Relatie dieet en slaap en risico op hart- en vaatziekten bij autisten

Mensen met autisme lopen een veel groter risico op lichamelijke gezondheidsproblemen maar de redenen hiervoor blijven onduidelijk. Nieuw onderzoek aan de Universiteit van Cambridge suggereert dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke bijdragende factor kunnen zijn. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Autism.

Eerder onderzoek suggereert dat autistische mensen van 16 tot 35 jaar jonger overlijden dan verwacht en dat grotere gezondheidsproblemen kunnen bijdragen tot dit risico. De huidige studie is de eerste die het dieet, lichaamsbeweging en slaappatronen van autistische volwassenen bekijkt en nagaat hoe deze patronen verband kunnen houden met gezondheidsresultaten.

Het team van het Autism Research Center in Cambridge heeft een anonieme, online enquête ontwikkeld over keuzes in levensstijl en dagelijkse gewoonten, persoonlijke medische geschiedenis en medische familiegeschiedenis. Deze omvatte 1.183 autistische volwassenen en 1.203 niet autistische volwassenen van 16 tot 90 jaar.

De resultaten toonden aan dat autistische volwassenen veel minder dan niet autistische volwassenen voldeden aan zeer minimale gezondheidsaanbevelingen voor dieet, lichaamsbeweging en slaap. Autistische volwassenen hadden ook veel meer kans op atypische eetpatronen (inclusief een beperkt dieet) en slaapstoornissen. Ze hadden meer kans op ondergewicht of obesitas dan niet autistische personen.

Deze slechte leefgewoonten werden in verband gebracht met een groter risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen en beroerte bij autistische mannen, en dit was zelfs een sterkere associatie dan een familiegeschiedenis van een cardiovasculaire aandoening. Hoewel het niet mogelijk is om met zekerheid te zeggen dat een slechtere levensstijl tot cardiovasculaire problemen leidt, geven de bevindingen de eerste aanwijzing dat het bevorderen van gezonde keuzes met betrekking tot voeding, lichaamsbeweging en slaap kan helpen om de extra risico’s van gezondheidsproblemen bij autistische volwassenen te verminderen.

Hoewel de resultaten aangeven dat er mogelijk andere biologische of omgevingsfactoren zijn waardoor autistische personen een groter risico op gezondheidsproblemen lopen, bieden ze ook een duidelijk doelwit voor interventie. Moeilijkheden bij het handhaven van een gezonde levensstijl kunnen ook gevolgen hebben die verder gaan dan de lichamelijke gezondheid, waaronder het beperken van de mogelijkheden voor sociale interactie (die kan worden geconcentreerd rond maaltijden of lichaamsbeweging), en kunnen bijdragen aan een verslechtering van de geestelijke gezondheid en van invloed zijn op werk of opleiding.

De hoofdonderzoeker van de studie, Elizabeth Weir, een PhD-student aan het Autism Research Center in Cambridge, zei: “Deze bevindingen helpen ons de ervaringen van autistische volwassenen beter te begrijpen en hebben bredere implicaties voor de kwaliteit van leven. We moeten de redenen begrijpen voor een beperkt dieet, beperkte lichaamsbeweging en slaapgebrek, om betere ondersteuning te bieden. Dit kunnen programma’s voor gezondheidseducatie en aanvullende geestelijke gezondheidsondersteuning of ondersteunde woon- en werkprogramma’s zijn.”

Vertaling: Andre Teirlinck