1 op de 5 hartpatiënten gebruikt medicijnen voor de geestelijke gezondheid

Volgens onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC), worden antidepressiva en andere psychiatrische medicijnen in verband gebracht met een bijna verdubbeld risico op vroegtijdig overlijden bij patiënten met hartaandoeningen. (1)

“Onze studie toont aan dat het gebruik van psychofarmaca veel voorkomt bij mensen met een hartaandoening. Bovendien had bijna een op de drie patiënten symptomen van angst. Patiënten met hartaandoeningen moeten systematisch worden beoordeeld op psychische stoornissen en hen wordt gevraagd of ze psychotrope medicijnen gebruiken en om welke reden’, zei studieauteur Dr. Pernille Fevejle Cromhout van het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen, Denemarken.

“Het is belangrijk om te onthouden dat het voorschrijven van een psychotrope drug een indicatie is van een psychische stoornis, die op zichzelf zou kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op overlijden”, zei Dr. Cromhout. “Verder onderzoek is nodig om te evalueren of de hogere mortaliteit te wijten is aan het gebruik van psychotrope medicatie of de onderliggende psychische aandoening.”

Eerdere studies hebben een verband gevonden tussen symptomen van angst en slechte gezondheidsresultaten, waaronder overlijden, bij patiënten met hartaandoeningen. (2,3) In deze studie werd onderzocht of dit verband kan worden verklaard door het gebruik van psychotrope medicatie.

Aan de studie namen 12.913 patiënten deel die in het ziekenhuis waren opgenomen voor ischemische hartziekte, aritmieën, hartfalen of hartklepaandoeningen uit de nationale enquête van DenHeart. Deelnemers vulden een vragenlijst in bij ontslag uit het ziekenhuis en werden geclassificeerd als angstsymptomen als ze een acht of hoger scoorden op de angstsubschaal van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A).

Informatie over medicijnen is verkregen met behulp van landelijke registers. Patiënten werden gedefinieerd als gebruikers van psychofarmaca als ze in de zes maanden voorafgaand aan ziekenhuisopname ten minste één recept hadden gekregen van benzodiazepines, benzodiazepine-achtige medicijnen, antidepressiva of antipsychotica. Patiënten werden gevolgd gedurende een jaar na ontslag uit het ziekenhuis wegens overlijden door alle oorzaken.

De onderzoekers ontdekten dat 2.335 deelnemers (18%) in de zes maanden voorafgaand aan de ziekenhuisopname minstens één recept voor psychotrope medicatie hadden ingewisseld. De meest gebruikte medicijnen waren benzodiazepinen (68%) en antidepressiva (55%). Het gebruik van psychotrope medicatie was hoger bij vrouwen, oudere patiënten, rokers, patiënten die weduwe waren, mensen met een lagere opleiding en patiënten met een groter aantal naast elkaar bestaande gezondheidsproblemen.

Bijna een derde van de hartpatiënten (32%) werd geclassificeerd als angstig. Het gebruik van psychofarmaca was twee keer zo hoog bij patiënten met angst (28%) in vergelijking met patiënten zonder angst (14%).

In totaal overleden 362 patiënten (3%) binnen het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Het sterftecijfer na een jaar was significant hoger bij gebruikers van psychotrope medicatie (6%) in vergelijking met niet-gebruikers (2%). Het inwisselen van een recept voor psychotrope medicatie binnen de zes maanden voorafgaand aan ziekenhuisopname was geassocieerd met 1,90 hogere kans op overlijden door alle oorzaken gedurende het jaar na ontslag na correctie voor leeftijd, geslacht, hartdiagnose, naast elkaar bestaande aandoeningen, rookstatus, lichaamsgewicht index, opleidingsniveau en burgerlijke staat. De aanwezigheid van angst was geassocieerd met een 1,81 hogere kans op overlijden door alle oorzaken in dezelfde periode.

Wanneer de analyses ook werden gecorrigeerd voor het gebruik van psychotrope medicatie voorafgaand aan de ziekenhuisopname en de aanwezigheid van angst, werden de associaties zwakker. Het gebruik van psychotrope medicatie was geassocieerd met 1,73 hogere kans op overlijden en angst met 1,67 hogere kans op overlijden. Dr. Cromhout legt uit: “De verzwakking van de relaties suggereert dat het verband tussen psychotrope medicatie en de dood wordt beïnvloed door de aanwezigheid van angst. En evenzo dat het verband tussen angst en dood wordt beïnvloed door het gebruik van psychotrope medicijnen.”

Ze vervolgde: “Patiënten met een hartaandoening die aan angst lijden, moeten de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die bij hun behandeling betrokken zijn, informeren zoals ze zouden doen met elke andere co-existente aandoening. Ze moeten ook vragen dat hun angst wordt erkend als belangrijk en gelijk aan hun hartziekte.”

1Cromhout PF, Christensen AV, Jørgensen MB, et al. Exploring the use of psychotropic medication in cardiac patients with and without anxiety and its association with 1-year mortality. Eur J Cardiovasc Nurs. 2022. doi:10.1093/eurjcn/zvab111.
Link will go live on publication:
https://academic.oup.com/eurjcn/article-lookup/doi/10.1093/eurjcn/zvab111
2Watkins LL, Koch GG, Sherwood A, et al. Association of anxiety and depression with all-cause mortality in individuals with coronary heart disease. J Am Heart Assoc. 2013;2:e000068.
3Berg SK, Rasmussen TB, Thrysoee L, et al. Mental health is a risk factor for poor outcomes in cardiac patients: findings from the national DenHeart survey. J Psychosom Res. 2018;112:66–72.