Het herkennen van je hogere levensdoel

‘Het levensdoel – levenswerk – van de ziel’

Iedereen op aarde heeft een hoger doel en als ik spreek over een hoger doel dan heb ik het over het doel van de ziel en niet over die van de geest die overladen is met emoties, persoonlijkheid en gedachten; de bestaande (spirituele) overtuigingen.

Om je hogere levensdoel te zien, moet je verder kijken dan de gedachtevormen die de massa erop nahoudt! Maar velen zijn helaas opgegroeid met een grote nadruk op bezig zijn, iets moeten bereiken, naam maken, iets presteren, op één of andere manier iets waardig zijn, respect afdwingen, etc. etc. Alles moet dan ook nog snel gebeuren. In onze westerse cultuur wordt er dan ook meer de nadruk gelegd op uiterlijke productiviteit dan op innerlijke vrede, vreugde, liefde en medeleven.

2.0 Persoonlijk levensdoel

Het levenspad is ieder pad dat jij maar wilt

Het herkennen van je hogere levensdoel stelt je in staat je ‘levenslot’ [1] te manifesteren. Het is niet zo dat je vóór je geboorte je een koers uitzette in samenspraak met de hogere goddelijke wezens en die automatisch moest volgen. Neen, je legde vóór je fysieke geboorte wat basis-fundamenten vast, voorzag jezelf van bepaalde ouders en koos ervoor om in een bepaald deel van de wereld geboren te worden. Jij stelde de omstandigheden voor je leven op, zodat je als een ‘projectiel’ in een bepaalde richting zou gaan. Ben je eenmaal op aarde belandt – geboren worden in een fysiek lichaam – dan is je leven absoluut spontaan! Er wordt dan van moment tot moment beslist over situaties en omstandigheden die je in het dagelijkse leven tegenkomt. Er is géén vooraf bepaalde grens voor hoe ‘hoog’ je kunt komen, want er zijn géén opgelegde grenzen door God, de Kosmische Intelligentie of de hogere energiewezens vastgesteld.

Jij veroorzaakt – creëert – bepaalde omstandigheden en situaties, omdat je aan bepaalde ‘dingen’ (bijv. onverwerkte emotionele, traumatische levenservaringen, geluk, liefde, e.d.) behoefte hebt; om bepaalde ‘dingen’ (bijv. boosheid, agressie, liefdesverdriet, eenzaamheid, geld, macht, e.d.) te ervaren hier op aarde. Maar wat velen niet willen geloven is, dat je hebben kunt wat je wilt (een perfect, gezond fysiek lichaam, bijv.) áls je maar bereid bent je visie vast te houden en standvastig in jezelf blijft geloven. Hoe standvastiger je in jezelf én in een goddelijke begeleiding gelooft – het ‘al-weten’ -, des te beter zullen de (genezing-)resultaten zijn.

 

 

[1] Levenslot is niet noodlot. Wat wij noodlot noemen, gebeurt pas als iemand al langere tijd weigert te luisteren naar zijn ziel!

3.0 Het levenspad is ieder pad dat jij maar wilt

Dit leven is dus een reis om je diepste waarheid en levensdoel te vinden. Ieder situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waarop je aan het leren bent trouw te blijven aan je ziel; je innerlijke of hogere zelf. Je ziel – je kern-zelf – bevat je diepere waarheid! Als je toch naar je eigen levensdoel wilt gaan kijken, vraag dan eens aan je hoger bewustzijn, je essentie én je Zelf (de geest, het bewustzijn, het bewuste): ‘Doe ik dit voor mij, voor mijn hoogste goed of doe ik het om anderen een plezier te doen, om te voldoen aan hun beeld van mij?’

 

Dus alles wat mij gebeurt, is een schepping van de ziel?

Ofwel ben jij je bewust van wat je ziel schept, ofwel ben jij je er niet bewust van maar steeds is het in oorsprong een schepping van je ziel. Voorspoed wordt ‘veroorsprongd’ – veroorzaakt – door je ziel, tegenspoed door je onbewuste (de geest, de breinmassa, je gedachtenvormen, je overtuigingen). De ziel schept de situaties waarin jij uiteindelijk behoort terecht te komen; geluk, voorspoed, blijdschap, tevredenheid, blijheid, etc.

