogd risico op COVID-infectie en overlijden.

Vertaling: Andre Teirlinck