Acht stoffen toegevoegd aan rapport VS over kankerverwekkende stoffen

Een chronische bacteriële infectie, een vlamvertrager en zes bijproducten van waterdesinfectie worden vermeld in een nieuw HHS-kankerrapport.

Acht stoffen zijn toegevoegd aan het rapport over kankerverwekkende stoffen, waardoor de totale lijst op 256 stoffen komt waarvan bekend is of redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze kanker veroorzaken bij de mens. Dit is het 15e rapport over kankerverwekkende stoffen, een cumulatief rapport, in opdracht van het Congres en opgesteld door het National Toxicology Program (NTP) voor de secretaris van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services. De publicatie van dit rapport valt samen met de 50e verjaardag van de National Cancer Act van 1971, die de strijd tegen kanker op gang bracht.

In het nieuw rapport wordt chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori (H. pylori) vermeld als kankerverwekkend voor de mens. Het vlamvertragend chemisch antimoontrioxide en zes haloazijnzuren (HAA’s) die worden aangetroffen als bijproducten van waterdesinfectie, worden vermeld als redelijkerwijs te verwachten dat ze kankerverwekkend voor de mens zijn.

“Kanker beïnvloedt het leven van bijna iedereen, direct of indirect”, zegt Rick Woychik, Ph.D., directeur van het National Institute of Environmental Health Sciences en NTP. “Aangezien de identificatie van kankerverwekkende stoffen een belangrijke stap is in de preventie van kanker, vertegenwoordigt de publicatie van het rapport een belangrijke overheidsactiviteit om de volksgezondheid te verbeteren.”

Het rapport over kankerverwekkende stoffen identificeert veel verschillende omgevingsfactoren, gezamenlijk stoffen genoemd, waaronder chemicaliën; infectieuze agentia, zoals virussen; fysische middelen, zoals röntgenstralen en ultraviolette straling; en blootstellingsscenario’s. Een stof wordt vermeld als ofwel bekend als kankerverwekkend voor de mens of als redelijkerwijs te verwachten dat het kankerverwekkend voor de mens is, om het potentiële gevaar aan te geven.

Het rapport bevat geen schattingen van het kankerrisico, omdat veel factoren die van invloed zijn op het al dan niet krijgen van kanker. Deze omvatten de kankerverwekkende potentie van de stof, het niveau en de duur van de blootstelling en de gevoeligheid van een persoon voor de kankerverwekkende werking van de stof.

Chronische infectie met H. pylori.
H. pylori is een bacterie die in de maag koloniseert en gastritis en maagzweren kan veroorzaken. De meeste mensen vertonen geen symptomen. Chronische infectie kan leiden tot maagkanker en een zeldzaam type maaglymfoom. Infectie vindt voornamelijk plaats door persoonlijk contact, vooral in drukke woonomstandigheden, en kan optreden door bronwater te drinken dat is verontreinigd met H. pylori.
Mensen die in armoede leven en bepaalde raciale, etnische en immigrantengroepen worden onevenredig getroffen door H. pylori-infectie. Behandeling van geïnfecteerde mensen met maagzweren of tekenen van maaginfectie kan hun risico op kanker verminderen.

Antimoontrioxide.
Antimoontrioxide wordt voornamelijk gebruikt als bestanddeel van vlamvertragers in kunststoffen, textiel en andere consumentenproducten. De hoogste blootstelling komt voor bij werknemers die de stof produceren of gebruiken om vlamvertragers te maken.
Andere mensen worden mogelijk blootgesteld aan lage niveaus van antimoontrioxide door het inademen van verontreinigde buitenlucht of stof van de slijtage van vlamvertragende consumentenproducten, zoals tapijten en meubels. Staats- en federale instanties beperken de blootstelling aan de stof op de werkplek en in het milieu door middel van regelgeving.

Zes haloazijnzuren (HAA’s) gevonden als bijproducten van waterdesinfectie.
Waterbehandeling verwijdert verontreinigingen en ziekteverwekkers uit drinkwater. HAA’s worden gevormd tijdens de desinfectie van water door een reactie tussen de op chloor gebaseerde desinfectiemiddelen en organisch materiaal in het bronwater.
Ongeveer 250 miljoen inwoners van de VS gebruiken gemeenschappelijke watersystemen en worden mogelijk blootgesteld aan HAA’s in gedesinfecteerd water. Gemeentelijke watersystemen controleren op sommige HAA’s. Verbeteringen in desinfectietechnologie, zoals filtratiemethoden, kunnen de niveaus van HAA’s in drinkwater verlagen.
De volgende zes HAA’s zijn opgenomen in het rapport:

Bromochloroacetic acid (BCA)
Bromodichloroacetic acid (BDCA)
Chlorodibromoacetic acid (CDBA)
Dibromoacetic acid (DBA)
Dichloroacetic acid (DCA)
Tribromoacetic acid (TBA)

Vertaling: Andre Teirlinck