De impact van een lockdown op de geestelijke gezondheid

De Covid-19-pandemie heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid van mensen. Maar wat helpt en belemmert mensen om door een lockdown te komen? Een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Basel behandelde deze vraag met behulp van gegevens uit 78 landen over de hele wereld. De resultaten duiden op de draaipunten en scharnieren waarop de psyche van het individu rust tijdens de pandemie.

Bij het begin van de Covid-19-pandemie was er weinig bekend over de impact van de bevolkingsbrede overheidssluiting. Wat bekend was, was afkomstig uit beperkte quarantaines van kleine groepen mensen. “Enerzijds kunnen dergelijke drastische veranderingen in de dagelijkse routines schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid”, legt professor Andrew Gloster van de Universiteit van Basel uit, medeleider van de studie die nu in PLOS One is gepubliceerd. “Aan de andere kant, omdat de hele bevolking min of meer in gelijke mate werd getroffen tijdens de lockdown, bleef het onduidelijk of deze impact zou optreden.”

Om deze vraag te beantwoorden, hebben Gloster en zijn internationale collega’s een online enquête in 18 talen uitgevoerd. Bijna 10.000 mensen uit 78 landen namen deel en gaven informatie over hun geestelijke gezondheid en algemene situatie tijdens de Covid-19 lockdown.

Een op de tien respondenten meldde een laag niveau van geestelijke gezondheid, waaronder negatieve affecten, stress, depressief gedrag en een pessimistische kijk op de samenleving. Nog eens 50% had slechts een matige geestelijke gezondheid, waarvan eerder werd vastgesteld dat dit een risicofactor is voor verdere complicaties. Deze cijfers komen overeen met andere onderzoeken naar de impact van de pandemie op de geestelijke gezondheid.

Laagste welzijnsniveaus in Hongkong en Italië
Over het algemeen waren de antwoorden in de verschillende onderzochte landen grotendeels vergelijkbaar. Hoewel geen enkel land consequent beter of slechter bleek over alle uitkomsten, waren er enkele verschillen. Hong Kong en Turkije rapporteerden meer stress dan andere landen; de VS meldden meer depressieve symptomen; en het welzijn was het laagst in Hongkong en Italië. Deelnemers in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland rapporteerden daarentegen significant minder negatieve emoties (negatief affect) dan het gemiddelde niveau in alle landen.

Covid-19-onderzoek
Een overzicht van de Covid-19 onderzoeksprojecten van de Universiteit van Basel
Deze verschillen zijn waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van toeval, landspecifieke reacties op de pandemie, culturele verschillen en factoren zoals politieke onrust. Afgezien daarvan kunnen ze gedeeltelijk worden verklaard door factoren waarvan de onderzoekers vonden dat ze verband hielden met uitkomsten. Verlies van financiële inkomsten vergeleken met pre-lockdown-niveaus en het niet hebben van toegang tot basisvoorraden werden consequent geassocieerd met slechtere resultaten. Factoren die de resultaten consequent verbeterden, waren sociale steun, hogere opleidingsniveaus en de mogelijkheid om flexibel te reageren en zich aan de situatie aan te passen.

“Initiatieven op het gebied van volksgezondheid moeten gericht zijn op mensen zonder sociale steun en op degenen wier financiën verslechteren als gevolg van de lockdown. Op basis van deze resultaten zijn interventies die psychologische flexibiliteit bevorderen, zoals acceptatie en commitment-therapie, veelbelovend als het gaat om het verminderen van de impact van de pandemie en lockdowns, ”zegt Gloster. Gezien de voortdurende vloeiende ontwikkeling van de pandemie en de economische gevolgen ervan, blijft aandacht voor de geestelijke gezondheid van mensen belangrijk.

Links

https://www.unibas.ch/

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0244809