Ben ik dan zelf de schuld van mijn eigen tegenslagen?

Niet de schuld. Jij veroorzaakt ze alleen maar. Jij hebt er geen schuld aan. Door niet je ziel te volgen, veroorzaak jij situaties die je als tegenslagen kunt bestempelen. Je hebt niet de moeite genomen om op je ziel te letten middels ingevingen en aan je ziel – je hogere zelf, de goddelijke vonk in je – te vragen wat het beste pad is om nu te gaan volgen. Dat is wat Jezus bedoelde met de uitspraak: ‘Onwetende kan niet zondigen’.
Stel dat jij op een bepaalde manier iets doet wat achteraf tegenvalt. Je merkt dat je het fout hebt aangepakt, dus ga je het de volgende keer anders aanpakken. Tref jou dan schuld? Helemaal niet, want jij dacht dat je het goed deed. Had je daaraan getwijfeld, dan had hij het meteen anders aangepakt. Al doende leert men en dat is het doel van het bewandelen van het levenspad. Je ziel geeft je altijd de juiste manier aan, maar dan moet je natuurlijk wel luisteren naar je innerlijke, zuivere gevoelens – je intuïtie!

Soms volgen we ons gevoel en loopt het toch fout af. Hoe komt dat dan?

Omdat we dan niet ons gevoel volgen maar een emotie; een onzuiver gevoel, dat afkomstig is van de geest! Het misleidende van opkomende gevoelens ligt in het feit dat ze beide (zuiver en onzuiver) gevoeld kunnen worden. Een zuiver gevoel krijgen we door het voelen van de ziel; het zgn. contactgevoel waarbij je hartgevoelens, gevoelens van vreugde, blijdschap, oprechtheid en eerlijkheid ervaart. Een gevoel van ‘alwetendheid’ overkomt je. Een (onzuivere) emotie krijgen we door het voelen van een uiterlijke ervaring; een ervaring van de geest. Het gevoel geeft ons aan wat iets ons doet met het oog op onze toekomstige toestand of een voorbije toestand.
Een (onzuivere) emotie is altijd met het verleden(s) – vorige levens – verbonden (met je geest) en een zuiver, innerlijk gevoel met de toekomst; met je hartgevoelens. De geest vertegenwoordigt het verleden; de ziel kent de toekomst!

Je kunt je beslissingen dus nemen vanuit je (hart)gevoel of vanuit je verstand. Beslis je vanuit je gevoel, dan raadpleeg jij je ziel en is de beslissing altijd goed voor jou. Beslis je vanuit je verstand (de geest), dan KAN de beslissing goed voor je zijn, maar daar heb je géén zekerheid over. Je ziel laat zich leiden door de toekomst. Je verstand laat zich leiden door logica en door het verleden.

‘De ziel geeft aan wanneer je verbonden bent met het goddelijke of wanneer je dat niet bent’

Het verstand moet je dus gebruiken om te vergelijken en te ontleden, om het allemaal op een rij te zetten. Maar beslissingen moet je in je ziel nemen. Het gevoel in je ziel moet ten alle tijden de doorslag geven, want alléén de ziel kent de toekomst!

‘Maak je geen zorgen voor morgen, want morgen zorgt wel voor zichzelf.’

Kijk naar de vogels, zegt Jezus, die hebben geen machines en geen contracten, en toch gaat het ze goed. Kijk naar de lelies, die staan maar wat te dromen en God zorgt wel voor ze.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/337-het-hogere-levensdoel

Literatuurverwijzing:

  1. Nieuwsbrief, ‘Jouw hartenwens’ – November 2017
  2. Nieuwsbrief, ‘Ontdek uw passie’ – deel I, Juli 2017
  3. Nieuwsbrief, ‘ Hoe?’ – Oktober en November 2010
  4. Nieuwsbrief, ‘Vrijheid’, Februari 2010