WHO probeert stilzwijgend International Health Regulations te wijzigen

Op vrijdag 1 december was de deadline voor het aantekenen van bezwaar tegen door de WHO voorgestelde amendementen op de zogeheten International Health Regulations (IHR). Deze wijzigingen maken inbreuk op de soevereiniteit en autonomie van Nederland als het gaat om de aanpak van gezondheidscrises en ons gezondheidsbeleid in het algemeen. Als het aan de WHO ligt, worden deze amendementen stilzwijgend doorgevoerd. Maar wat BVNL betreft niet.

Stille machtsgreep
De World Health Organization (WHO) is bezig aan een stille machtsgreep. Met de coronacrisis als aftrap beweegt deze ongekozen club van gezondheidsglobalisten ons richting een totalitair regime, dat niets met volksgezondheid, maar alles met macht, geld en belangen te maken heeft. Enige tijd geleden ondertekenden dertig Tweede Kamerleden een verzoek aan de Minister van Buitenlandse Zaken om een Nederlands voorbehoud te maken op de geplande amendering van de International Health Regulations van de WHO, totdat er een parlementaire behandeling over deze wijziging had plaatsgevonden. BVNL stelde al eerder Kamervragen over deze amendementen. De beloofde brief van het kabinet aan de WHO nav het verzoek van verschillende Tweede Kamerleden om een voorbehoud en een parlementaire behandeling, heeft niemand ooit gezien.

BVNL diende daarom deze week, voor de deadline van 1 december 2023, middels een aangetekende verklaring aan de WHO, bezwaar aan tegen de amendering. Gisteren, op 29 november 2023, liet Minister Kuipers van VWS in de beantwoording op Kamervragen van het lid Pouw-Verweij plotseling weten dat er ‘op dit moment een nationale goedkeuringsprocedure wordt voorbereid’. BVNL wil weten waar de vermeende brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de WHO is over het Nederlandse voorbehoud en, als deze brief er daadwerkelijk is, waarom deze is achtergehouden. Daarnaast wijst BVNL erop dat vanuit het Europees Parlement ook een bezwaar is aangetekend.

Thuis opgesloten met drie mondkapjes op
Wybren van Haga: “De tentakels van de WHO grijpen sluipenderwijs steeds verder om zich heen. Zo meteen zitten we met een pandemieverdrag vol idiote, schadelijke maatregelen en bevoegdheden, dat de autonomie van ons land en ons gezondheidsbeleid totaal ondergraaft. De WHO roept een gezondheidsramp uit en voor we het weten worden we allemaal weer opgesloten in onze huizen met drie mondkapjes op. Of krijgen we klimaatlockdowns onder het mom van de volksgezondheid. Terwijl de wereld wordt afgeleid met allerhande wanbeleid en grote en kleine crises, wordt onze soevereiniteit geraffineerd door de achterdeur weggeloodst. Als we niet heel alert zijn, worden we op een dag wakker in een land waarin wij niets meer over onszelf te zeggen hebben. Het belang van Nederland wordt niet gediend door naar de pijpen te dansen van een stel megalomane bureaucraten die geen feiten van fictie kunnen onderscheiden. BVNL zei het al eerder: Nederland moet uit de WHO stappen.”

Oplossing voor Wajongers die geen recht hebben op kwijtschelding lokale belasting

Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aan gemeenten en waterschappen gevraagd om voor deze groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan. Inwoners die …

Lees verder

Bescherming omwonenden industrie moet beter

Overheid en bedrijven moeten de gezondheid van omwonenden van industrie beter beschermen. Gezondheid moet volwaardig worden meegenomen bij het maken van beleid en in het toezicht. Ook moet het contact met de omwonenden beter. Het kabinet gaat hiermee aan de slag. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) vandaag in een reactie op het rapport ‘Industrie …

Lees verder

Wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is vandaag door het Kabinet van de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer. De energietoeslag 2023 is, net als in 2022, bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om hen te helpen de hogere energiekosten te betalen. …

Lees verder

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), …

Lees verder

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) …

Lees verder

Eerste tranche wijziging wet publieke gezondheid naar Raad van State

De minsterraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met verzending voor advies aan de Raad van State van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De Eerste tranche voorziet in grondslagen om collectieve maatregelen te treffen voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel. De betrokkenheid van …

Lees verder

Minister Helder wil regeldruk in de zorg verder verminderen

  Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. Het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg moet werkplezier in de zorg vergroten en meer tijd vrijmaken om zorg te bieden. De ambitie van het programma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en …

Lees verder