Eerste tranche wijziging wet publieke gezondheid naar Raad van State

De minsterraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met verzending voor advies aan de Raad van State van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De Eerste tranche voorziet in grondslagen om collectieve maatregelen te treffen voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel. De betrokkenheid van de beide Kamers en de bescherming van grondrechten wordt in het wetsvoorstel gewaarborgd.

Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden. Het is van belang snel te kunnen handelen wanneer de situatie in Nederland daarom vraagt. De juridische basis voor het nemen van maatregelen is daarbij noodzakelijk.

In de Eerste tranche van wijzigingen zijn grondslagen opgenomen voor maatregelen in verband met:

  • Veilige afstand;
  • Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer;
  • Test- en quarantaineplicht voor inreizigers.

De Eerste tranche is van woensdag 8 juni tot en met woensdag 29 juni 2022 in openbare consulatie geweest. Eind augustus verwacht de minister het wetsvoorstel te kunnen indienen bij de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking kan treden, is afhankelijk van de behandeling in Tweede en Eerste Kamer.