De yin en yang van empathie

Mensen zijn geëvolueerd als sociale dieren. Van kinds af aan leren we de voordelen van het smeden van banden en empathie zijn als een strategie om te overleven en mentaal welzijn – of dat is tenminste het ideaal.

Soms veranderen dergelijke banden echter in het weefsel van tribalisme, waardoor bepaalde individuen worden onderworpen aan discriminerend gedrag of discriminerende houdingen.

Nu heeft een team van onderzoekers van de Universiteit van Kyoto uitgebreid geanalyseerd hoe sociale banden een soort bipolariteit vertonen. Positief is dat interpersoonlijke relaties worden versterkt; aan de negatieve kant lijken sociale banden zich te manifesteren in de vorm van empathische nood en stigma-gerelateerde angst.

“Tijdens de eerdere fase van de pandemie overschatten sommige mensen hun zorgen dat hun Covid-positieve status aan anderen zou worden onthuld en stress voor hen zou veroorzaken”, zegt hoofdauteur Shisei Tei.

De donkere kant van sociale banden komt ook naar voren in groupisme en groepsdruk, waar door angst veroorzaakte vijandige stereotypen en waakzaamheid geassocieerd worden met individuen die zich buitengesloten voelen.

“We hebben heel weinig onderzoek gezien naar hoe mensen tijdens de recente pandemie onderhandelden over sociale banden, vooroordelen en conflicten tussen groepen veroorzaakt door angst”, voegt de auteur toe.

Tei en zijn co-auteur Junya Fujino verzamelden kwalitatief bewijs dat wees op de tweezijdigheid van sociale banden en empathisch gedrag. De Covid-19-pandemie heeft substantiële anekdotische gegevens opgeleverd over angst, conflicten en cognitieve flexibiliteit, bevestigd door andere onderzoeken met behulp van hersenafbeeldingstechnieken en neuro-economie.

De resultaten van hun recensie verrasten en inspireerden de auteurs om na te denken over het tapijt van menselijk sociaal gedrag verweven met percepties van identiteit en verbondenheid.

“De verstoringen van sociale banden, mogelijk beïnvloed door recente oorlogsgerelateerde gebeurtenissen en massale schietpartijen, veralgemenen onze theorie van sociale banden binnen de groep en empathie”, merkt Tei op.

Gewapend met de kennis die uit deze studie is verkregen, zijn wetenschappers en beleidsmakers waarschijnlijk beter toegerust om problemen op te lossen die voortkomen uit conflicten en verstoringen tussen groepen.

De auteur concludeert: “Het zoeken naar nieuwe, op wetenschap gebaseerde manieren om cognitieve flexibiliteit en empathie tussen groepen aan te moedigen, kan humanitaire actie stimuleren.”

Links

https://www.kyoto-u.ac.jp/

https://doi.org/10.1057/s41599-022-01210-8

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/department/207